Ana içeriğe atla

nr

Görünenlerin yanı sıra görünmeyen önlemler de var

09.03.2017 - 18:15

“AVM’LERDE GÖRÜNÜR ÖNLEMLERİN DIŞINDA,  GÖRÜNMEYEN VE ARKA PLANDA ÇALIŞAN SİSTEMLER VAR. ASIL ANALİZ VE MÜDAHALE KARARI BU SİSTEMLER ARACILIĞIYLA ALINIYOR” AÇIKLAMASINDA BULUNAN SECURITAS TÜRKİYE ÜLKE BAŞKANI MURAT KÖSEREİSOĞLU, “BİZ SECURITAS OLARAK, TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN AVM’LERİNİ BU SİSTEMLERLE KORUYORUZ VE İYİ SONUÇLAR ALIYORUZ ” DEDİ.

Türkiye'de terör örgütünün halkın yoğun olduğu yerlere yönelik saldırılarını artırması üzerine güvenlik güçleri önlemleri en üst seviyeye çıkardı. Bu kapsamda 680 sayılı KHK’nin 6. maddesiyle Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu’nda bir dizi değişiklik yapıldı. Peki, yeni düzelemeye yönelik siz neler düşünüyorsunuz? 
Düzenlemeleri olumlu buluyorum. Geçtiğimiz son 6 ayda ortaya çıkan ve olması gereken değişiklikler bu KHK ile yapıldı. Söz konusu düzenleme genel hatlarıyla koruma seviyesini artırmaktan ziyade 15 Temmuz sonrası yaşanan sürece istinaden yapılan düzenlemeleri içeriyor. Özel güvenlik sektörünü, şirketleri, yöneticileri ve özel güvenlik çalışanlarının kontrol altında tutulmasını amaçlıyor. Bu konuda şimdiye kadar bir suistimal söz konusu değil, dolayısıyla bu değişiklikler bir suistimale istinaden değil, olası durumlara karşı tedbir amaçlı yapıldı. 
Söz konusu düzenlemeler arasında AVM’leri en çok ilgilendiren kısım 6.maddede yer alan değişiklik. Bu değişiklik ile daha önce liman, gümrük, gar, spor müsabakası gibi sınırlı yerlerde alınan tedbirlere müdahale yetkisine sahip olan valilerin mevcut yetki alanı genişletiliyor. Valiler özel güvenlik izni verilen yerlerin tamamında alınan tedbirleri yetersiz gördükleri takdirde ek önlem alınmasını isteyebilecekler. Örneğin market, AVM, hastane, havalimanı gibi özel güvenliğin hizmet verdiği yerlerde tedbirlerin eksikliğini gördükleri takdirde valiler, daha fazla önlem alınmasını isteyebilecek yetkiye sahip oluyorlar. Valilikten verilen emri yerine getirmeyen şirketin yöneticisine 6 bin TL para cezası veriliyor. Bu uygulama hızla hayata geçirildi. 

Gerçekleştirilmesi planlanan önlemlere yönelik güvenlik firmalarının yapması gerekenler neler? 
Söz konusu düzenlemelerde güvenlik firmalarını en çok ilgilendiren değişiklik, 15 kişi ve üzeri güvenlik görevlisi çalıştıran yerlerin özel güvenlik sorumlusu bulundurulması zorunluğu. Daha önce özel güvenlik görevlilerinin çalıştıkları her birimde özel güvenlik sorumlusu bulunmuyordu. Madde 5’e eklenen fıkra ile hem güvenlik şirketlerinin şubelerinde hem de güvenlik kadrosu 15 kişi ve üzerinde olan yerlerde bir güvenlik sorumlusu belirlenmesi şartı geliyor. Bu sorumlunun sabıkasının olmasının yanı sıra en az ön lisans mezunu olması şartı geliyor. Bu da başta AVM’ler olmak üzere 15 kişiden fazla güvenlik görevlisinin çalıştığı yerlere güvenlik sorumlularının geleceği anlamını taşıyor. 
Bir diğer düzenlemede güvenlik şirketlerinin dolaylı şekilde kontrol altına alınması için getirilmiş. Güvenlik şirketlerinin tüzel kişi ortakları bulunabiliyor. Örneğin A güvenlik şirketine B inşaat ve turizm şirketi ortak olabiliyor. Yeni düzenleme ile bu tüzel kişi ortakların güvenlik şirketindeki gerçek şahıs temsilcisinin de diğer yönetici ve kurucular gibi nitelikleri sahip olmasın şartı getiriliyor.
Kanunda ceza ve yaptırım gerektiren maddelerde de bir dizi düzenleme de mevcut. Bunlar da sektörü ilgilendiriyor. Kimlik kartını başkasına kullandırma, valiliğe bilgi vermeden yapılan hizmetler vb. cezayı yaptırımları içeriyor. Bir suçu farkına varıp bildirmeyenler, özel güvenlik görevlisi, bildirmemesini telkin eden güvenlik amiri ya da çalışılan şirket yöneticisi bu sektörde çalışamaz hale geliyorlar. 

Alınan önlemler yeterli mi? 
Öncelikle bir konuyu netleştirmek gerek. Terör, kolluk güçleri dediğimiz polis ve askerin ilgilenmesi gereken bir konu.  Biz özel güvenlik olarak ancak asayişin sağlanması ve hırsızlık gibi bazı adi suçların önlenmesi konusunda destek olabiliriz. Alınan önlemlere gelince, genel olarak baktığımızda önlemleri yeterli buluyorum, ancak AVM’nin kapısına kadar gelmiş bir canlı bombayı özel güvenlik görevlileri ile engellemek çok mümkün değil.  Bu konuda sorumluluk kolluk güçlerinde…

AVM’lerde yeni güvenlik uygulamaları gündeme gelirken, ziyaretçilerin artan güvenlik beklentilerini karşılamak büyük önem taşıyor. Güvenliğe dair riskler neler? Nasıl tedbirler almalı? Ziyaretçiyi güvende hissettirmek için ne yapmalı?
AVM’lerde görünür önlemlerin dışında,  görünmeyen ve arka planda çalışan sistemler var. Asıl analiz ve müdahale kararı bu sistemler aracılığıyla alınıyor. Üzerinde özel yazılımlar bulunan kameralarla tarama yaparak şüpheli paketler anında tespit ediliyor ve operatörlerimizin önüne getiriyor ve ihtiyaca göre o bölgeye güvenlik görevlisi yönlendiriliyor. Biz Securitas olarak, Türkiye’nin önde gelen AVM’lerini bu sistemlerle koruyoruz ve iyi sonuçlar alıyoruz. Bu konuda dünyaya örnek olacak uygulamalar yapıyoruz. Tabi AVM misafirlerine bu teknolojileri anlatmak çok mümkün olmuyor, o nedenle girişlerdeki X-Raylar halen kullanılıyor. Ben tüm AVM’lere Uzaktan İzleme Teknolojisi’ni öneriyorum. Bu sistemler hem riski minimize ediyor hem de orta vadede AVM’lere büyük maliyetler getirmiyor.
 

nr

Yukarı