Ana içeriğe atla

ggh

ATALIAN Personel Devamlılığı için Eğitim ve İletişime Önem Veriyor

07.03.2018 - 11:44

İş süreçlerinde hızlı yol almanın iletişimden geçtiğine vurgu yapan ATALIAN Eğitim ve Denetim Müdürü Dicle Bakır, “Olaylara personellerimizin gözünden bakıyoruz” dedi.

Tedarik firması olarak yüksek kalitede hizmet verebilmek adına personellerinize ne gibi eğitimler veriyorsunuz? 

ATALIAN bünyesinde eğitimler yıllık olarak planlanır ve her yıl güncellenir. Projede çalışacak personel, öncelikle İş Güvenliği Uzmanı tarafından Temel İSG eğitimini alır. Daha sonra proje içi oryantasyon programı dahilinde tamamlaması gereken mesleki eğitimlerini ve saha uygulamalarını proje yöneticisinden veya şefinden alarak hizmete başlar. Bu eğitimin içeriğine  şirket tanıtımı, personelin uyması gereken kural ve uygulamalar ile görev tanımları da dahil edilmiştir.
Yıl içindeki planlı diğer eğitimler personelin kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlayacak konulardan oluşuyor. Ekip çalışması ve iletişim becerileri, kişisel hijyen ve bakım gibi kişisel gelişim eğitimlerinin yanısıra çalışanımızın çevre bilinci ve farkındalığını artırmak için atık yönetimi konusu ile temizlik prensipleri, kimyasallar, renk kodları, tuvalet ve ofis temizliği,  makine ekipman tanıtımı, kullanım ve bakımı, zemin ve halı temizliği konularındaki mesleki eğitimler veriliyor.  Ayrıca yangın, yüksekte çalışma ve risk değerlendirme eğitimleri de uzman kişilerce planlanıp ve uygulanıyor. 
Tüm proje yöneticilerimiz ile şef pozisyonunda çalışan yönetici kadromuz da bu eğitimleri ve yetkinlik sınavlarını tamamlayarak görev alıyorlar.

Personel devamlılığını sağlamak ve iş süreçlerine teknolojiyi dahil etmek adına yaptığınız çalışmalar neler?

ATALIAN’da her çalışanımız bizim için değerlidir. Onların ergonomik koşullarda çalışabilmeleri ve meslek hastalıklarına maruz kalmamaları  önemli. Bu nedenle hizmet sunumunda seçilen her ekipman, makine ve sistem titizlikle değerlendiriliyor.  Personelin devamlılığı ve aidiyetini sağlamak adına en etkili yol bizim için insan ilişkileri ve iletişimdir. İş süreçlerinde de hızlı aksiyon almanın yolunun da buradan geçtiğine inanıyoruz.

Eğitimlerin personeller üzerindeki değişimleri ne yönde? Bu eğitimler personellerin verdiği hizmet kalitesini artırıyor mu?

Eğitimlerde bir arada olmak, ortak bir sinerji yaratıyor. Öncelikle olaylara personellerimizin gözünden bakıyoruz, uygulanması gereken kurallarla birlikte hataları, geçmişten gelen deneyimlerini paylaşıyoruz. Teknik bilgilerle deneyimler, uygulamalar bir arada olunca işi yaparken bunları anımsıyorlar. Farkındalıkları artıyor. Örneğin alanda çapraz bulaşmaya neden olacak bir uygulamanın başkalarına ya da kendisine nasıl zarar vereceğini öğreniyorlar. ATALIAN eğitim süreçleri boyunca sadece işin nasıl yapılacağının değil sonuçlarının ve amacın ne olduğunu anlatmanın önemli olduğunu düşünüyoruz.  Çalışanımız da kendisine verilen bu değeri sahada hizmete dönüştürüyor. 

nb

Yukarı