Ana içeriğe atla

ggh

Doğaya Ve İnsan Sağlığına Zarar Vermeyen Ürünler Kullanıyoruz

06.10.2017 - 12:04

Temizlik sektörünün mevcut durumu hakkında bilgi veren Klüh Multiservices Türkiye CEO’su  Altınay Gökşin, hizmet sağlarken doğaya ve insan sağlığına zarar vermeyen, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylı ürünler kullandıklarını söyledi.

Temizlik sektörünün mevcut durumu ve sektörde yaşanan sorunlar hakkında bizlere kısaca bilgi verir misiniz?
Sektörün, gelişmeyen tek unsuru işgücü kavramı olmuştur. Nitelikli ve eğitimli iş gücü kavramı, hep söylenip ama hiç yatırım yapılmayan tek unsur olarak kalmıştır. Temelde, kamu ihale uygulamalarında görülen, “En Ucuz Teklif, En İyi Tekliftir” mantığının yansıması olarak, ucuz ve niteliksiz iş gücü ile hizmet alımı, özel sektörde de bariz şekilde kendisini göstermektedir. Teknolojinin gerekliliğine inanan birçok kuruluş, müşterisinin ucuz hizmet beklentisi nedeni ile maalesef nitelikli iş gücü gerekliliğinin, henüz farkına varamamış gibi davranmaktadır. Günümüzde Türkiye endüstriyel temizlik sektörünün durumu; gelecek vaat eden, gelişime açık ve yatırım yapılabilir olarak tanımlanmaktadır. Türkiye’de temizlik sektörü; 1 milyondan fazla çalışana sahip, bu sayıdan yola çıkarak toplam hacmi 2 milyar TL ciroya ulaşmış bir endüstridir. Hammaddede dışa bağımlılık, Ar-Ge’ye ayrılan bütçenin az olması, markalaşmada sıkıntıların mevcut olması ve patent çalışmalarının az olması, kurumsallaşmada yeterli düzeyin yakalanamaması, istihdam maliyetinin rakip ülkelere göre yüksek olması sektörün diğer zayıf yönleri olarak sıralanabilir. 

Bu yıl ISSA INTERCLEAN Fuarı’nda ön plana çıkan konulardan biri de yeşil temizlik… Peki, sizin bu konu hakkındaki çözümleriniz neler? Çevreye duyarlı ve geri dönüşümü olan ürün ve hizmetler noktasında ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? 
Yönetim ve sürdürülebilirlik stratejilerimizi, çevresel ve sosyal riskleri belirleyerek, bunların şirketimize değer katmasını sağlayacak şekilde uygulamaya alıyoruz. Örneğin projelerimizde kullandığımız ürünlerle ilgili bir önlem almamız gerekiyorsa, öncelikli olarak çalışan personelimizin sağlığını ve ürün güvenliğini olumsuz etkilememesine dikkat ediyoruz. Hizmet sağlarken özellikle doğaya ve insan sağlığına zarar vermeyen, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylı ürünler kullanıyoruz.  

Fuara özel hazırlanan bir ürününüz ya da teknolojiniz var mı? Varsa kısaca anlatır mısınız?
Fuara özel değil ama yeni geliştirdiğimiz VisionClean adında yeni bir sistemimiz yer alıyor.  VisionClean;  hizmet verilen alanlara ve görevlere özel görsel olarak hazırlanmış renk kodlu bir temizlik haritalama sistemi. Görsel biçimi sayesinde personel tarafından kolaylıkla kavranan VisionClean, tekrarlanan, zaman alan ve sözlü talimatlar gerektiren görevlerde görsel el kitaplarıyla,  temizlik kapsamını ve sıklığını kapsamlı ve esnek bir biçimde personele aktarmayı hedefliyor. Temizlik personeline çalışma ortamının güvenliğini sağlamakla beraber aynı zamanda temizlik yüzeylerinde aşınmayı en aza indirmeye yardımcı olacak görsel bir araç sunuyor.  

Gelecek dönemlere ilişkin ne gibi planlar yaptığınızı öğrenebilir miyiz?
Devam eden büyüme trendimizin 2017 yılında artarak süreceğine inanıyoruz. Çok önemli start-up’lar yapacağımız bir yıl olacak. Türkiye’de 45 ilde faaliyet gösteriyoruz.  Şu anda 5 bin çalışanımız var. Önümüzdeki üç yılda daha yeni iş alanlarına girerek, istihdamımızı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. 

nb

Yukarı