AVM

HER ALANDA GÜÇLÜ KADIN ROL MODELLERİMİZİ ARTIRMALIYIZ

Sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve refah için kadınların iş hayatında daha çok yer alması gerektiğinin altını çizen Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem, her alanda kadının temsiliyetinin güçlendirilmesi ve güçlü kadın rol modellerin artırılmasıyla kadınların iş hayatına teşvik edilmesinin önünün açılmasının önemine değindi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Özel Sayımızda dergimizde ağırladığımız Erdem, dernek kapsamında kadın gücünün farkını ortaya koymak adına yürüttükleri projeleri de siz değerli okurlarımız için aktardı.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) olarak tüm dünyada ve ülkemizde kadınların iş hayatında daha çok yer alması adına teşvik edilmesi için ne tür çalışmalar yapılmalı, görüşleriniz nelerdir?

Kadınların iş hayatına teşvik edilmesi, sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve refah için olmazsa olmaz bir öneme sahip. Kadınların halen birincil görevi gibi görülen çocuk ve yaşlı bakım sorumluluğunu omuzlarından almak için kreş ve yaşlı bakım merkezleri yerel yönetimler tarafından artırılmalı ve bu merkezlere erişim mümkün kılınmalı. İşe alımlarda kadın kotası getirilmeli, iş dünyasından siyasete, kamu ve medyaya kadar kadının temsiliyeti güçlendirilmeli, güçlü kadın rol modeller artırılmalıdır.

Çalışmalarınızda kadın gücünün farkını ortaya koymak adına nasıl bir yol izliyorsunuz, derneğiniz kapsamında yürüttüğünüz projelerinizden söz eder misiniz?

Üniversite öğrencisi ya da mezun genç kızlar için Sanofi Türkiye ile birlikte 12 yıldır düzenlediğimiz Geleceğin Kadın Liderleri (GKL) projemizle, genç kadınları iş hayatına hazırlamak için kapsamlı bir eğitim ve mentörlük programı düzenliyoruz. Girişimci olmayı hedefl eyenler için Pusula.org ve İşimi Kuruyorum; girişimci olup, girişimlerini daha ileriye taşımak isteyenler için de “İşimi Büyütüyorum” eğitim programımız var. Garanti BBVA iş birliğiyle büyüttüğümüz ‘Ticaretin Kadınları’ platformu, bu konuda önem verdiğimiz çalışmalardan biri. Mobil uygulamasını da erişime sunmuş olduğumuz bu platform sayesinde, kamu ve özel sektörde satın alma süreçlerinde ihtiyaç duyulan ürün veya hizmetleri ilgili bölgede sağlayan kadın girişimcilere ulaştırmayı kolaylaştırıyoruz. Boyner Grup ile birlikte yedi yıldır sürdürdüğümüz ‘İyi İşler’ programıyla bugüne kadar Türkiye’nin farklı bölgelerinden onlarca kadın girişimciye eğitim ve mentörlük desteği verdik. Yeni pazarlara erişimlerini destekledik. Rekabet güçlerini artırmalarını sağladık. Böylece önlerinde toplumsal önyargıların yanı sıra finansmana erişim, pazara erişim, mentörlük ve rol model eksikliği gibi pek çok zorluk bulunan kadın girişimcilerin işlerini büyütmelerine destek olduk. Tarım sektöründeki kadın girişimciler için Migros ile, kozmetik sektöründeki kadın girişimciler için Sephora ile eğitim kampları düzenleyip, girişimcilere mentörlük desteği sunduk ve yeni pazarlara erişmeleri için Migros ve Sephora mağazalarında tüketiciyle buluşmalarını sağladık. KAGİDER projeleri hakkında ayrıntılı bilgi için okurlarımızı derneğimizin web sitesini ziyaret etmeye davet ediyorum.

Ülkemizde kadın girişimcilerin oranı nedir, özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği oranını artırmak için firma ve markalar ne tür çalışmalar yapmalı?

Ülkemizde kadın girişimcilerin oranı %14. İş hayatında toplumsal cinsiyet eşitliği oranını artırmak için şirketler; kadınların eğitime, bilgiye, sosyal yaşama eşit erişimini, ekonomiye katılımını, dijitalleşmeye adaptasyonunu desteklemeli ve işe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlamalıdır.