Ürün ve Hizmet

ÜRÜNLERDE FARK YARATACAK AR-GE ÇALIŞMALARINA AĞIRLIK VERİLMELİ

Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği (POMSAD) Başkanı Nurdan Yücel, yerli pompa ve vana üreticilerinin fark yaratacak AR-GE ve yeşil dönüşüm çalışmalarına ağırlık vermeleri gerektiğini ifade ederken, sektörün ihracat rakamlarını da okurlarımız için değerlendirdi.

POMSAD olarak yeni üyeleriniz ile güçlenmeye devam ederken sektör bazında doğru ilerlemeleri adına üyelerinize önerileriniz neler olur?

Yerli pompa ve vana üreticileri sadece Türkiye’ye değil konumu itibarı ile dünyaya da önemli bir hizmet sunmaktadır. Sektörümüz ürünlerinde fark yaratacak AR-GE ve yeşil dönüşüm çalışmalarına ağırlık verip, ihracatını artırmaya odaklanmalıdır. Özellikle içme suyu ve kanalizasyon hatlarına imalat yapan sektörümüzün depreme dayanıklı ürünler üretebileceği AR-GE çalışmalarına odaklanması çok önemlidir.

2023 yılında negatif küresel koşulları da göz önünde bulundurarak düşük büyümenin olması öngörülmektedir. Siparişlerin ve üretimin 2022 gibi olmayacağı, sadece ülkemizde değil dünyada da ilk 6 ayın zor olacağı ve 2023 yılının 2022 gibi avantajlı bir yıl olmayacağını gözlemlemekteyiz. Yurt içinde seçime kadar olan dönemde sanayimizin ilgili olduğu tüm ticari faaliyetlerde yavaşlama olacaktır. Bu dönemde şirketlerimiz risklere hazırlık olmalıdır. Bu sebeple, 2023 de firmalarımızın yeni yatırımlarında temkinli yaklaşması yerinde olacaktır.

İhracat ve istihdam oranlarınız hakkında okuyucularımızı bilgilendirir misiniz, 2023 yılının devamındaki çalışmalarınız ile bu oranlarda nasıl bir değişiklik öngörüyorsunuz?

İhracatta artış olsa bile ihracatçının desteklerinin yetersiz olması sebebi ile ithalatın önünü alamamakta ve dış ticaret açığımız her geçen gün daha da büyümektedir. 2021 ve 2022 yılları Ocak-Aralık dönemi itibariyle; vana ve armatür ihracatı Serbest Bölgelerden Yapılan İhracat Hariç; 716 milyon USD’dan 762 milyon USD’a %6,4 artmış, ortalama birim fiyat 9.9 USD/kg’dan 10.4 USD/kg’a çıkmıştır. 2022 yılında vana ve armatürlerde ihracat artışı %8,51’dir. 2022 yılı Serbest Bölgelerden Yapılan İhracat Dahil Toplam İhracat 845,7 milyon USD’dır. Pompa ihracatı bu dönemde 965,9 milyon USD olarak gerçekleşmiştir ve ortalama birim fiyat 8,6 USD/kg’dan 9,3 USD/ kg’a çıkmıştır. 2022 yılında pompalarda ihracat artışı %12,71’dir. İthalat değerlerine bakıldığında 2022 Ocak-Aralık döneminde; pompa ithalatı, 1.241,9 USD olarak bir önceki yıla göre ithalat artışı %7,05’e ulaşmıştır. Vana ve armatür ithalatı, 1.545,60 USD olarak gerçekleşmiştir ve 2022 yılında ithalat artışı %19,36’ya ulaşmıştır.

İhracatçı sanayicilerimiz enerji maliyetlerinde ciddi oranlarda desteklenmelidir. Bunun yanı sıra; KOBİ’lerin finansmana ulaşım sorununa çözüm getirilmesinin sektörü rahatlatacağı düşünülmektedir. Dijitalleşme ve yeşil dönüşümü gerçekleştiremeyen firmalarımızın rekabet etme şansının artması için teşvik mekanizmalarının işletilmesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeşil üretim yatırımı yapan firmalara sübvansiyon verilerek teşvik edilmesi için teşviklerin daha kolay ulaşılıp cazip hale getirilmesi önem arz etmektedir.

Yurt dışı ihracat bölgelerinizde herhangi bir değişiklik olacak mı, sektör bazında bu ihracatlarınızın ülkemize olan katkıları hakkında bilgi verir misiniz?

Üreticilerimiz bölge ayırt etmeksizin, dünyanın her yerine ulaşmakta, pazarlama ve satış faaliyetlerini yapmaktadır. Coğrafi konum avantajını da değerlendirerek yine öncelikli pazarlarımız Avrupa, Orta Doğu ve Afrika olacaktır. Amerika kıtasında su sektöründe altyapı iyileştirme çalışmalarına yönelik projeler görülmektedir. Sanayicilerimizin bu bölgedeki gelişmelere de odaklanıp, ürünlerinde gerekli standardizasyona ve sertifikasyona yönelik değişiklik çalışmalarına başlaması faydalı olacaktır.

Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?

11. Pompa-Vana Kongremizi 14-15 Aralık 2023 tarihinde İTÜ ve ODTÜ ile birlikte ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapacağız. Kongrelerimiz, güncel temaların uzmanlar tarafından tartışıldığı, sanayimizin AR-GE çalışmalarını paylaştığı ve üniversite-sanayi işbirliklerini güçlendirmesi açısından değerli fırsatlar sunmaktadır.