Ana içeriğe atla

ggh

GÜVENLİK İŞİNİ BENİMSEMİŞ PERSONELLERİ TERCİH EDİYORUZ

13.05.2019 - 13:47

ATALIAN GÜVENLİK ŞİRKET MÜDÜRÜ BÜLENT YURDCU, “GÜVENLİK İŞİNİ BENİMSEMİŞ, YAPTIĞI İŞİN ÖNEMİNİ KAVRAMIŞ, ÖĞRENMEYE VE KENDİNİ GELİŞTİRMEYE EĞİLİMLİ PERSONELLERİ TERCİH EDİYORUZ.”

Bir güvenlik görevlisinin işe alımında hangi kriterlere önem veriyorsunuz?
Kendisini karşısındaki insanın yerine koyan, iletişime açık, sakin olmayı becerebilen, güvenlik personeli ile çalışmayı arzu ediyoruz. Ancak bu her zaman bu özellikleri taşıyan personel ile çalışmak mümkün olmamaktadır. Bu nedenle personele özellikle ‘‘ Etkili İletişim ’’ konusunda eğitim mutlaka verilmektedir. Personelin yabancı dil bilmesi tercih sebebi olarak görülse de günümüz ekonomik şartlarında yabancı dil bilen personel ile çalışmak da pek mümkün görülmemektedir. Bütün bunların yanında güvenlik işini benimsemiş, yaptığı işin önemini kavramış, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye eğilimli personel olmasını tercih etmekteyiz. Bunun için mülakatları oldukça dikkatli yaparak görünüşü, konuşması ve kendine olan güvenini hissettiren personeli bulmaya çalışmaktayız.

Personellerinize profesyonelliklerini sağlamak adına nasıl eğitimler veriyorsunuz? Uygulamalı dersler ve risk yönetimi adına neler yapılıyor?
-Personel öncelikle şirket merkezinde şirketin kültürünü benimsemiş tecrübeli eğiticiler tarafından şirketi tanıtıcı bir eğitim alır. Şirket hakkında personelin bilmesi gereken her türlü bilgi aktarılır. 
-Personel gerekli sağlık raporunu getirdikten sonra iş sağlığı ve güvenliği eğitimini alır ve iş yeri hekimi tarafından işe giriş muayenesi yapılır.
-Görev alacağı proje ile ilgili olarak uyması gereken kurallar, kurum personelinin tanıtılması, yapılacak iş hakkında bilgilendirme ile ilgili konularda eğitim alır.
-Oryantasyon eğitiminin en önemli ayağını oluşturan genellikle proje sorumlusu veya Operasyon Sorumluları tarafından yapılacak işin standart bir şekilde yürütülmesi için diğer çalışan personel ile uyumlu sağlamak için oryantasyon eğitimi verilir.
-Verilen eğitim projenin görevine büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. Ancak eğitim esnasında personelin rahat davranması ve her türlü soruyu sorması sağlanarak personelin doğruları öğrenmesi sağlanır. 

Sonuç olarak; güvenlik görevlilerinin işe başlama ve alıştırma süreçleri, iyi bir oryantasyon eğitiminin planlanması ile güvenlik şirketinin standartlarını koruyacak, yapılan hizmetin en iyi şekilde işlemesini sağlayacaktır.

Çalışanlarınızın firmaya olan sadakatinde en büyük etkenler neler oluyor? 
Öncelikle personelin kendisini şirketimize ait olduğunu hissettirmeye çalışıyoruz. Bunun için proje ziyaretlerimizde personel ile mümkün oldukça birebir iletişimde bulunuyoruz. Personel, sıralı amirleri vasıtasıyla şirket merkezine ulaşacağını ve sorunlarının da derhal çözülmesi için merkez personelinin çalıştığını bilmektedir. Ayrıca kendileri ile yapılan sözleşmede ve proje başlangıcında belirtilen yasal hak edişlerinin zamanında tam ve eksiksiz alındığını hissetmektedirler. Bu belirtilen nedenler personelin şirketimize olan bağlılığını ve proje bitse bile diğer projelerde yine firmamızda çalışmaya devam etmek istemeleri bizleri de oldukça memnun etmekte; yaptığımız işten daha da zevk almamızı sağlamaktadır. 

1

nb

Yukarı