Ana içeriğe atla

yu7676

MALLREPORT

DOĞRUDAN YATIRIMIN GÖZDESİ: HİNDİSTAN

02.08.2017 - 11:35

DÜNYANIN EN HIZLI BÜYÜYEN EKONOMİSİ HİNDİSTAN, DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMDA EN GÖZDE ÜLKELERDEN BİRİ OLUYOR. BU NEDENLE DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU (DEİK) VE KPMG İŞBİRLİĞİ İLE YAPILAN ÇALIŞMADA HİNDİSTAN MERCEK ALTINA ALINDI.

KPMG Türkiye ve DEİK işbirliği ile yatırımcılar için ‘Hindistan Fırsat Analizi’ raporu hazırlandı. Rapora göre Hindistan’da geçen yıl 2.2 trilyon dolar olan GSYİH’nın 2020 yılına kadar 3.4 trilyon dolar ve 2025 mali yılına kadar 7 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde yüz milyarlarca dolarlık yeni yatırım girişi öngörülen Hindistan, doğrudan yabancı yatırımın en gözde ülkesi haline geliyor.
Raporda, temel olarak Hindistan ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerde gelişimin hızlandırılması adına Hindistan’da imalat sanayisi ve yatırım projelerinde aktif rol üstlenilmesi, ulaştırma sektöründeki gelişmelerin yakından takip edilerek alternatif güzergahların oluşturulması, eğitim sektörünün altyapısına katkı verilmesi, bilim ve teknoloji alanında ortak araştırmaların yürütülmesi öneriliyor.

İMALAT SEKTÖRÜ İLE 100 MİLYONLUK İSTİHDAM
“Make in India” programı ile Hindistan’ı dünyanın en büyük üretim merkezlerinden biri haline dönüştürmeyi amaçlayan Hint Hükümeti, imalat sektörü aracılığı ile 100 milyon kişilik bir istihdam yaratmayı da hedefliyor. Program ile uyumlu olarak, imalat sektöründe makine, otomotiv yan sanayi, tekstil ve hazır giyim, gıda, seramik, elektrikli ve elektriksiz cihaz, inşaat, mücevherat ve mobilya sektörlerinde yapılacak yatırımların yüksek potansiyel taşıdığı belirtiliyor. Raporda imalat sanayi ve yatırım projelerinde aktif rol üstlenilmesi öneriliyor.

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDEKİ FIRSATLAR TAKİP EDİLMELİ
Ulaştırma alanındaki fırsatların da yakından takip edilmesi gerektiğine dikkat çeken rapor, Hindistan’ın Avrupa ülkeleri ve Rusya ile olan ticari sevkiyatının halihazırda yürütüldüğü Süveyş Kanalı ve Akdeniz üzerinden Avrupa’ya ve Rusya’ya açılan Mumbai-Hamburg-Rusya Ulaştırma Koridoruna alternatif aradığını belirtiyor. Hindistan’ın bu amaçla İran ve Rusya ile 2000 yılında imzaladığı Uluslararası Kuzey Güney Ulaştırma Koridoru Anlaşmasına dair çalışmaların Türk yatırımcılar tarafından yakın takibe alınması ve Hindistan’ın alternatif rota olarak İstanbul-Tahran-İslamabad güzergahını kapsayan ECO Yük Treni Projesi’nin Türkiye üzerinden gerçekleştirmesinin de önemli bir fırsat niteliği taşıdığı vurgulanıyor.
Eğitim alanında Hint öğrencilerin Türkiye’de üniversite eğitimi almaları için gerekli altyapının hazırlanması, bilim ve teknoloji alanında karşılıklı işbirliğinin artırılarak ortak araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi de raporda karşılıklı yatırım ve ticareti artırıcı unsurlar olarak karşımıza çıkıyor.

BATILI YAŞAM TARZI DÖNÜM NOKTASI OLACAK
DEİK/Türkiye-Asya Pasifik İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Murat Kolbaşı: “Hindistan’da büyümenin bir sonraki fazı gelişmekte olan şehirlerde ve kırsal alanlarda hızlı bir şekilde yaşanacaktır. 2030 yılında nüfusu 1 milyonu aşacak 68 şehir olacağı tahmin edilmektedir. Artan gelir ve Batılı yaşam tarzına aşinalığın artışı, belirli mal ve hizmet sektörleri için bir dönüm noktası olacağına ve daha önce değerlendirilmeyen ürün gruplarının birer ihtiyaç maddesine dönüşeceğine işaret etmektedir. Analizlere göre, bugün Hindistan'ın en büyük harcama kategorileri olan gıda, konut, dayanıklı tüketim malları ile ulaşım ve iletişim ürünleri 2020'de de ilk sıralardaki yerini koruyacaktır. Kişisel bakım, borç geri ödemeleri, tatil ve sosyal etkinlik harcamaları 2020 yılına kadar en hızlı büyüyen diğer harcama kalemleri olacaktır. Eğitim ve eğlence harcamaları ikinci en hızlı büyüyen grup olurken sağlık ve modaya harcanan paranın da 2020'de neredeyse 4 kat artması beklenmektedir.”

HENÜZ POTANSİYELİ TAM DEĞERLENDİRİLEMEMİŞ DEV
KPMG Danışmanlık Bölüm Başkanı Hande Şenova: “Raporumuzun yatırımcıların Hindistan’a yönelik yatırım strateji oluşturmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Hindistan’a yönelik ivme kazanan yatırımlar, yatırımcıların Hindistan’a duyduğu güveni gösterirken, Hint Hükümeti ise bürokratik engelleri azaltmak için yoğun çalışmalar yürütüyor. Hindistan, henüz potansiyelini tam olarak değerlendirememiş ekonomik bir dev. Gerçekleştirilen politik ve ekonomik düzenlemelerle bu gücün ortaya çıkması sağlanıyor. Mevcut verilere baktığımızda geleceğe yönelik bu ışığı görebiliyoruz. Örnek olarak Hindistan 2015-2016 mali yılında, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 29 artışla 40 milyar ABD Dolarlık doğrudan yabancı yatırım aldı. Önümüzdeki 5 yılda ise bu yatırımların boyutu yüz milyarlarca ABD Dolarını bulacak. Hindistan’da 2020’ye kadar özel sermaye ve kamu ortaklığında gerçekleşecek projelerin toplam değeri 1 trilyon ABD Dolarını bulacak” dedi.

,

Yukarı