EKOPACK OLARAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ KOLAY BİR TERCİH HALİNE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Çevresel Sürdürülebilirlik Politikaları çerçevesinde çevreyi korumayı ve müşterileri için sürdürülebilirliği kolay bir tercih haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Ekopack Satış ve Pazarlama Müdürü Cem Bayındır ile Mart sayımızda bu doğrultuda hayata geçirdikleri çalışmaları konuştuk.

Ekopack olarak bünyeniz dahilinde sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusundaki çalışmalarınızı bizimle paylaşır mısınız?

Çevresel Sürdürülebilirlik Politikamız çerçevesinde uyguladığımız politika vizyonumuzla çevreyi korumayı ve müşterilerimiz için sürdürülebilirliği kolay bir tercih haline getirmeyi hedefliyoruz. Politikamızla çevresel etkilerimizi düzenli olarak değerlendirmenin yanı sıra, amaçlar ve hedefler belirleyerek sürekli gelişim sağlamayı taahhüt ederken; kirliliği önlemeyi ve çevre ile ilgili konularda tüm yasal yükümlülüklere uymayı taahhüt ediyoruz. Bu kapsamda şirket bünyemizde temel çevresel etkiler aşağıdaki şekilde ele alınmaktadır: Kaynak tasarrufu ve maddi tasarruf yapabilmelerine yardımcı olmak için müşterileri sürdürülebilir ürünleri ve çözümlerini kullanmaya teşvik etmek, Önemli hammaddeleri sürdürülebilir kaynaklardan tedarik etmek ve kaynakları etkin bir şekilde kullanmak (kağıt politikası), Aşağıdakileri maddeleri gerçekleştirerek ormansızlaştırma alanlarından temin edilen malzemelerin tedarikinden kaçınmaya çalışmak, Ürünlerde (örn; palet, kağıt) bilinen, yasal kaynaklardan temin edilmesini ve bu ürünler için tedarik zinciri kontrollerini iyileştirmek, Ormanların iyileştirilmesi girişimlerini destekleyerek ormanların üzerinde iyileştirici, olumlu bir etki sahibi olmak.

Ürünlerinizin üretim kalitesi ve kullandığınız malzemeler hakkında bilgi verir misiniz?

Kağıt, sizlerin de bildiği üzere kaynak itibari ile doğadan gelen ve tekrar doğaya kolaylıkla geri dönebilen bir üründür. Bu çerçevede dünya iklim koşullarının zorlanmakta olduğu şu yıllarda firmamız, doğaya daha fazla katkı sağlayabilmek için kullanmakta olduğu kağıt hammaddelerini özellikle FSC Sertifikası’na sahip ürünlerden tercih etmektedir. Ayrıca kullandığımız kimyasal ürünlerde su bazlı boya ve su bazlı tutkal kullanımını tercih etmekteyiz.

EKOPACK’S TARGET IS TO MAKE SUSTAINABILITY AN EASY CHOICE

In our March Edition, we interviewed Cem Bayındır, Sales and Marketing Manager of Ekopack, who states their aim to protect the environment in the frame of Environmental Sustainability Policies and to make sustainability an easy choice for their customers, on the actions they implemented in the relevant line.

Can you tell us about the efforts Ekopack display in line with the principles of sustainability?

By courtesy of our policy vision we implement in the frame of our Environmental Sustainability Policy, we aim to protect the environment and make sustainability an easy choice for our clients. With our policy in addition to evaluate our environmental impact in a regular manner, we also undertake to achieve constant improvement through determination of purposes and targets, to prevent pollution, and to comply with all legal liabilities with regard to subjects relevant to environment. Within this scope, our company handles basic environmental impacts as follows: Encouraging clients to use sustainable products and solutions in order to help them make resource savings and hard savings, Supplying important raw materials from sustainable sources and to use resources effi ciently (paper policy), By acting according to the principles stated below, trying to avoid the use of materials originating from deforestation areas, Acquiring products (e.g.; pallet, paper) from known, legal sources, and improving supply chains for these products, Having a reformative, positive effect on forests through supporting initiatives aimed towards the improvement of forests.

Can you give us some information about the production quality of your products and the materials you us?

As you are well aware, in terms of its source, paper is a product which comes from nature, and which may be returned to nature easily. In the relevant frame, and particularly in these times of challenging global climate conditions our fi rm’s preference for paper raw materials is FSCcertified products, in order to contribute more to nature. Also, when it comes to chemical products, we prefer to use water-based dye and waterbased glue.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir