Ana içeriğe atla

nr

Yeniçağın mağazacılığıyla tanışın! / Meet the New Age merchandise!

15.11.2016 - 14:00

Çalışmış olduğu 12 segmentte, müşterilerinin güvenliğine, operasyonel verimliliğine ve karlılığına etki eden teknolojiler sunan Sensormatic’in CEO’su İsmail Uzelli ile görüştük. Uzelli, Mağaza İçi Analiz Platformu ve RFID çözümleri hakkında bizlere detaylı bilgiler verdi. 

We made an interview with İsmail Uzelli, CEO of Sensormatic, which offers technologies in 12 segments that it is involved, that affect customers’ safety, operational efficiency and profitability. Uzelli gave us detailed information for In-Store Analysis Platform and RFID solutions. 

Sensormatic firmasından bizlere kısaca bahseder misiniz? Neler yapar Sensormatic? 
Sensormatic, müşterilerinin güvenliğine, operasyonel verimliliğine ve karlılığına etki eden teknolojiler sunuyor. Bu teknolojiler önce olayları algılıyor; mağazada müşteri davranışlarını, ödemesi yapılmadan çıkan ürünleri, yangında dumanı, plazada içeri giren çıkan kişileri algılıyor. Sonra algıladığı verileri, güvenlik, karlılık ve verimliliği geliştirmek üzere kullanmak için anlamlı raporlar haline getiriyor. Sensormatic bunu bazen bir yazılımla bazen de 22 yıllık bilgi birikimi ile yapıyor. Mağaza içi analiz, kişi sayma, RFID, video izleme, geçiş kontrol ve EAS bahsettiğim sistemlerden yalnızca birkaçı… Tüm bu sistemleri perakende dışında havacılık, bankacılık, ticari kuruluşlar gibi 12 farklı segmentte daha hayata geçiriyor.


Perakende sektöründe RFID teknolojisi kullanımından kısaca bahseder misiniz? Ne tür avantajlar sağlıyor?
Perakende sektöründeki yoğun rekabet kar marjlarını oldukça düşürdü, yüzde 1’lik tasarruflar bile şirketler için büyük önem taşır hale geldi.  RFID teknolojisi müşteri memnuniyetini arttırırken, aynı zamanda operasyonel kayıpları önlüyor, işletmeler için ihtiyaçları doğrultusunda geliştirebilecekleri bir yapı sunuyor.
Bunu nasıl yaptığını anlatmadan önce RFID’yi kısaca tanımlayalım isterseniz. RFID, en basit anlatımıyla üretildiği andan satıldığı ana kadar ürünü takip edebilmeyi sağlayan bir teknoloji. RFID etiketler yardımıyla adeta birer kimlik kartına sahip olan ürünler, kutuda bile olsalar üretimden satışa kadar anlık olarak takip edilebiliyorlar. Bu teknoloji; yok satma, iç kayıp ve tedarikçi hataları, yanlış fiyatlandırma gibi pek çok problemi ortadan kaldırarak, maliyetlerde yüzde 21’lere varan tasarruflar sağlıyor. Yeni RFID teknolojisi ile yüzlerce mağazadan oluşan bir zincire sahip olsanız bile stok sayımını bir kaç saat içinde gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu sayede mağaza personeli de envanter konularına daha az zaman harcarken müşteri ile iletişime daha fazla zaman ayırabiliyorsunuz. Elbette bu da satış ve müşteri memnuniyetini doğrudan pozitif şekilde etkiliyor.
RFID uygulaması, perakendecinin en büyük sorunlarından biri olan stok yokluğuna çözüm sunuyor. Kablosuz el terminalleri sayesinde mağaza içerisindeki her ürünün hangi reyonda, hatta hangi rafta olduğu bilgisine anında ulaşmak mümkün oluyor. Böylece müşteri taleplerine anından cevap verilirken, eksik ürünler günlük olarak takip edilebiliyor, yerine yenileri konulabiliyor. Satış ekibinin belirlediği senaryolarla hangi ürünün ne zaman satış alanında olması gerektiği de önceden belirlenebiliyor.


Müşterinin alışveriş deneyiminin iyileştirilmesinde önemli olan nedir? Bununla ilgili çözüm önerileriniz neler?
Araştırma sonuçlarından müşteri bağlılığının her geçen gün azaldığını görüyoruz. Sadık müşteri diye bir şey kalmıyor. Hayatımıza giren akıllı cihazlar, sosyal medya paylaşımları, müşterilerimizin alım kararı verirken hem daha fazla araştırmasını, hem de alışkanlıklarını kolaylıkla değiştirebilmesini sağlıyor. Alışkanlıklar kırılgan hale geliyor. Bu noktada müşteriyi markaya bağlayan şey mağaza içinde yaşadığı deneyim oluyor. Bu deneyimin iyileştirilmesi, online mağazacılıkta olduğu gibi fiziksel mağazalarda da müşteriyi tanımakla sağlanabiliyor ki bunu yapmanın en doğru ve kolay yöntemi teknoloji ile mümkün. Bu safhada mağaza içi analiz platformu perakendecilere gerçek veriler sunabiliyor. 


Peki, nedir Mağaza İçi Analiz Platformu?  Müşteri deneyimi yaratma ve karlılığa nasıl etki ediyor? 
Mağaza İçi Analiz Platformu, mağaza girişinde ve içinde gerçekleşen tüm müşteri hareketlerini inceleyen, bütünleşik olarak yorumlayarak raporlayan; bu raporlama sayesinde fiziksel satış alanlarından maksimum verimin alınmasını sağlayan çok amaçlı bir platform olarak tanımlanabilir.
Mağazanızı yakından kontrol etmek aslında, elinizdeki teknolojiler ve üstüne koyacağınız birkaç yenilikle mümkün. Örneğin eskiden güvenlik kameraları olarak kullandığınız cihazlar, doğru değişikliklerle mağazanızın içinde neler olup bittiğini raporlayabilecek akıllı bir platforma dönüşüyor.
Platform sayesinde; örneğin yeni sezon için hazırlanan bir vitrinin ne kadar etkileyici olduğu, müşteri profili ve alışkanlıkları, en çok hangi reyonda ne kadar vakit harcandığı, bu zamanın satışa dönüş oranları tespit ediliyor. Müşterilerin ne kadar süre sonra ve ne şekilde satış temsilcisi ile temasa geçmeyi istediğine kadar detay bilgilere ulaşılıp raporlanabiliyor. Bu yöntemle yüzde 8 ila 10 oranında satış artışı sağlanıyor.
Mağaza içi trafiği ve trafiğin satışa dönme oranları ölçülerek, şube ve kampanya performansları karşılaştırılıyor. Mağaza içi trafik analizinde, personel ve müşteri ayrımı yapılarak, müşterilerin yoğun olduğu saatlere göre personel vardiyaları optimum seviyede planlanıyor ve birinci yıl yüzde 6 ila 8, ikinci ve sonraki yıllarda ise yüzde 3 ila 6 oranında satış artışı yakalanabiliyor.
Yoğunluk haritaları ile mağaza içindeki yoğun olan reyonları ve bekleme sürelerini belirleyen platform, perakendecilere mağaza alanlarını maksimum satışı gerçekleştirecek şekilde planlama imkanı sunuyor. Veriye dayalı yapılan yerleşimle, reyon karlılıkları yüzde 40 oranında arttırılabiliyor. 
Demografik bilgileri de ölçen sistem aynı zamanda yeni-eski müşteri ayrımı da yapabiliyor. Perakendeciler, bu veriler ile müşteri profiline özel kampanyalar üretebiliyor. Müşterilerin kendilerini özel hissetmelerini sağlayarak bağlılık oranını yükseltirken, sadakat programlarına katılımı da 5 kata kadar arttırıyor. 

 

Could you briefly tell us about Sensormatic? What do Sensormatic do? 
Sensormatic offers technologies that affect customers’ safety, operational efficiency and profitability. These technologies detect events first; detects customer behaviours in the store, products that are not paid, smoke in the fire, people entering and going out of the plaza. Then, transforms the detected data into meaningful reports to be used to improve security, profitability and productivity. Sensormatic sometimes does this with software and sometimes with 22 years of knowledge. In-store analysis, person counting, RFID, video monitoring, access control and EAS are only a few of the systems I mentioned… All these systems are implemented in 12 different segments apart from retail, such as aviation, banking, and commercial organizations.


Would you briefly mention the use of RFID technology in the retail sector? What kind of advantages does it provide?
Strong competition in the retail sector has significantly reduced profit margins, even 1 percent savings has become of great importance for companies.  RFID technology increases customer satisfaction while at the same time preventing operational losses, it offers a structure that they can develop in line with the needs of their businesses.
Before telling how it does this, let us introduce RFID briefly. RFID, in the simplest terms, is a technology that allows you to track the product from the time it is produced until the time it is sold. Products with almost ID cards with RFID tags can be followed up instantly from production to sales even if they are in the box. This technology allows savings up to 21 percent in costs by eliminating many problems such as sell-out, internal loss and supplier mistakes, wrong pricing. With new RFID technology, you are able to make inventory counting within a few hours even if you have a chain of hundreds of stores. In this way, store staff spends less time on inventory issues and can take more time for communication with the customer. This, of course, directly affects sales and customer satisfaction positively.
RFID application offers a solution for stock absence that is one of the biggest problems of the retailer. Thanks to wireless hand terminals because it is possible to get instant access to information about which products are in which department in the store, or even in which rack. Thus, while customer requests are responded instantly, missing products can be tracked on a daily basis, they can be replenished. Which product and when it should be in the sales area can be determined in advance with the scenarios set by the sales team.

 

What is important in improving the customer’s shopping experience? What are your solution suggestions for this?
We see in research results that customer loyalty is decreasing day by day. There is no such thing as a loyal customer. Smart devices, social media sharing that are all integrated to our lives provide that the customers both make more research and change habits easily while they make decision of purchasing. Habits become fragile. At this point, what connects the customer to the brand is the experience he/she has in the store. Improvement of this experience can be provided by getting to know the customer in physical stores like in online shopping. The most correct and easiest way to do it is possible with technology. At this stage, in-store analysis platform can present real data to retailers. 


Then, what is In-Store Analysis Platform?  How it impacts customer experience creation and profitability? 
In-Store Analysis Platform can be defined as a multi purpose platform that examines all customer movements in and out of the store, interprets as integral and reports, provides maximum efficiency from physical sales fields with the help of this reporting.
Control your store closely is in fact possible with the technologies you have and a number of innovations that you can put over that. For example, devices you used as security cameras in the past, with correct changes, turn into a clever platform that will help you report what is going on in your store. With the help of the platform, such metrics can be determined as how impressive is a showcase that is prepared for the new season, customer profiles and habits, how much time is spent and in which department, turnover rates for this time. Detailed information can be accessed and reported, such as after how much time and in what manner customers want to communicate with the sales representative. Between 8 and 10 percent sales increase is achieved with this method.
In-store traffic and traffic to sales ratios are measured, branch and campaign performances are compared. In analysis of in-store traffic, staff shifts are planned at optimum level according to the peak hours of the customers by separating personnel and customers and sales increase of between 6 and 8 percent in the first year, 3 and 6 percent in the second year and later can be achieved.
Platform that determines the intensive departments and waiting times in the store with density maps offers retailers the ability to plan their store areas to maximize sales. The profitability of departments can be increased by 40 percent with the layout that is made based on the data. 
The system that also measures demographic data can also make the separation of old and new customers. Retailers can produce special campaigns for customer profiles with this data. While increasing the loyalty ratio by ensuring that customers feel themselves special, it increases participation in loyalty programs by up to 5 times. 
 

nr

Yukarı