Ana içeriğe atla

ggh

SÜRDÜRÜLEBİLİR GÜVENLİK YAKLAŞIMI TOPLUMSAL YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTECEK

18.09.2019 - 09:54

SEKTÖREL KALKINMAYA BÜTÜNLEŞİK SEVİYEDE BAKTIKLARINI BELİRTEN GENSER GÜVENLİK SİSTEMLERİ OPERASYON DİREKTÖRÜ ALPASLAN EDGÜ, “SEKTÖRDEKİ AKTÖRLERİN REFAHINA VE TERCİHLERİNE ODAKLANMAKTAYIZ.” DİYE KONUŞTU.

Genser Güvenlik Sistemleri Operasyon Direktörü Alpaslan Edgü: “Genser Güvenlik Sistemleri A.Ş. olarak Sürdürülebilir güvenlik yaklaşımını; sürdürülebilirlik kavramının toplumsal süreçleri biçimlendiren bir ilkeye dönüşmesiyle, “sürdürülebilir kalkınma” gündemi ana başlığı altında analiz etmekteyiz. Sürdürülebilir güvenlik yaklaşımımız;  işgücü, müşteri ve firma hedeflerinin ve sorunlarının karar verme süreçlerinde bütünleştirilmesini ve bu çerçevede bütünleşik bir bakış açısının yerleştirilmesini temele almaktadır. Tüm süreçlerimizi ve projelerimizi yönetirken hedeflerimizi, tüm tarafların maksimum fayda ve motivasyon elde etme stratejisi üzerine inşa ediyoruz.”
Toplumsal ve çevresel boyutları ile birlikte tüm sorunları dikkate aldıklarının altını çizen Alpaslan Edgü, “Güvenlik hizmetinin; sürdürülebilirlik kavramını esas alarak kalkınabilmesi ve toplumsal gelişmeye katkı sağlaması için, hem mali hem de toplumsal ve çevresel boyutları ile birlikte tüm sorunları dikkate alan bütünleşik bir organizasyon olarak hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz. Müşteri, firma, işgücü, bireyler, toplum ve devletin birbirleriyle etkileşimini gerektiren bu ilkemiz sektörün doğal süreçleri ve toplum arasında bir denge kurmayı amaçlamaktadır.  Zira sürdürülebilir olmayan uygulamalar mali, sosyal ve hukuki sorunlara yol açmakta; bunlar ise, sorunlarla başa çıkma gücü olmayan organizasyonlarda istikrarsızlıklara yol açmaktadır. Bu istikrarsız yapılar toplum gözünde genel manada güvenlik hizmeti imajını zedelemektedir.” açıklamasında bulundu.

“Sürdürülebilirlik çalışmaları artırılmalı”
Sürdürülebilirlik kavramını; ekonomik, toplumsal, kültürel ve kentsel-çevresel bileşenleriyle bir sistem yaklaşımı çerçevesinde ele aldıklarını belirten Edgü, “Bu sistemi oluşturan ve karşılıklı ilişki içerisindeki bileşenlerin birbirleriyle ve dış çevreyle etkileşimine odaklanan bir düşünme biçimini savunuyoruz. Buna göre, sektörümüzdeki yapılar çevresiyle ve birbiriyle kaynak alış verişi içinde olan açık sistemlerdir ve bu yapılardan birinin yanlış yöne hareket etmesi tüm sektörü olumsuz etkilemektedir. Devlet güvenliğine vurgu yapan bir güvenlik yaklaşımından toplumun ve bireylerin güvenliğine vurgu yapan bir güvenlik yaklaşımına geçilmesi ve güvenliğin sivil aktörlerin denetim pratikleri ile yaygınlaşması tüm bina, tesis ve kamusal ortak alanlarda sürdürülebilirlik çalışmalarının arttırılması gereğini doğurmaktadır.” sözlerini ekledi.
Genser Güvenlik Sistemleri Operasyon Direktörü Alpaslan Edgü: “Genser olarak, “devlet-toplum ve çevre” bütünleşmesini önermekte ve güvenlik sektöründe sürdürülebilir kalkınmanın toplumsal, ekonomik ve çevresel bileşenleriyle birlikte hareket etmesiyle ivme kazanacağına inanmaktayız. Sürdürülebilir bir güvenlik yaklaşımının toplumsal yaşam kalitesini yükselteceğine inanarak, hizmetlerimizin odak noktasına; Kurum inşası, Güvenlik sektörü reformu çalışmaları, Mesleki profesyonelleşme, Enerji ve kaynak verimliliği yönetimi, Ekonomik yatırım, Doğal kaynakların uyum sağlayıcı yönetimi prensipleri koymaktayız.”

nb

Yukarı