Öne Çıkanlar Ürün ve Hizmet

Değişim ve dönüşüme odaklanmış bir süreç bizi bekliyor

Eylül 2023 tarihinde “İSKİD, Geleceğini Şekillendiriyor” mottosuyla gerçekleştirilen çalıştay ve üyelere yönelik yapılan anket sonuçlarından oluşan verilere dayanılarak hazırlanan, İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) 16. Dönem Yönetim Kurulu Stratejik Hedefleri, basın temsilcileri ile paylaşıldı.

30 Mayıs Perşembe günü İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) Yönetim Kurulunda son şekli verilen dokuman ile gelecek 3 yıl için dernek faaliyetlerini sürdürülebilir bir yapıya kavuşturacak, yeni yol haritasını belirledi.

12 Haziran Çarşamba günü yapılan basın toplantısında İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Korun, İSKİD’in 16. Dönem Yönetim Kurulu Stratejik Hedeflerini, basın ile paylaştı. Korun yaptığı açıklamada “30 yılı aşmış olan derneğimizin yıllar içerisinde değişen çevre şartları, sektörün ve üye firmaların yeni ihtiyaçları ile faaliyetlerimizin sürdürülebilirliği için değişim ve dönüşüm ihtiyaç haline gelmişti. Bu kapsamda Eylül 2023 içinde “İSKİD, Geleceğini Şekillendiriyor” mottosuyla 40’tan fazla üyemizin katılımı ile bir çalıştay gerçekleştirdik. Çalıştayımıza katılan üye firma temsilcilerimizle derneğimizin faaliyetlerini, sektör ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda nasıl şekillendirebiliriz konusunu, tüm detayları ile tartışmış ve sürdürülebilir yol haritamızın temellerini atmıştık. 2024 Şubat ayında yapılan İSKİD Genel Kurulu sonrasında belirlenen 16. Dönem Yönetim Kurulu, çalışmayı bir önceki yönetim kurulundan devralarak tamamladı. 12 sayfa olarak kısa, orta ve uzun vadeli 40 maddeden  oluşan  üç yıllık bir plan ile amacımız, yerli ve yabancı sektörel derneklerle daha çok ortak projelerle sektörümüzün ve üyelerimizin gelişimine katkı koymaktır.” dedi.

Stratejik Hedefler: Üç Ana Başlık

Stratejik Hedeflerin detaylarını da paylaşan Korun, “Önümüzdeki süreçte İSKİD’in faaliyetlerini şekillendirecek stratejik hedefleri üç ana başlıkta toparlayarak görüşlerini şöyle açıkladı:

  1. Sektörün Kaliteli Büyümesine Destek Olmak

Sektörün mevcut ve muhtemel sorunlarına odaklanarak faaliyetlerimizi sürdürmek istiyoruz. Mevcut ihtiyaçlara baktığımızda sektörün AR-GE yetkinliğinin artırılması; istihdam sorunlarımızın çözümüne yönelik üniversiteler ve öğrencilerle faaliyetler yürütmesi; devlet ile olan ilişkilerin geliştirilerek sektörümüzün talepleri doğrultusunda iş birlikleri yapması ve sektörün uluslararası pazarda bilinirliğini artırmak için destekleyici faaliyetlerin yürütülmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Bunların dışında oluşabilecek sektör taleplerinin de İSKİD içinde değerlendirilerek güncel olarak takip edileceğinin altını çizmek istiyoruz.

  • Sektörün Geleceğine Odaklanmak

Sektörümüz ve üye firmalarımız kaliteli büyümeye odaklanmış durumdadır. İSKİD olarak onların gerisinde kalmamalıyız. Bu sebeple mevcut kaynaklarımızı verimli şekilde kullanarak sektörümüzün geleceği konusunda güncel bilgilerin paylaşımına ve üyelerimizin ilerlemesi için gerekli iş birliklerine destek olacağız. Bu kapsamda mevcut EUROVENT ilişkilerimiz ile Avrupa Birliğindeki regülasyonların takibi ve üyelerimize güncel bilgi akışını sağlayarak, Avrupa’ ya ihracatımızın artmasına katkı koymaya çalışacağız. Yine Avrupa Isı Pompası Derneği EHPA’ya üye olarak Avrupa ve tüm dünyada ısı pompası hakkında gelişmeleri üyelerimiz ile daha kapsamlı olarak paylaşabileceğiz. Sektörün kaliteli büyümesi ve tüm dünyada rekabet gücünü artırmak için uluslararası trendleri yakından takip ederek lokomotif görevini üstleniyoruz.

  • Sürdürülebilir Güçlü Dernek Yapısını Oluşturmak

Odaklanmamız gereken bir diğer önemli husus da tüm bu faaliyetleri yürütürken güçlü bir dernek yapımızın olması gerekliliğidir. Hedeflediğimiz faaliyetlerimizi etkin şekilde sürdürebilmek için bizi destekleyen güçlü üye yapısının geliştirilmesine odaklanacağız. Derneğimizin faaliyet alanında olup, henüz üye olmamış değerli sektör firmalarımızı da üye yaparak daha kapsayıcı olmak istiyoruz. Bu bize daha güçlü, güvenilir ve daha geniş bir sektörel yapıya hitap etme imkanı sağlayacaktır. Sektörümüz ve gelecek için doğru işler yaptığımızda bu yapının güçlenerek kalıcı olacağına inanıyoruz.

Korun, “Çalışmalarımız sonrasında hedeflerimizi somutlaştırdık kısa, orta ve uzun vadeli aksiyon planlarını, 16. Dönem Yönetim Kurulumuz ve Dernek Komisyonlarımızla uygulamaya geçireceğiz. Derneğimizin sektörün nabzını tutan üyelerimizle olan eşgüdümlü faaliyetleri, sektörümüzü daha rekabetçi koşullara hazırlayacak ve kırılganlığını minimum seviyelere indirerek kurumsallaşmasına önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.