Ana içeriğe atla

ggh

Hata ve riskleri en aza indirmek için personel eğitimi önemli

02.03.2018 - 15:34

Personellerine verdikleri eğitimlerden bahseden Sofra/Compass Group Türkiye Destek Hizmetler ve Güvenlik Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cem Alakuştekin, “Uzman eğitim kadromuzla birlikte hizmet sunulan alanlarda verdiğimiz uygulamalı eğitimler önceliklerimiz arasında yer alıyor” diye belirtti. 

Tedarik firması olarak yüksek kalitede hizmet verebilmek adına personellerinize ne gibi eğitimler veriyorsunuz?

Sofra/Compass Group Türkiye’nin destek hizmetler alanındaki markası Euroserve Güvenlik olarak bugün itibarıyla 4 bin kişiyi istihdam ediyoruz. Eğitim süreçlerimizi planlarken, öncelik olarak müşterimizin talepleri, işletmenin faaliyet alanı,kapasitesi, riskleri, jeolojik konumu, fiziki ve elektronik yapısı ve yasal mevzuatlar gibi başlıklar altında hazırlanan risk analizlerini inceliyoruz. Sonrasında eğitim konuları ve aralıklarını belirleyerek bir yol haritası çıkarıyoruz. Personellerimize verdiğimiz eğitimleri şu şekilde sıralayabiliriz;
5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun kapsamında silahsız 90 saat ve silahlı 120 saat temel eğitim, özel güvenlik hukuku, güvenlik tedbirleri, silah bilgisi ve atış (ihtiyaca göre), patlayıcı maddeler, olay yeri koruma, güvenlik sistemleri ve güvenlik cihazları, alışveriş suçları, risk analizi, tehdit değerlendirmesi ve önlemler, örnek olay çalışmaları, sivil savunma, acil durum plan ve prosedürleri, özel güvenlik etiği, temel ilkyardım, iletişim teknikleri, profesyonel nitelikler ve davranış, protokol eğitimi, yönetici ilişkileri, acil durum iletişimi ve işbaşı oryantasyon eğitimleri.

Personel devamlılığını sağlamak ve iş süreçlerine teknolojiyi dahil etmek adına yaptığınız çalışmalar neler?

Sofra/Compass Group Türkiye olarak personel devamlılığı adına önceliğimiz çalışanlarımızın iş memnuniyetini sağlamak. Bu sektörde edindiğimiz 31 yıllık deneyim, personel seçimlerimizi yaparken özellikle kadromuza yeni dahil edeceğimiz adaylarda referansların bizim için ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Ailemize katılan çalışanlarımıza karşı temel prensiplerimizin başında onların sosyal haklarına saygı, iş sağlığı ve güvenliği, özlük hakları, gelirleri, iş güvencesi gibi unsurlar geliyor. Bu unsurlar aidiyet duygusunu artırdığı gibi sahiplenerek yapılan işin kalitesine de yansıyor. 
Diğer yandan sektörümüzdeki her yeni gelişmeyi yakından takip ediyoruz. İş süreçlerimizde titizlikle üzerinde durduğumuz konulardan biri de teknolojik yenilikler. Teknoloji alanında yaptığımız yatırımlarla birlikte gelişen teknolojinin ilk uygulama alanlarının projelerimizde olmasına gayret gösteriyoruz. 

Eğitimlerin personeller üzerindeki değişimleri ne yönde? Bu eğitimler personellerin verdiği hizmet kalitesini artırıyor mu?

Güvenlik sektörü, değişken risklere ve sürekli güncellenen yasal parametrelere sahip bir sektör… Özellikle saha uygulamalarında yapılan her hata, can ve mal güvenliği için büyük risk oluşturuyor. Bu hata ve riskleri en aza hatta sıfıra indirgemek için ilgili personellerin eğitimi büyük önem taşıyor. Eğitimlerimizin her adımının doğru ve eksiksiz uygulanması için çeşitli prosedürler ve iş akışları geliştiriyoruz. Uzman eğitim kadromuzla birlikte hizmet sunulan alanlarda verdiğimiz ‘uygulamalı eğitimler’ önceliklerimiz arasında yer alıyor. Diğer bir yandan eğitim sonrası verilen eğitimlerin hizmete nasıl yansıdığını ölçümleyerek raporlar tutuyoruz. Tüm bu süreçler hizmet kalitesini de gözle görülür bir biçimde artıyor. 
Geniş katılımlı eğitim organizasyonları ve standart eğitim prosedürleri izliyoruz. Bu durum personellerimizin eğitime olan bakış açısını pozitif yönde etkilerken gerek kariyer hedefleri gerekse daha verimli çalışmaları için eğitimin işimizin vazgeçilmez bir parçası olduğu gerçeğini de ortaya koyuyor. 

nb

Yukarı