Uncategorized

CEVİZ TÜKETİMİ, AKADEMİK STRESE KARŞI KORUYUCU

Ceviz tüketiminin, akademik strese karşı koruyucu bir etkisi olduğu ve uykuyu iyileştirme potansiyeli taşıdığı gösterildi. Üniversite öğrenciliği, hayatın en stresli dönemlerinden biridir. Aslına bakılırsa her 10 üniversite öğrencisinden sekizi sık sık stres yaşadığını bildirmekte ve üniversite öğrencilerinin %61’i anksiyete, depresyon ya da diğer ihtiyaçları için danışmanlık almaktadır.

University of South Australia’daki araştırmacılar tarafından yürütülen ve Nutrients dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmada, lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerinin 16 hafta boyunca günde yaklaşık 56 gram ceviz yemelerinin kendi bildirdikleri zihinsel sağlık durumlarını iyileştirdiği, akademik stresin bazı olumsuz etkilerine karşı koruyucu bir etkiye sahip olduğu ve kendi bildirdikleri uyku kalitelerini uzun vadede artırdığı gösterildi. Bu araştırmada görev alan doktora öğrencisi Mauritz F. Herselman, “Cevizin sağlığı geliştiren bir gıda olduğunu zaten biliyorduk, fakat bu çalışmanın tasarımı ve uzunluğu sayesinde, bulgular ceviz gibi basit bir gıdanın stresle mücadeleye nasıl yardımcı olabileceğini net bir şekilde açıklıyor.” diyor. University of South Australia ve California Walnut Commission tarafından ortaklaşa desteklenen bu randomize klinik çalışmanın ceviz yiyen katılımcı grubunda, strese karşı korumayla bağlantılı metabolik belirteçlerde de artış görüldü. Ayrıca ceviz yemenin, (yalnızca kadınlarda) akademik stresin bağırsak bakterilerinin çeşitliliği üzerindeki olumsuz etkilerini bastırmış olabileceği de kaydedildi. “Üniversite öğrencileri, bir yandan üniversite eğitimlerini tamamlarken bir yandan da büyük olasılıkla zorlu ve stresli bir yetişkinliğe geçiş süreci yaşayan, benzersiz bir popülasyondur.” diye belirten University of South Australia Klinik ve Sağlık Bilimleri Doçenti ve bu çalışmadaki baş araştırmacı olan Larisa Bobrovskaya, sözlerine şöyle devam ediyor: “Hayli yüksek olan öğrenimi tamamlama ve cazip işler bulma baskısı, öğrencilerin zihinsel ve fiziksel sağlığını ve de genel esenliğini etkileyebilir. Diyet müdahalesi, öğrencilerin beyin sağlığını artırabilecek bu tür stratejilerden biri olmakla birlikte, öğrenciler tarafından genellikle ihmal ediliyor.” diye ekliyor.

Türkiye’de gençlerin stres düzeyi

BAREM’in küresel ortağı WIN Group ile birlikte 39 ülkede gerçekleştirdiği Sağlık Araştırması’na göre, Türkiye’de insanların %40’ı çok sık ya da sık sık stres yaşadığını belirtiyor. Öte yandan, çok sık ve iyi uyuduğunu söyleyenlerin oranı %50. Türkiye’de en stresli gruplar arasında %51 ile öğrenciler ve %50 ile 18-34 yaş grubu başı çekiyor.