GAYRİMENKUL GELİŞTİRME MEZUNLARI GURURLA DİPLOMALARINI ALDI

Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonunda lisans eğitimlerini başarı ile tamamlayan Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü ile Aktüerya Bilimleri Bölümü öğrencilerini, coşku ile düzenlenen mezuniyet töreninde mesleğe ilk adımlarını atmak üzere uğurladı.

Mezuniyet töreninde, fakülte ve bölümlerde dereceye giren öğrencilere başarılarından dolayı ödüller takdim edildi. Tören, mezun öğrencilerin keplerini havaya atarak sevinçlerini paylaştığı coşkulu bir atmosferde sona erdi.

Mezunlar, geleceğe umut dolu bir bakışla ayrılarak kendi kariyerlerini şekillendirmek üzere yola çıktılar. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar; “Uygulamalı Bilimler Fakültesi birçok dalda açılım yapılabilecek yapıya ve karaktere sahip bulunmaktadır. Kamu ve özel sektörde güçlü istihdam ve iş imkanları olan Uygulamalı Bilimler Fakültesi Lisans Programlarını hızla geliştirmek ve güçlendirmek için var gücümüzle çalışacağız.” dedi. Dördüncü dönem mezunlarını veren fakültenin Dekanı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş ise, mezunları çok fazla iş ve kariyer olanakları yanından kamu ve özel sektörde güçlü rekabetin beklediğini ve hızla değişen iş yaşamına uyum için sürekli kişisel ve mesleki gelişime önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı ve Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, fakültenin yüksek iş ve güçlü kariyer olanağına sahip olan, ülkemizde alanında bütün düzeylerde eğitim ve öğretim programları açılmış ve uluslararası düzeyde akredite edilmiş ilk ve tek akademik birim olan Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü’nden mezunlarının durumu ve geleceğine ilişkin açıklamada bulundu.

Mezunların tamamı ilk 6 ayda işe yerleşiyor

Prof. Tanrıvermiş, bölüm mezunlarının tamamının mezuniyet sonrası ilk 6 ay içinde işe yerleştiğini kaydederek şunları belirtti:

“Geçen üç yılda fakültemiz Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümünden 162 ve Aktüerya Bilimleri Bölümünden 50 olmak üzere toplam 212 öğrencimiz mezun olmuş ve bu yılki mezunlarla birlikte bu sayı 310 civarında olmuştur. Geçen yıllarda mezunlarımızın ilk altı ay içinde %67’si işe başlamıştır. Bu oran bölümlere göre farklılık göstermekte olup, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümünde ilk alt ayda işe yerleşme oranı %89-90 seviyesindedir. Mezuniyet sonrasında en kısa sürede ve en yüksek istihdam oranına sahip bölümlerden sizleri mezun ediyoruz. Hedefimiz mezunlarımızın % 95’ini altı ayda işe yerleştirmek ve Mezun Bilgi Sistemimizi sürekli güncel tutarak genç yetenekler ile iş olanaklarını eşleştirmeyi sürdürmek olacaktır. Ancak bugünlerde medyada mezuniyet sonrası en kolay iş bulan üniversite, fakülte ve bölüm sıralamalarına göre en yüksek oran %90 olarak veriliyor. Bu listelerde bizim fakültemiz ve bölümlerimiz yer almıyor, ya verilerin toplanmasında sorun var, ya da biz yeterince medya görünür durumda değiliz. Üstelik mezuniyet sonrası lisansüstü eğitime devam edenleri de dahi ettiğimiz zaman bu oranlar en az 10 puan daha yüksek olmaktadır. Bu yüksek iş ve kariyer imkanını gören her üniversitede gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümü kurma girişiminin doğru olmadığını vurgulamalıyız. Bu yapmak yerine Bölümümüzün kadrolarını güçlendirme ve mekan sorunlarını çözerek kontenjanımızı iki katına çıkarmak daha mantıklı ve hayırlı bir iş olacak.”

Kamu ve özel sektör arasında güçlü staj ve çalışma iş birliği tesis edildi

“Bölüm, akademisyenler ve sektör uzmanlarından oluşan deneyimli kadrosuyla öğrencilere teorik ve pratik bilgi birikimini birleştiren kapsamlı bir eğitim imkanı sunmaktadır. Bölümümüz programında teori ve uygulama birlikte ele alınmakta, sektör liderleri ile öğrencilerin birlikteliği sağlanmakta ve uygulamalı derslere öncelik verilmektedir.  İkinci ve üçüncü sınıf sonlarında 50’şer işgünü zorunlu staj ve işbaşı eğitimi programı ile öğrencilerin mezuniyet öncesi kariyer planı yapmalarına imkan verilmekte ve öğrencilerimizin kamu ve özel kurumlardaki iş olanaklarını keşfetmeleri ve kendilerine iş dünyasının koşullarına göre hazırlamalarına imkan verilmektedir. Kamu kurumlarında güçlü istihdam olanakları yanında özel sektörde bütün finansal kurumlar, inşaat ve gayrimenkul işletmeleri, değerleme, tesis, gayrimenkul ve varlık yönetimi işletmeleri ile uluslararası yatırım, danışmanlık ve finans kurumlarında da iş olanağı bulunmaktadır. Bu amaçla Bölüm ile özel sektör kurumları arasında yapılan işe yerleştirme programları özel önem taşımaktadır. Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) ile Bölüm arasında yapılan anlaşma kapsamında her yıl 20-30 mezun kurumsal inşaat ve gayrimenkul işletmelerinde işe başlamakta ve bir yıllık çalışma deneyimi sonunda tarafların istemeleri halinde mezunlarımız aynı işletmelerde çalışma yaşamını sürdürebilmektedirler. Bu yolla yeni mezunların mesleki tecrübe koşulu sağlanmakta ve mezuniyet sonrası iş deneyimi kazanma (refiklik stajı uygulaması) ile bölümümüz mezunları önemli bir iş avantajını elde etmektedirler. Benzer biçimde diğer meslek örgütleri ile yapılan anlaşmalarla mezunlar hızla işe yerleştirilmekte, öğrenci odaklı bir ekosistem kurulmuş olmaktadır. Eğitim-öğretim müfredatı ise gayrimenkul ve inşaat sektörlerinde kamu ve özel sektörden temsilcilerden oluşan Danışma Kurulu tarafından her yıl sonunda gözden geçirilmekte ve Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre programlar sürekli güncellenmektedir.”

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü üç önemli uluslararası akreditasyona sahip

“Uygulamalı Bilimler Fakültesi; iş dünyasında ihtiyaç duyulan alanları, dünyadaki gelişmeleri ve yeni ortaya çıkan meslekleri yakından takip ederek bölüm ve program açma çalışmalarını sürdürmektedir. Fakültemiz bölümlerinin hedefi; bölümlerinin lisans ve lisansüstü programlarını uluslararası akredite ettirme başarısını kazanmış olan az sayıdaki akademik birimlerden biri olmak ve bunu sürdürebilmektir. Dünyada altyapı, arazi, gayrimenkul, yapım yönetimi ve çevre alanındaki uluslararası akreditasyon kurumu olan Lisanslı Değerleme Uzmanları Kraliyet Kurumu (RICS), tesis ve gayrimenkul yönetimi akreditasyon kurumu olan Uluslararası Tesis Yönetimi Birliği (IFMA) ve Avrupa Gayrimenkul Meslekleri Derneği (CEPI) adlı üç önemli akreditasyon kurumu tarafından Fakültemizin Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Lisans ve Lisansüstü Programlarını akredite etmiştir. Hâlen Fakültemizin üç bölümünün lisans ve lisansüstü programlarının AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) uluslararası akreditasyonu çalışmaları sürmektedir. Mezunlarımızın alacakları diploma ekinde uluslararası akreditasyon bilgilerinin yer alması; bundan sonraki eğitim ve iş yaşamlarına önemli katkı sağlayacak ve 180 ülkede başkaca yeterlilik aranmaksızın iş imkanına sahip olacaklardır.

Türkiye’de mevcut yapı stokunun önemli bir kısmının riskli olması, deprem ve diğer afetlerin yaygınlığı karşısında hızlı kentsel değişim ve dönüşüm şarttır. Özellikle 2020 yılından sonra artan inşaat maliyetleri ve azalan yeni proje sayısı, konut üretiminin gerilemesine, kira parası ve satış fiyatlarının hızla artmasına neden olmuştur. Son iki yılda hemen her ülkede, konut sektörünün düzenlenmesine yönelik kamu politikaları uygulaması zorunlu olmaktadır. Kira sınırlaması veya dondurma, kira yardımı, yatırım amaçlı konutların farklı vergilenmesi, yabancılara satışların sınırlanması gibi farklı araçlar farklı ülkelerde uygulamaya girdi. Türkiye’de güz döneminde üniversitelerin açılışından sonra bütün kentlerde konut kirası, konut satış fiyatları ile yurt ücretlerinde artışın sürmesi kaçınılmaz olacak ve şimdiden riskli konutların dönüşümüne, düşük gelirli hâneler ve kamu çalışanları ile öğrenciler için sosyal konut, apart ve yurt projelerine ağırlık verilmesi ve adeta bu alanda bir seferberlik başlatılması gerekmektedir.

Dijitalleşme, büyük veri, yapay zeka, gayrimenkul teknolojileri (proptech) ve yapım bilgi modellemesi (BIM) gibi konular da Bölümümüzün programlarına entegre edilerek bu alanlarda da mezunlarımıza yeni iş imkanları sağlanmaktadır.

Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü, başarılı öğrencileri ve maddi imkanları yetersiz olanlara karşılıksız burs ve maddi destek sağlamak üzere fon oluşturmuştur. Bölüm çalışanları, meslek dernekleri ve özel firmaların desteği ile kurulan burs fonu ile ihtiyaç sahipleri ve başarılı öğrencilere destek sağlanmaktadır. Halen Bölüm 450 lisans öğrencisinin 50’sine karşılıksız burs ve maddi destek sağlamakta ve 2023-2024 yılında Bölüme yeni yerleşecek 30 öğrenciye de 800 TL/ay ile 3.000 TL/ay arasında değişen burs verilecektir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir