AVM

TEK BİR KADIN, KELEBEK ETKİSİYLE DÜNYA KADINLARININ DURUMUNU DEĞİŞTİREBİLİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha çok yer almaları ve kadınların her alanda güçlendirilmesini sağlamak amacıyla ilgili bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşları ile birçok proje hayata geçiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, güzel bir dünyanın kapısını açacak anahtarın kadınların her alanda güçlendirilmesiyle sağlanacağını vurgulayarak el birliğiyle kadınlar adına kazanılan hakları ve kadını örseleyen sistemlere karşı gösterilen dik duruşu tüm dünyaya anlatabilmenin önemine değindi. Kadınların güçlendirilmesinin sürdürülebilir bir kalkınma için zaruri olduğunu da sözlerine ekleyen Erdoğan kadınların sosyal hayatta, iş hayatında veya akademik hayatta karşılaştıkları engellerin kaldırılmasının ortak bir çabayla nihayete erdilebileceğinin altını çizerek, kız çocuklarının ve kadınların eğitimini çok yönlü desteklerini ifade etti. Çocuğun 0-6 yaş döneminde alması gereken erken çocukluk eğitiminin önemi konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek, bu konuya her kesimden destek oluşturmak ve Türkiye’deki bütün çocukların okul öncesi eğitim hizmetinden yararlanabilmesini sağlamak amacıyla Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile birlikte “7 Çok Geç” isimli projeyi yürüten Erdoğan, aynı zamanda 2008 yılından bu yana Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’nın öncülüğünde gerçekleştirilen “Ana-Kız Okuldayız Okuma-Yazma Kampanyası’nı” himaye ederek ekonomik yönden yoksulluk içinde bulunan, eğitim imkanlarından yararlanamamış ve zorunlu öğretim çağını geçirmiş genç kız ve kadınlara desteğini sürdürüyor. MEB ve UNICEF iş birliğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin katılım ve katkısı ile gerçekleştirilen “Haydi Kızlar Okula” projesini de himaye eden Erdoğan, bu projeyle 6-14 yaş arasındaki ilköğretim çağında olan kız çocuklarından eğitim sistemi dışında kalan, okulu terk eden ya da devamsızlık yapan öğrencilerin yüzde 100 okullaşmasının ve eğitimde cinsiyetlerarası eşitliğin sağlanmasını amaçladıklarını aktardı. Kadınların güçlendirilmesinin ekonomiye büyük bir katkı sağladığına da vurgu yapan Erdoğan, bu durumun gelecek nesillerin niteliğinin artması ve aile kurumunun güçlenmesini de beraberinde getirdiğini belirtti. Kadınların toplumun her alanındaki gelişiminde merkezi bir rolü olduğunun da altını çizen Erdoğan, toplumsal statüsü değişen ve güçlenen tek bir kadının bile tüm dünya kadınlarının durumunun iyileşmesinde kelebek etkisi yarattığını sözlerine ekledi.