Ana içeriğe atla

ggh

TESİS YÖNETİMİ SEKTÖRÜNE HİZMET VE KALİTE STANDARDINI KAZANDIRACAĞIZ

10.03.2021 - 14:26

Entegre Tesis Yönetimi Derneği Kurucu Başkanı Özcan Aksu ile derneklerinin kuruluşu ve hedefleri hakkında konuştuk. En önemli amaçlarının tesis yönetimi sektörüne hizmet ve kalite standardı kazandırmak olduğunu belirten Aksu, “Böylelikle sektörün değerli müşterilerinin alacağı hizmetteki memnuniyet oranı yükselteceğimiz gibi, hizmet üreten firmalarımızın da iş yönetim sürecini kolaylaştıracak ve pazarını büyüteceğiz.” dedi.

Özcan Bey, öncelikle Entegre Tesis Yönetimi Derneği’nin sektör için hayırlı olmasını diliyorum. ETYD’nin kuruluş süreci ve hedefleri hakkında bilgi alabilir miyiz?

Entegre Tesis Yönetim Derneği, tesis yönetim sektöründe hizmet üreten, sektördeki eksikleri fark eden ve bu eksiklerin giderilmesi için emeğini ortaya koyan iş insanlarının bir araya gelmesiyle kuruldu. Derneğimizin en önemli amacı, sektörümüzün eksiksiz bir kanuni alt yapıya sahip olması, sektörde istihdam edilen iş gücünün nitelikli hale getirilmesi, hizmet üreten firmalarımızın hizmet standardının ortaya konmasıdır. Birçok ürün ve hizmet standartları belirlenmediğinde yok olmaya mahkûmdur. Bu standartları sektörümüze kazandırmakla birlikte hedeflediğimiz fayda, sektörün değerli müşterilerinin alacağı hizmetteki memnuniyet oranını yükselteceği gibi, hizmet üreten firmalarımızın da iş yönetim sürecini kolaylaştıracak ve pazarını büyütecektir.

Entegre tesis yönetimi sektörü, pandemi sürecinde nasıl bir rol üstlendi?

Entegre Tesis Yönetim Derneği pandemi döneminin ikinci yarısında kuruldu diyebiliriz. Bu dönemde sektörün tüketicileri ve hizmet üreticilerinin ortak ihtiyacı genel olarak nitelikli bilgiye erişmekti. Pandemi dönemi başında bir çok binalarda bilinçsiz hijyen uygulamaları gördük. Bu arada “bilinçsiz” kelimesine de bir açıklık getirmek gerekir. Dönem başındaki birçok dezenfektanın yanlış uygulanması sebebiyle bina zemin ve yüzeyleri zarar görmüştür. Tabi ki öncelik sağlık, ancak her zaman bir işi yaparken çok yönlü düşünerek hareket etmek gerekir. Bu konuda üye firmalarımızın bilinçlendirilmesini sağlamak bizim için önemliydi.

Bir başka önemli konu genelgelerin bazı konularda tam anlaşılmamasıydı. Örnek olarak, vakıf ve dernek toplantılarının yasak olduğu “yasaktır” ibaresiyle belirtilmişken, site ve apartman toplantıları için bir ibare bulunmamaktaydı. Bu hususta sorumluluğu doğrudan devlet yöneticilerine yüklememekle birlikte Sivil Toplum Örgütlerinin görevi de burada ortaya çıkıyor. Bu bağlamda; birçok ilde yaptığımız görüşmeler ve yazışmalar ile illerdeki üye firmalarımızı ve sektör temsilcilerimizi yasaklar hakkında bilgilendirdik, kat maliki ve sakinlerimizin bilgilendirilmesini sağladık. Üye firmalarımızı bu konuda yormadan, nitelikli bilgiye ulaşmalarını sağlamayı ve sektördeki kargaşayı önlemeyi önemli bir vazife olarak görüyoruz.

Sektörün potansiyeli ve geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Tesis Yönetim Sektörü 21.yüzyılın önemli bir sektörü oldu.İnsanların temel ihtiyacı olan yaşam alanlarını yönetiyorsunuz, onların hayatlarını kolaylaştıracak hizmeti hak edilen kalitede almaları için çalışıyorsunuz. Bu sektör yapılaşma devam ettikçe, nüfus arttıkça daha da büyüyecek. Mevcut potansiyelini göz önüne aldığımızda önemli bir pazardan bahsediyoruz. Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat sektörü hızla hizmet üreticilerimize yeni pazarlar oluşturuyor. Ancak burada biz kendimize bir vazife çıkarıyoruz. Sektörün hizmet ve kalite standardını oluşturmak ve sektörü tanıtmak, bu hizmetle tanışmamış olan kitlelerin hizmeti talep etmelerini sağlayacak, firmalarımız pazar payını arttırırken, hizmet alan bina sakinlerinin hayatları kolaylaşacaktır. Faydayı karşılıklı elde etmek sektörümüzün mottosudur.

nb

Yukarı