Ana içeriğe atla

nr

Tek çözüm kokuyu kaynağında yok etmek

09.03.2017 - 17:21

Tuvaletler hijyen gerektiren ve sürekli temiz kalması gereken saniter alanlardır. Ancak sürekli olarak temizlenmesine rağmen kokuyu engellemek oldukça zor... Bu durumun pek çok nedeni olduğu gibi çözümleri de var. Konuyla ilgili görüştüğümüz D/S/H Destek Servis Hizmetleri Operasyon Koordinatörü Yılma Berik tuvaletlerde kötü kokuya sebep olan olguları ve çözümleri şu şekilde sıraladı;  “Pisuarlarda biriken üre, yağ ve kireç; klozet, lavabo, yer sifonlarında benzer birikim; erimeyen tuvalet kağıtları ve bu sebeple logarlar da oluşan çamurlaşma kötü kokunun oluşmasına neden olur. İdrar esasen kokusuzdur, fakat ortamda bulunan zararlı mikro organizmalar idrarın yapısını bozarak kuvvetli amonyak kokusu üretirler ve hatlarda kireç oluşumuna sebep olurlar. İdrar içeriğindeki ürik asit suda çözünmeyen bileşikler içerir ve bunlarda pisuarın çeşitli noktalarında çökerler. Bazı noktalarda bu çökeltiler pisuarın tıkanmasına sebep olur. Mikroorganizmalar içeren Tuvalet Hijyeni Ürünleri ürik asidi parçalar pH değerini düşürür ve tamamen kokusuz hale geçirir. Bakteri üretip, kötü koku yayılmasına sebep olan organik maddelerin mikro organizmalar tarafından parçalanmasıyla koku oluşması engellenmiş olur. Değişik mikroorganizmalar boru içerisine yerleşerek organik atıkların sıvılaştırılmasını ve boru üzerine birikmesini engeller. Bu reaksiyon borulardan sonra kanalizasyonda ve fosseptik tanklarında da devam eder.  Görüldüğü üzere süreç fosseptik tanklarına kadar devam eder.”

DOĞANIN ÇÖZÜMÜ
“Tuvalet Hijyeni olarak ithalatını yaptığımız ürünlerimiz doğanın bir parçasıdır ve bu konuda referans edinmiş olduğumuz ilke, doğanın kendisini temizlemesi için kullanmış olduğu materyaller ve sistemdir” diyen Berik, “Doğa, içinde oluşan atıklardan ve kirlilikten kurtulabilmek için mikroorganizmaları (bakterileri) kullanır. Bu canlıların, enzimleri sayesinde atıklar parçalanır ve yok olur. Mikro organizmalar (bakteriler) tabiat, insan, hayvan ve bitkiler için faydalı varlıklardır. Yiyecek bulurlarsa 25-30 gün yaşarlar. Çoğalırlar ve ölürler. Yiyecek bulamazlarsa 10 gün gibi ömürleri vardır. Su ve oksijenle çalışır, bunlar eksik olursa çalışmaz ve çoğalamazlar.  Bakteriler canlılığını yitirmiş organik atıkları parçalar ve enzim üretirler. Enzimler de parçalanmış atıkları değişikliğe uğratıp tabiata faydalı hale getirirler.  Böylece koku çıkartan atıkların kokuları kalmaz. Enzimler çalışma sonrasında enerji, CO.2, H.2O açığa çıkar. Görüldüğü gibi faydalı bakteriler çevreye zarar vermiyor, tam tersi ekolojik dengeyi koruyup onarmaya yardımcı oluyorlar” dedi ve sözlerine, “Portföyümüzde bulunan enzim ve bakterileri içeren ürünlerimiz;  toz,  likit ve katı formlarda bulunuyor ve bu şekilde ambalajlanmışlardır. Tuvalet süzgeci olarak da kullanılan katı formdaki ürünler pisuarlara  konulur. Kokulu süzgeçlerin içinde yer alan enzim ya da bakterilerin tükenmesinin ardından çıkartılıp yenisi ile değiştirilir. Bu ürünler kullanım alanına göre 20-30 gün arası işlevselliğini korur. Likit ürünler enzim içermektedir. Hafif bir esansla desteklenmişlerdir. Tüm pis su giderlerine belirli aralıklarla direk olarak döküleceği gibi sprey şişelerinde giderlere ya da saniter alanlara direkt olarak püskürtülerek kullanılabilir” diyerek devam etti.

TÜM ALANLARDA GÜVENLİ KULLANIM
Tuvalet Hijyeni ürünlerinin, tuvaletlerinde kötü koku problemi yaşayan tüm işletmelerin tuvaletlerinde ve pis su giderlerinde itina ile kullanılabileceğini belirten Berik, bununla birlikte kötü koku yaşanmamasına rağmen bakım amaçlı olarak ürünün AVM, hastane, benzin istasyonları, okul, kamu kurumları, ibadethane, fabrika ve Yeşil Sertifika sahibi plaza gibi alanlarda da güvenle kullanabileceğini dile getirdi. 
Nihai tüketicinin üründen son derece memnun kaldıklarını ise Berik, “Direkt kullanıcılar şimdiye kadar benzer ürünler ile karşılaşmadıklarını, ürünlerin son derece etkin ve hızlı sonuca erişebildiğini dile getiriyor. En önemlisi, kimyasaldan uzak olarak sorunlara doğal çareler ile çözüm bulunmuş olmasının sevindirici olduğunu belirtiyorlar” diyerek açıkladı. 

İNOVATİF ÇÖZÜMLER
D/S/H Destek Servis Hizmetleri olarak gelecek dönemlere ilişkin hedeflerini sorduğumuzda Berik, “İnovatif fikirler üreten D/S/H Destek Servis Hizmetleri, kuruluşların ana faaliyet alanları dışında hizmet ve malzeme tedariği konularında ‘stratejik hizmet ortağı’ rolünü üstlenerek, müşterilerin benzersiz gereksinimlerine uyan özgün çözümler üretmeyi hedefliyor. Ayrıca internet sitemizle ekolojik temizlik konusunda bir ilki gerçekleştirip, ülkemizde tuvalet hijyeni konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz” dedi.

nr

Yukarı