Ana içeriğe atla

gf

TÖDEB, FİNANSAL TEKNOLOJİNİN OMURGASINI TEMSİL EDİYOR

10.03.2022 - 11:59

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Eliaçık, sektörün gelişimi için birlik olarak hayata geçirdikleri faaliyetleri Mall Report okurları için anlattı.

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB), sektörde hangi sorunları çözüme kavuşturmak adına kuruldu?

TÖDEB; 6493 sayılı Kanun ile kurulan ve sektörde faaliyette bulunan tüm ödeme ve elektronik para kuruluşlarının üye olmakla yükümlü bulunduğu meslek kuruluşudur. Bu anlamda TÖDEB’in önceliği, statüsü ile kendisine verilen görev ve yetkileri en doğru şekilde yerine getirmektir. Üyelerinin ortak ihtiyaçlarının karşılanması ve mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması, meslek disiplini ve ahlakının korunması, üyeler arasında rekabetçi bir ortamın tesisi ve dolayısıyla ödemeler alanının gelişiminin desteklenmesi TÖDEB’in en temel hedefleri arasındadır. Bu hedefler doğrultusunda ödeme ve elektronik para kuruluşlarını aynı çatı altında birleştiren TÖDEB, Türkiye’deki finansal teknolojinin omurgasını temsil eden tüm üyelerinin bir araya geldiği etkin mecralar yaratarak, sektöre yönelik bilgi birikiminin artırılmasının yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişimin sağlanması noktasında üyeler ile ilgili kuruluşlar arasında köprü vazifesi görür.

Ödeme alanındaki faaliyetlerin gelişimi için TÖDEB’in hayata geçirdiği faaliyetlerden bahseder misiniz?

Temel hedefimiz, mesleğin gelişmesini sağlamak. Bu çerçevede eğitim, tanıtım ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak, sektörün insan kaynağı ve bilgi birikimi olarak kendini geliştirmesini desteklemek temel önceliklerimiz arasında. Ayrıca, TÖDEB olarak şu üç diğer hususa da oldukça önem veriyoruz. Bunlardan ilki, inovatif çözümlerle sektördeki rekabet ortamının zenginleşmesi ve işbirliği ortamının oluşması için çalışmak. İkincisi, finansal sektör gelişmelerini yakından takip ederek bilgi paylaşımı ve aktarımları yapmak suretiyle sektörün gelişimine katkıda bulunmak. Üçüncüsü ise sektörde güven ortamını tesis edebilmek, sürdürebilmek ve bu anlamda sektördeki güven ortamını daha da yeşertecek, aynı zamanda sektörün önünü açacak nitelikteki düzenlemelerin ülkemiz mevzuatına kazandırılabilmesini teminen düzenleyici ve denetleyici otoriteler ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlara görüş ve önerilerimizi aktarmak.

Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının veri ve kişisel güvenliği korumak adına almaları gereken güvenlik önemleri nedir, sektörün bu konuda açığı bulunuyor mu?

TÖDEB üyeleri ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından verilen izin kapsamında faaliyette bulunabilir, faaliyete geçtikten sonra da bilgi sistemleri denetimleri de dahil olmak üzere düzenli olarak TCMB denetimlerine tabidir. Dolayısıyla, üyelerimiz TCMB bilgi sistemleri düzenlemeleri uyarınca oldukça detaylı bir denetim ve önlem setinin muhatabı olup, bu setlere uymakla yükümlüdürler. Ülkesel denetim gerekliliklerinin yanı sıra uluslararası standartlar kapsamında da veri güvenliği noktasında PCI DSS gibi sertifikasyon yükümlülüklerini yerine getirirler. Bu nedenlerle sektörümüzün veri güvenliği noktasında oldukça yüksek standartları yerine getirdiğini rahatlıkla ifade edebiliriz. Bilgi sistemleri ve yedeklerinin, birincil ve ikincil sistemler de dahil olmak üzere tamamen yurt içinde saklanması, sır saklama yükümlülüğü ve benzeri teknik güvenlik önemleri ile sorumlulukların büyük bir çoğunluğu 6493 sayılı Kanun ve alt düzenlemelerinde üyelerimize getirilen yükümlülükler arasında bulunduğundan, ilave olarak alınması gereken güvenlik önlemlerinin bulunmadığı söylenebilir. Sektör açısından veri güvenliğinin sağlanması noktasında gerek tabi olunan mevzuattan kaynaklı yükümlülükler gerekse de üyelerimizce mezkur konuya verilen önem ve gösterilen hassasiyet sonucu ulaşılan standartların korunması için de azami çaba sarf edildiğini biliyoruz.

 

jyh

Yukarı