Öne Çıkanlar Perakende

KADINLAR HAYALLERİNİN PEŞİNİ ASLA BIRAKMAMALI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Özel Sayımızda dergimizde ağırladığımız TUREKS Uluslararası Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Nergis Aslan; üreten, güçlü, yenilikçi ve bulunduğu her yeri güzelleştiren kadınların hayallerinin peşini asla bırakmaması gerektiğini vurguladı.

rkiye’de kadın istihdamının geldiği noktayı ve kadın istihdamının katkılarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kadın istihdamının, toplumsal kalkınma ve refah seviyesini artırmak konusunda ne kadar önemli olduğu görülmüş olsa da; toplumsal yapı ve ekonomik politikalar sebebiyle kadın istihdamı günümüzde hala istenilen seviyede değildir. Bir ülkenin gelişmişlik ve refah düzeyinin artmasında kadın ve erkek iş gücünün eşit şekilde üretime, ekonomik hayata katkı sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca kadın erkek ayırmadan insan doğasının bir şeyler üretmeye, kendini faydalı hissetmeye, bir hedefe odaklanmaya ihtiyaç duyduğuna inanıyorum. Bu nedenle çalışmak, herkes için özgüveninin artması, yaşam şartlarının iyileşmesi, toplumsal açıdan değerinin artması, ekonomik kalkınmanın sağlanması gibi birçok açıdan oldukça önemlidir.

Kadınların iş dünyasında karşılaştıkları zorluklar nelerdir?

Konunun çok farklı boyutları var tabii, tek cepheden değerlendirmek doğru olmaz. Büyük şehirlerde veya kırsal bölgelerde durum birbirinden farklıdır. Ancak genel itibariyle baktığımızda bu konuyla ilgili söylenebilecek çok fazla şey var ne yazık ki… İlk aklıma gelenlerden biri, kadınların bazı meslek gruplarında çalışamayacakları ön yargısı. Toplum içinde de sıklıkla duyduğumuz “erkek işi”, “elinin hamuruyla sen bu işe karışma” gibi söylemlerle kadınlarımızın gücünün ve başarısının küçümsenmesi. Çalışma hayatında kadınların daha fazla mobbinge maruz bırakılması ve bunların yanı sıra toplumsal hayatın kadına yüklediği önce evinin kadını, iyi bir eş ve anne olma zorunluluğu da var. Tüm bu sebeplere hayat şartları, zorlayıcı ekonomik koşullar da eklendiğinde; kadınların iş ve aile hayatı dengesini kurmakta daha fazla zorlandıklarına şahit oluyoruz maalesef.

Kadınlar iş hayatında karar mekanizma hususunda yeterli oranda temsil ediliyor mu?

Bizim bulunduğumuz hizmet sektöründe kadınların gayet etkin olduğunu, yönetici konumlarında erkekler kadar yer aldığını görüyoruz. Fakat genel itibariyle topluma baktığımızda lider ve yönetici kadınların sayısı erkeklere oranlara daha düşüktür.

İş dünyasında kadın liderliği, kadın bakış açısının iş dünyasına katkıları hakkında neler söylemek istersiniz?

Gerçek detaylarda gizlidir diye bir söz vardır. Kadınların iç dünyasında erkeklere oranla daha mükemmeliyetçi bir yapılarının olduğunu düşünüyorum. Sosyal açıdan hassas, daha organize ve öz disiplin bakımından kadınların gücü yadsınamaz.

İş hayatına yeni başlayacak olan genç kadınlarımıza kariyer hayatına dair tavsiye niteliğinde neler söylemek istersiniz?

Öncelikle kendi ayakları üstünde durmak isteyen tüm kadınlarımıza cesur olmalarını söyleyebilirim. Üreten, güçlü, yenilikçi, bulundukları her yeri güzelleştiren kadınlarımız hayallerinin peşini asla bırakmamalı. Bunların dışında alanlarında uzmanlaşmalarını önerebilirim. Her ne iş yapıyorlarsa ya da ne yapmak istiyorlarsa en iyisini yapmak için çalışmalarını, eğitimler almalarını, çok çalışmakla verimli çalışmak arasındaki ayrımı kavramalarını öneriyorum. Ayrıca iş dışında hayatlarına keyif alacak aktivitelerde bulunmak da, yenilenme ve yeniden iş gücünü oluşturmak için pozitif katkı sağlayacaktır.

Kadınların iş hayatında sürekliliğini artırabilmek adına önerileriniz nelerdir?

Öncelikle toplum olarak kadınlara ikincil rol biçen kalıpları yıkmamız gerekiyor. İş hayatındaki odağın cinsiyet değil, yetenek ve başarı olması önemli. Bu bağlamda kadınlarımızı yüreklendirecek, başarılarını destekleyecek, birçok alanda fırsat eşitliği sağlayacak adımlar atmalıyız. Biliyorsunuz ki kadınların iş hayatındaki rollerinin önemi yadsınamaz. İş hayatının dezavantajlarından dolayı bazı özel durumlarda gerçekleşen pozitif ayrımcılığı da yanlış bulmuyorum. Hatta tam tersi, bu durum şartları biraz daha eşitleyecektir. Kadın girişimcilerin desteklenmesi, ülkemizdeki kadın girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmesine destek sağlayan kurumlar olduğunu biliyoruz. Bu nedenle kurumların etkinliğinin artırılması hatta sadece kamu kurumları olarak değil, STK sayılarının da artırılması gerektiğini düşünüyorum.