Ana içeriğe atla

ggh

ATALIAN tesis yönetiminde sürdürülebilirliğe odaklanıyor

15.02.2018 - 11:29

YÖNETMİŞ OLDUKLARI TESİSLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI YAPARAK, EKONOMİK VE ÇEVRESEL ANLAMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE CİDDİ ANLAMDA ÖNEM VERDİKLERİNİ BELİRTEN ATALIAN GLOBAL SERVICES CEO’SU UĞUR OKTAR, YAPILAN İYİLEŞTİRMELERLE YÜZDE 10-30 ARASI ENERJİ TASARRUFU SUNABİLDİKLERİNİ DE SÖZLERİNE EKLEDİ.

Bizlere kısaca müşteri memnuniyeti tekniklerinizden bahseder misiniz? 
İç denetimler ve yerinde personel eğitimleri yaparak, mevcut durumun iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaları ATALIAN Yönetim Sistemleri Plan ve Programları dahilinde yürütüyoruz. Bir yıl içerisinde tüm projeler ve müşteri lokasyonlarında yapacağımız çalışmaları önceden planlıyoruz. Yönetim sistemini kurmuş ve işletiyor olmamız, sürdürülebilirlik anlamında bize ve müşterilerimize önemli avantajlar sunuyor. Verdiğimiz hizmetin operasyondan bağımsız uzmanlarımız tarafından gözden geçirilmesi, gelişme alanlarına derhal müdahale edilerek iyileştirmelerin yapılması, bütün sistemin yazılı ve kayıt altında izlenebilir olması, en önemli kaynağımız olan çalışma arkadaşlarımızın eğitimler vasıtasıyla geliştirilmesi, yapılan çalışmaların müşterilerimizle paylaşılıyor olması bu avantajlardan birkaçı. 
Bu çalışmalar, müşteri memnuniyetini arttıran etkenler olarak süreklilik adına yaptığımız çalışmalardır. 

Bir şeyi elde etmekten çok onun devamlılığını sağlamanın zor olduğu günümüzde ‘sürdürülebilirlik’ daha fazla önem kazanmaya devam ediyor. Peki, siz sürdürülebilir olmak ve yönetimi verimli hale getirmek adına ne gibi stratejiler izliyorsunuz?
Sürdürülebilirlik, en genel anlamda, gelecekle ilişkili konuları riske atmadan, bugün yapılan faaliyetlerin doğru şekilde kurgulanmasıdır. Çevresel, ekonomik ve yönetsel boyutları vardır. Biz yönettiğimiz tesislerde enerji verimliliği ve yönetimi çalışmaları yaparak, ekonomik ve çevresel anlamda sürdürülebilirliğe ciddi anlamda önem veriyoruz. Bir tesisteki en önemli tüketimlerden biri olan enerji tüketimlerini optimum düzeye çekerek, tesisin ekonomik anlamda verimli, konforlu ve sürdürülebilir olmasını sağlıyoruz. Yapılan iyileştirmelerle yüzde 10-30 arası enerji tasarrufu sunabiliyoruz. Doğru işletme parametrelerini kurgulayarak ve işletmeyi yöneterek, bu çabaların sürdürülebilir olmasını garanti ediyoruz. 
Mühim olan sadece doğru sistemlerin kurulması veya doğru ekipmanların seçilmesi değil, aynı zamanda doğru bir işletme yönetimi ile tesisin en uygun şartlarda işletilmesidir. Biz entegre tesis yönetimi yaparak, en uygun işletme şartlarını oluşturuyoruz. 

Sürdürülebilirlikte önemli konulardan biri de personel devamlılığını sağlamak. Bu konuda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?
ATALIAN olarak bir şirkette en önemli kaynağın insan kaynağı olduğunu düşünüyoruz. Çalışan haklarına saygılı, adil, şeffaf, uygun işe uygun profilin yerleştirilmesine gayret eden, işi ehline teslim eden, herkese yetenekleri ölçüsünde eşit şanslar veren, kurumsal bir yönetim tarzımız var. Bu ilkeler çalışan memnuniyetini ve sürekliliğini arttıran faktörler. 

İş süreçlerine teknolojiyi ne kadar dahil ediyorsunuz? Bu konudaki çalışmalarınız hakkında da bilgi verir misiniz?
Standartların oluşturulması ve iş süreçlerinin kayıt altına alınarak şirket sürekliliğinin devamı için teknoloji önemli bir araç. Enerji yönetimi yazılımımız Ergelis, ATALIAN’a özgü bir yazılım. Ayrıca bakım süreçlerini takip etmek için kendimize ait bir yazılım kullanıyoruz. Böylece performans ölçümü ve raporlama bir sorun olmaktan çıkıyor.

nb

Yukarı