Ana içeriğe atla

TAVADA TAVUK

AVM’LERDE GÜVENLİK YATIRIMLA EŞ ZAMANLI ELE ALINMALI

07.03.2019 - 14:12

SECURITAS TÜM GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİNE AVM VE MAĞAZA GÜVENLİĞİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE BÜTÜNLEŞİK OLARAK YAKLAŞIYOR.

Günümüzde hangi sektörde olursa olsun güvenlik planlaması yatırımla eş zamanlı gerçekleştirilmesi gerekir. Henüz yatırım aşamasında ilgili segmente özel risklerin göz önüne alınmasıyla yapılacak  “Risk Analizi” çalışması, elektronik ve fiziki güvenlik sistemlerinin entegre edilerek oluşturulacak bu yapının  uzun vadede ciddi kazanımları olacaktır.

Perakende segmentine bakıldığında başta AVM’ler olmak üzere  bu segmentte faaliyet gösteren bütün işletmeler için konu daha da önem kazanmaktadır.  Yatırım aşamasında ciddi  kamera ve benzeri elektronik güvenlik  yatırımları yapılırken, elemanlı güvenlik genellikle işletme safhasında devreye girmekte ve  entegre olarak çalışması gereken sistemler ayrı ayrı kurgulandığından verimli olamamaktadır. Bu da bazı durumlarda maliyetleri artırıcı bir unsurdur. 

Teknolojinin gelişmesi ile perakende  segmentinde görünür önlemlerin dışında,  görünmeyen ve arka planda çalışan sistemlerin kullanılması ön plana çıkmıştır.
Securitas güvenlik hizmeti kurgulamasının ana yapı taşlarından biri olan “Securitas Güvenlik Metodolojisi”  söz konusu hizmette optimizasyonun sağlanabilmesi için atılacak adımları tarif etmektedir. Henüz yatırım aşamasında başlayan planlama , işletmenin faaliyete geçmesiyle birlikte her aşamadaki risklerin dikkate alınmasıyla değişken bir güvenlik yapılanmasını gerektirmektedir. Örneğin bir AVM inşaatının ilerleyen safhaları ile birlikte oluşan farklı risklere karşı dinamik güvenlik çözümlerinin oluşturulması son derece önemlidir. Müteakiben, ilk açılış anındaki risklerin minimize edilmesine imkan veren çözümler, işletmenin ilerleyen sürecleri boyunca oluşan yeni rislere göre  etkin olarak devam ettirilmelidir. 

TÜM GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİNE BÜTÜNLEŞİK OLARAK YAKLAŞILIYOR
Securitas tüm güvenlik çözümlerine AVM ve mağaza güvenliği de dahil olmak üzere  bütünleşik olarak yaklaşıyor. Tek çözüm, tek sözleşme, tek muhatap bilinciyle geliştirilen Entegre Güvelik Çözümleri, iş ortaklarına uzman güvenlik hizmeti, danışmanlık, resepsiyon, itfaiye, güvenlik alanındaki teknoloji yatırımları ve teknik destek konularını tek bir çözümde birleştirerek sunuyor. Böylece iş ortaklarının ihtiyaçları dışında bir yatırım yapmalarının önüne geçilerek hem riskler hem de maliyet optimize ediliyor. Diğer taraftan, güvenlik hizmetinin sağlanmasında ana kriterlerden biri olan “Veri Analizi” işlemi ile yaşanan her türlü güvenlik olayının derinlik analizi Securitas yapılmakta bu sayede gelecekte yaşanacak olası hadiseler detayları ile görülebilmekte ve alınacak tedbirler söz konusu analizlerden elde edilen veriler sayesinde etkin ve verimli olarak alınabilmektedir.

SECURITAS PERAKENDEDE FARK YARATIYOR
Securitas perakendede sunduğu Entegre Güvenlik Çözümleri ile riskleri azaltmak ve maliyet avantajı sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda mağazalara giren çıkan müşteriyi sayabiliyor, satışların en yoğun olduğu saatleri tespit ederek verimliliği artıracak bilgileri müşterilerle paylaşabiliyor, çok satan ya da satış rakamı düşen ürünleri tespit edebiliyor, bu bilgiler ışığında müşterilerin yeni pazarlama stratejileri geliştirmesine katkı sağlıyor. Sürekli olarak profesyonel ve kişisel gelişim eğitimleri ile donanımı artırılan güvenlik görevlilerine; perakende sektörünün ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmış olan “İmaj Kapıda Başlar, “Profiling (şüpheli paket, şahıs tespiti) “Sınıf ve Uzaktan Eğitimi”, “Perakende Risk Tespiti” ve “Engellilerle İletişim” eğitimleri veriliyor. Securitas, perakende sektörü özelinde düzenlediği “Masa Başı Tatbikatları” esnasında müşterileri ile bir araya gelerek olası risk senaryolarını değerlendiriyor ve durumlara özel çözümler konusunda müşterilerin farkındalığını artırarak perakende sektörünün gelişimine katkıda bulunuyor. 

SECURITAS’IN PERAKENDE ÇÖZÜMLERİ

Özel Güvenlik Görevlisi Hizmeti
Securitas projelerinde, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun çerçevesinde, teknolojik ekipman ve teçhizatla desteklenen güvenlik görevlisi hizmeti.

Uzaktan Refakat Hizmeti
Kişilerin talebi üzerine Securitas Uzaktan İzleme Merkezi tarafından, kamera sistemi bulunan alanlara uzaktan bağlanılarak, kişilerin güvenli bir şekilde hareket etmesinin, bir noktadan diğerine herhangi bir güvenlik sorunu yaşamadan ulaşmasının sağlandığı hizmet türüdür.

Adli İşlem Takibi Hizmeti
Mağazalar ve zincir marketlerde meydana gelebilecek hırsızlık, gasp ve diğer cezai, adli ve idari tahkikat yapılmasına neden olacak işlemlerde, Valilik, Emniyet Müdürlüğü, Savcılık, Karakol, Jandarma gibi kolluk kuvvetlerinde doğabilecek işlerin, hizmetin sunulduğu firma adına takip edilmesi, istenilen her türlü evrak ve belgenin tanzim ve imzalanması hizmetidir.

İtfaiye Hizmetleri
Yangın risk analizinin yapılması, yangın çıkmaması için önleyici önlemlerin alınması, yangın çıkması durumunda ne şekilde müdahale edileceğinin önceden sistemleştirilmesi, gerektiğinde ilk müdahalenin yapılması ve “itfaiye mühendisliği” gerektiren süreçlerin birleştirilerek geleceğe dönük risklerin minimize edilmesi, bina ve tesis yangın güvenliği kontrolünün sağlanması, hizmetin temel amaçlarıdır.

Mobil Kamera Hizmeti
Kurulum gerektirmeyen, geçici süreli güvenlik çözümleri için özel olarak tasarlanmış taşınabilir bir güvenlik sistemi olan Mobil Kamera, AVM bünyesinde değişen ihtiyaçlara göre (konser, etkinlik vb.) ilgili alanlarda kullanılabilir ve Securitas uzaktan izleme merkezi tarafından bu alan izlenerek gerekli raporlama ve müdahale işlemleri gerçekleştirilir.

Video Analizli Kamera Hizmeti
Önceden tanımlanmış alana bir araç veya kişinin giriş yapması, bırakılan nesnelerin tespit edilmesi ve belirlenen süreden fazla kalınması gibi durumlarla ilgili tanımlanmış senaryolar kapsamında güvenlik ihlallerinin video analiz yazılımları ile tespit edilebildiği hizmet.

Video İle Uzaktan Devriye Hizmeti
Securitas Uzaktan İzleme Merkezi tarafından, Securitas’ın kurduğu kamera sistemlerine uzaktan bağlanılarak; erişimin sağlanamadığı, ulaşımı zor alanların takibi veya insan hatasının azaltılması maksadıyla ikincil bir kontrol mekanizmasına ihtiyaç duyulduğu durumlarda devreye girer. Güvenlik görevlisi tarafından yapılan devriyelere ek olarak, rastgele zamanlarda yapılan uzak devriyeler yerleşkenin kontrolünde yüksek etkinlik sağlar.

Kayıp Önleme Hizmeti
Perakende sektöründeki ürün ve para kaybının önlenebilmesi ve operasyonel verimliliğin artırılabilmesi için, Securitas ve mağaza yönetimi tarafından belirlenecek teknolojik ve fiziki çözümlerin iş akışına entegre edilmesi hizmetidir.

İş Zekâsı Hizmeti
İşletme içerisindeki tanımlı alanların kullanım yoğunluğunun belirlenmesinden, günlük ziyaretçi sayılarının tespitine kadar ticari işletmelere destek olan video analiz çözümleridir. Mağaza önünden geçen kişi sayısı, kaç kişinin giriş yaptığı, satışa dönüştürme oranının ne olduğu, hangi ürünün ne kadar ilgi gördüğü gibi parametrelerin objektif bir şekilde ölçümlenerek firmaların operasyonel verimliliğinin artırılmasına katkı sağlayan hizmettir. Bu hizmet kapsamında dinamik form uygulamamız sayesinde kayıplara ilişkin verilerin analiz edilmesi ve söz konusu kayıpların azaltılmasına ilişkin tedbirlerin uygun teknoloji ve kadro sayesinde alınması da sağlanmaktadır.

TAVADA TAVUK

Yukarı