Ürün ve Hizmet

ENERJİ SEKTÖRÜNDE YÜKSEKTE GÜVENLİĞİN ADI KAYA SAFETY

Türkiye’de yüksekte çalışma alanında ilk ve tek tasarım merkezine sahip olan Kaya Safety, enerji sektöründe ve iş sağlığı güvenliği önlemlerinin yüksek derece önemli olduğu tüm sektörlerde çalışan profesyonellerin güvenli ve konforlu bir şekilde çalışmalarını gerçekleştirebilmeleri adına ürün tasarım ve üretim sürecini gerçekleştiriyor. Kaya Grubu Pazarlama Direktörü Cüneyt Uslu’yu ağırladığımız Haziran sayımızda iş sağlığı ve güvenliği alanında hayata geçirdikleri ürün ve hizmetlerini konuştuk.

Kaya Grubu çatısı altında yer alan Kaya Safety iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yüksek derecede önemli olduğu enerji sektöründe ne tür hizmetler vermektedir?

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yüksek derecede önemli olduğu sektörlerde çalışan profesyonellerin yüksekte yaptığı çalışmaları güvenli ve konforlu bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için, Türkiye’deki yüksekte çalışma alanında ilk ve tek olan tasarım merkezimizle ürünlerin tasarımı ve üretimini gerçekleştirmekteyiz. Özellikle enerji sektöründeki profesyonellerin güvenle yüksekte çalışmaları için düşüş durdurma sistemleri üreterek çalışma hayatlarını daha konforlu kılıyoruz.

Bir sektör profesyoneli olarak, şirketlerde iş sağlığı ve güvenliğinin önemi hakkında bilgi verir misiniz?

Modern anlamda iş sağlığı ve güvenliği kavramı, işin yürütülmesi sırasında doğan sağlığa zarar verecek koşullardan ve güvenliği tehlikeye düşürecek durum ve davranışlardan korunmak, üretimin devamlılığını sağlamak ve verimliliği artırmak amacıyla yürütülen sistemli ve bilimsel çalışmalardır. Günümüzde iş sağlığı ve güvenliği işletmelerde yönetim, verimlilik, devamlılık, rekabet gibi kavramlarla da ilişkilendirilmekte; yönetimler için bir maliyet unsuru olma düşüncesinden çıkartılıp bir verimlilik unsuruna dönüştürmektir. Bu, işletmeler için rekabet gücü demektir. Bu nedenle her geçen gün iş sağlığı ve güvenliği alanında farkındalık düzeyi gelişmekte, eğitim ve rehberlik faaliyetleri artırılmakta ve sosyal tarafların da katılımı ile birlikte gelişme sağlanmaktadır.

Üretimini gerçekleştirdiğiniz yüksekte çalışma esnasında kullanılan ürün çeşitliliğiniz nedir?

Yüksekte çalışma alanında kullanılan sistemler içerisine dahil olan tüm ürünlerin uluslararası tüm regülasyon ve standartlara göre tasarımını ve üretimini yapmaktayız. Tasarım ve test altyapımızla, taleplere yanıt verebilmekte ve projeleri hızlı bir şekilde hayata geçirebilmekteyiz. Özellikle akredite eğitim sahamızda, enerji sektörü başta olmak üzere tüm yüksekte çalışan profesyonellere eğitim hizmeti sunmaktayız.