Makaleler

GELİŞTİRİLECEK YENİ ÜRÜN VE HİZMETLER, FİNTEK ŞİRKETLERİNİN ÖNÜNÜ AÇACAK

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından yayımlanan Türkiye Fintek Ekosistemi Durum Raporu verilerine göre, 2022 yılında gerçekleşen 90 milyon doları aşkın yatırımla ekosistemimiz tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İnovasyon odaklı bakış açısı altında hayata geçirilen yeni mevzuatların da ilerleyen dönemlerde fintek sektöründeki yatırım ivmesini artırmasını ve ülke ekonomisine katkı sağlamasını bekliyoruz.

Önümüzdeki dönemlerde finansal teknoloji hizmetleri çeşitliliğinde artış, iş hacimlerinde belirgin bir yükseliş olacağını öngörüyoruz. Artan dijital teknoloji alışkanlıkları sayesinde Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) üyelerinin geliştireceği yenilikçi ürünlerinin hızlı ve düşük maliyetle son kullanıcı nezdinde kullanımının artmasını bekliyoruz.

Diğer taraftan, finteklerin birbirleriyle olduğu kadar finansal sistemin yerleşik oyuncularıyla da iş birliklerine imza atmaları bir gereklilik olarak görülüyor. Bu noktada özellikle açık bankacılık ve servis bankacılığı modeli doğrultusunda önümüzdeki dönemlerde de geliştirilecek yeni ürün ve hizmetlerin, fintek şirketlerinin önünü daha da açacağına inanıyoruz. Teknolojik gelişmelerle, önümüzdeki dönemde finansal sistemimizin daha da zenginleşip renklendiğini, etkin rekabetin yaşandığını ve bunların hepsinin son kullanıcı memnuniyetini artıracağını gözlemleyeceğiz.

Türkiye, sahip olduğu güçlü finans sektörü, nüfusun dijital yatkınlığı ve jeoekonomik durumu ile fintek sektöründe güçlü bir potansiyele sahip. Birliğimiz üyeleri ürün ve hizmet kalitesi bakımından dünyada tartışmasız ön sıralarda yer alıyor ancak yurt dışı pazarlara giriş konusunda hem mevzuatsal hem de operasyonel zorluklar nedeniyle arzulanan hedefe henüz ulaşamadı. Para transferi ve cüzdan ürünlerinde yaşanan gelişmeler de dikkate alındığında üyelerimizin bölgesinde güçlü olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda üyelerimizin sahip olduğu yenilikçi vizyon doğrultusunda uluslararası finansal teknoloji pazarlarında söz sahibi olma ve sektörümüzden unicorn çıkarma potansiyeli taşıdığını düşünüyoruz.

Bu amaçla, TÖDEB olarak üyelerimizin yabancı finteklerle ve yatırımcılarla bir araya geleceği uluslararası etkinliklerde inovatif ürünlerin yurt dışına çıkışı için katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Fintek sektöründeki şirketlerin odaklanması gereken temel nokta, son kullanıcı ihtiyaç ve taleplerini doğru bir şekilde tespit edip inovatif çözümler üretmektir. Bu anlamda, yapay zeka ve veri analizine dayalı iş geliştirme süreçleri tüm dünyada artıyor. Bahsedilen teknolojilerin kullanımıyla son kullanıcı hakkında daha doğru bir veri elde etmek ve elde edilen bulgularla yenilikçi hizmetler sunmak mümkün.

Bununla birlikte toplumda finansal okur-yazarlık seviyesinin yükselmesi için eğitim ve tanıtıcı faaliyetlerin artırılması gerekiyor. Fintek şirketleri, kamu kurumları ve sektör paydaşları olarak bütüncül bir şekilde iş birliklerinin yürütülmesi isabetli olacaktır. Bu anlamda TÖDEB olarak hem kendi üyelerimize hem de sektörün diğer oyuncularına yönelik eğitim, iletişim ve iş birliği odağında düzenlediğimiz organizasyonlarla tüm sektöre destek sağlama gayreti içerisindeyiz.

Ufuk Bilgetekin

TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı