Ana içeriğe atla

yu7676

MALLREPORT

160 MİLYONLUK KARMA YATIRIM: “SEMBOL İSTANBUL” / MIXED INVESTMENT IN THE MOUNT OF 160 MILLION: “SEMBOL İSTANBUL”

16.11.2016 - 16:05

İki büyük grup Karden İnşaat ve Bahaş Holding’in ortak projeleri Sembol İstanbul’u Karden İnşaat A.Ş Yönetim Kurul Başkanı Paşa Karadeniz ve Bahaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdüssamet Bahadır’ın ağzından dinledik. İki iş adamı, yatırım fikrinin ortaya çıkışından proje hayata geçirilirken yaşamış oldukları engellere kadar bizlere bilgiler verdi. 160 milyonluk bir yatırım olan Sembol İstanbul, Karadeniz’in de belirttiği gibi sadece bulunduğu lokasyonun değil, İstanbul’un da sembollerinden birisi…

We interviewed with Paşa Karadeniz, Chairman of Board of Directors of  Karden İnşaat A.Ş and Abdüssamet Bahadır, Vice Chairman of Board of Directors of Bahaş Holding, in order to learn more about Sembol İstanbul, common project of two leading groups Karden İnşaat and Bahaş Holding. Two businessmen briefed us starting from the emergence of this investment idea to the challenges they faced with. Sembol İstanbul, an investment in the amount of 160 million, is not only a symbol of its location but also a symbol of İstanbul as well, as it is expressed by Karadeniz…

Sembol İstanbul’un yatırımcı grubu karma proje kararını nasıl aldı? Bu fikir nasıl ortaya çıktı?
Abdüssamet Bahadır:
Yatırımcı grup Karden İnşaat, lokasyon olarak bizim arsamızın bulunduğu bölgede bir proje hayata geçirmek istediklerini söylediler. Çeşitli girişimlerden sonra anlaştık ve böylelikle Sembol İstanbul projesi hayata geçirilmiş oldu.
Paşa Karadeniz: İstanbul son yıllarda Avrupa yakasında batı yönüne doğru genişliyor. Batı yönüne doğru genişleyen şehrin Beylikdüzü,  Esenyurt,  Bahçeşehir aksı en çok gelişen, yatırımların en yoğun olduğu, ticaret ve diğer fonksiyonlar açısından en önemli merkezidir. Bu sebeple bu lokasyonda bir karma proje için yatırım kararı alarak Sembol İstanbul Projesi’ni hayata geçirdik. 

Sembol İstanbul’un diğer projelerden farkı nedir diye sorsak, neler söylersiniz? Sembol İstanbul’un ayrıcalıkları neler?
Paşa Karadeniz:
Sembol İstanbul Projesi bulunduğu lokasyonda kendine özgün mimari yapısı ile hemen ayrışan, modern bir yaşam konseptiyle, huzurlu, kaliteli ve mutlu bir aile yaşamını bir arada sunan, ticaret ve alışveriş canlılığını kendi içinde barındıran bir yapıya sahip. Tamamen kapalı bir AVM tarzından ziyade,  İstanbul’da ilkler arasında yer alan dışarıya açık alışveriş konsepti, projemizin bulunduğu lokasyonla etkileşimini, onlara değer katmasını ve onlarla birlikte gelişip büyümesini sağlıyor.  Bölgenin en değerli ve yatırım anlamında en fazla kazandıran projelerinden birisi olmamız da bizi farklılaştıran bir özelliğimiz. Sembol İstanbul özgün mimari tasarımı ile sadece bulunduğu lokasyonun değil, İstanbul’ un da sembollerinden birisi haline geldi.

Sembol İstanbul projesi hayata geçirilirken herhangi bir engelle karşılaşıldı mı? Sektörün önündeki engeller ve kolaylıklar hakkında bizleri bilgilendirir misiniz?
Paşa Karadeniz:
Ülkemizde alınan izinlerin daha sonraki bir aşamada mahkeme kararları ile iptal edilmesi büyük bir sıkıntıdır. Ruhsat alındıktan sonra, inşaat başladıktan sonra bile iptal edilmesi yatırımcının güvenini sarsıyor.  Ruhsat verilirken doğru yöntemlerle sıkı denetim ve kontrollerle verilmeli, ancak ruhsattan sonra bir değişiklik veya iptal olmamalıdır. Müktesep haklar ruhsat alındıktan sonra korumaya alınmalıdır. Ruhsat alındıktan sonra yapılacak değişiklikler yatırımcıyı bağlamamalıdır.
Abdüssamet Bahadır: Proje hayata geçirilirken, herkesin de bildiği gibi bölgede bir imar krizi oluştu ve bölgedeki bütün projeler durduruldu. Daha sonra bizim girişimlerimiz ve hukuk süreciyle birlikte bölgedeki tüm problemler çözüldü ve 1,5-2 yıl aradan sonra inşaatlar tekrar devam etmeye başladı. Sektörün önünü açmak ve yatırımcılara güven vermek için bu tarz problemlerin önüne geçmek lazım. 

Proje için ne kadar bir yatırım maliyeti söz konusu?
Paşa Karadeniz:
Yaklaşık 160 milyon TL+KDV’lik bir yatırım söz konusudur. 
 

How did Investment Group of Sembol İstanbul made this decision for mixed? How did this idea come out?
Abdüssamet Bahadır:
Karden İnşaat, the Investment Group, said that they wanted to carry out a project in the region where our land was located. After various initiatives, we agreed in this issue and the project of Sembol İstanbul was put into practice.
Paşa Karadeniz: İstanbul has recently been expanding in European Side towards the west. Beylikdüzü - Esenyurt - Bahçeşehir axe of the city is the most developed and important centre where the highest number of investments are made. It is also important for trade and other functions. So, we made a decision for investment in this location for a mixed project and we put the project of Sembol İstanbul into practice. 

What are the differences of Sembol İstanbul from other projects? What can you say? What are its privileges?
Paşa Karadeniz:
Sembol İstanbul Project has a structure, which offers both a modern lifestyle and a peaceful and happy family life of high quality in its location having a lively trade and shopping environment, which can be differentiated with the help of its unique architectural structure. Instead of a completely closed shopping mall concept, it has an open shopping mall concept, which is one of the first examples in İstanbul and it enables interaction with the location of our project as well as adding value and growing together. It is also unique for us to be one of the most profitable and valuable projects in the region in terms of investments. Sembol İstanbul, with the help of its unique architectural design, is not only a symbol of its location but also a symbol of İstanbul as well. 

Did you gface any challenges while putting Sembol İstanbul project into practice? Could you brief us about the challenges and conveniences in the sector?
Paşa Karadeniz:
In our country, it is a big problem to cancel the licenses through court decisions in the following phases. It betrays the investors’ trust when licenses are cancelled even after starting the construction. Licenses should be given through appropriate methods and strict controls and there should not be any changes or cancellations after these licenses are given. Acquired rights should be protected after licenses are taken. Any changes occurring after taking a license should not bind the investor.
Abdüssamet Bahadır: As everybody knows, there was a reconstruction crisis in the region and all of the projects in the region were stopped while putting this project into practice. Then, all the problems in the region could be solved through our initiatives and the judicial process. After 1,5 – 2 years, constructions were resumed. This kind of problems should always be overcome in order to pave the way for the sector and to reassure the investors.

What is the investment cost for this project?
Paşa Karadeniz:
Approximately 160 million + VAT. 

,

Yukarı