Öne Çıkanlar Perakende

AMACIMIZ, DOĞRU KONSEPT İLE DOĞRU YERDE OLABİLMEK

Doğru konsept ile doğru yerde olabilmenin önemli olduğunun altını çizen Hande Concept Event Kurucusu Hande Akagündüz, AVM’lerde düzenlenen etkinliklerin de belirli periyotlarda hayata geçirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

B üyükşehirlerde yer alan AVM’ler ile nüfus yoğunluğu az olan illerdeki AVM’lerde Hande Concept Event’in etkinliklerine gösterilen ilgi konusunda neler söylersiniz?

Hande Concept Event için etkinliği yapacak olduğumuz ilin önemi yok. Önemli olan doğru konsept ile doğru yerde olabilmek. Biz konseptlerimizi ilin demografi k yapısı ve AVM’nin tarzı, ziyaretçileri ve kiracıları baz alınarak yapılan AR-GE çalışmaları sonucunda hazırlıyoruz. Bu durumda bizim etkinliklerimiz tamamen o şehre ve AVM’ye uygun özel çalışmalardır. Bu sayede AVM yönetiminin, kiracıların ve katılımcıların memnuniyeti, etkinliğin güzel ve verimli geçmesini sağlamaktadır. Doğru konsept, memnun AVM ve mutlu katılımcılar ile sonlanmaktadır.

Düzenli periyotlarla AVM’lerde etkinlik düzenlenmesinin önemi sizce nedir, AVM’lere ne yönde katkısı bulunuyor?

AVM’lerde yapılan etkinliklerimizde en temel amacımız, doğru ve verimli organizasyonlar yapmak. Ama tabii ki bu etkinliklerimiz periyodik ve geleneksel olduğu takdirde ziyaretçilerin de ziyaret takvimlerine eklemiş oluyor ve böylelikle AVM ziyaretçilerinin de zevkle geldiği bir alan haline geliyor. Yurt dışındaki AVM’ler periyodik olarak yapmış olduğu etkinlikler ile AVM’leri daha kaliteli bir yaşam merkezi haline getiriyor. Yani asıl o zaman AVM’ye, katılımcılara ve özellikle de ziyaretçilere bir artı değer katıyor. Bu sebeple AVM’lerin etkinliklerimize bu bakış açısıyla yaklaşmaları gerekmektedir. Doğru olan periyotlar ise aylık veya 45 günlüktür.

OUR GOAL IS TO BE IN THE RIGHT PLACE WITH THE RIGHT CONCEPT

Emphasizing the importance of being in the right place with the right concept, Hande Concept Event Founder Hande Akagündüz expressed that organizing events in shopping malls at certain intervals is of key significance.

W hat would you say about the interest that people show in the events organized by Hande Concept Event in shopping malls located in metropolitan cities as compared to those in provinces with low population density?

As Hande Concept Event, it doesn’t matter to us in which province an event is to take place. What matters is to be in the right place with the right concept. We build our concepts on R&D studies made according to the demographic structure of the province, taking into account also the overall style, visitors and tenants of the shopping mall. So, our events are completely customized works, individually adapted to each city and each shopping mall. This way, we can meet the satisfaction of the shopping mall management, tenants and participants, and ensure that we give them a nice and productive event. With the right concepts come satisfi ed shopping malls and happy participants.

What do you think is the importance of organizing events in shopping malls on a regular basis, and how does this contribute to shopping malls?

Our primary goal in every single event held in a shopping mall is to make sure that each event is designed on-spot and productive. But of course, if we put these events on a regular schedule and turn them into a tradition, we can make these events have a permanent spot in the visit calendars of shopping mall visitors, thus turning shopping malls into a venue that visitors take great pleasure in visiting. Shopping malls abroad use these periodic events as a leverage to become a quality life center. In other words, these events bring added value to the shopping mall, the participants and especially the visitors to the extent they are periodic. For this reason, shopping malls should approach our events from this perspective. The correct interval would be once a month or every 45 days.