Ana içeriğe atla

TAVADA TAVUK

İÇ PAZARDAKİ UZMANLIĞIMIZI DÜNYA’YA TAŞIYORUZ

22.11.2021 - 14:44

Kullandığı hammadde ve üretim teknolojisiyle dünyanın en bilinen biri olan Kaya Ropes ve Türkiye’nin lider iş güvenliği firması Kaya Safety bünyesinde barındıran Kaya Grubu Pazarlama Direktörü Cüneyt Uslu ile hem iş güvenliği kültürünün yaygınlaşması konusundaki çalışmaları hemde sektörün lideri olma sürecinde hayata geçirdikleri projeleri üzerinde bir söyleşi gerçekleştirdik.

İnsan yaşamına verdiğiniz değerle yola çıkarak oluşturduğunuz Kaya Grubu’nun müşterilerine verdiği hizmetlerden söz eder misiniz? 

İnsan yaşamını odağımıza alarak yaptığımız çalışmalar, iş hayatında insan yaşamını korumaya yönelik ürünler tasarlamak, bu ürünlerin üretimini yapmak; eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizle tüm çalışanları güvenli çalışma konusunda bilinçlendirmektir. Tüm çalışmalarımızı, “Kuruluşundan bu yana istikrarlı büyümeyle elde ettiğimiz sektör liderliğini iç pazarda sürdürebilir kılarak global dünyaya taşımak, mükemmeliyetçi yaklaşımı çerçevesinde dünyanın en büyük markaları arasında yer almak” olarak belirlediğimiz vizyonumuz doğrultusunda yapmaktayız. 

Türkiye’de sektörünüzde yeniliklerin öncüsü konumundasınız, bu noktaya nasıl geldiniz?

Kaya Safety olarak iş güvenliği alanında dünya çapındaki gelişmeleri yakından takip etmek, bu alanda bize derin bir bilgi birikimi ve uzmanlık getirdi. Bu durum, ürünlerimizin dünyadaki ilgili standartlara uygun olarak üretilmesi ve sertifi kalandırılması ile tescillendi. Bununla beraber zaman içerisinde sadece gelişmeleri takip eden değil, onları ortaya çıkaran tarafta olmaya başladık. Ana faaliyet konularımızdan biri olan yüksekte çalışma alanında kullanılan ürünlerin ve bileşenlerin ithalatını azaltmak için 200 farklı yerlileştirme projesi oluşturuldu ve zorlu pandemi koşullarına rağmen 40 adedi 2020 sonu itibariyle tamamlandı. 2021 yılı sonu itibariyle toplamda 100 adede ulaşmayı, 2022 yılı sonu itibariyle de 200 adedi tamamlamayı hedeflemekteyiz. Gelmiş olduğumuz bu noktada, bütçemizin %5’ini Ar-Ge harcamalarına ayırarak sektördeki öncülüğümüzü sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz. 

Türkiye’de iş güvenliği kültürünün yaygınlaşması için hangi adımları izliyorsunuz? 

Kaya Grubu, yürüttüğü tüm faaliyetlerde, temel insan haklarından yola çıkarak; sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve çalışanlarının fiziksel, sosyal sağlıklarını korumak amacıyla “İş, Güvenlik, Yaşam” konseptini şirket politikası olarak benimsemiştir. Bu amaçla OHSAS 18001 standardı gereklerini karşılayan yazılı “İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi” uygulanmaktadır. Sağlık ve güvenliği tehdit eden tüm riskler, bu sistem içinde yönetilmektedir. 

Bu kapsamda Kaya Grubu’nun uymayı taahhüt ettiği ilkeler şöyledir:

 * İş Sağlığı ve Güvenliği performansının sürekli iyileştirilerek geliştirilmesi 
* Tüm faaliyetlerde yasal gerekliliklere uyulması 
* Her türlü kaza raporlanarak İş Sağlığı ve Güvenliği performansının görünür kılınması 
* Yürütülen tüm projelerde sıfır kaza hedefini yerine getirecek proaktif ve reaktif önlemlerin alınması * Maruz kalabilecekleri tehlikeler konusunda çalışanların bilgilendirilmesi, ihtiyaç duydukları eğitimleri almalarının sağlanması 
* Çalışanlara ihtiyaçları olan kişisel koruyucu donanımların sağlanması ve kullanımı konusunda çalışanların bilinçlendirilmesi 
*İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda komşu tesisler,yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak her türlü iş birliğinin desteklenerek, bilgi alışverişinde bulunulması 
İş Güvenliği denildiğinde ilk akla gelen alanlardan yüksekte çalışma konusunda ülkemizde hala büyük bilinçlenme ihtiyacı olduğunu düşünmekteyiz. Ölümlü iş kazalarının çok büyük bir kısmını düşerek ölümler oluşturmaktadır. Bu konuda resmî kurumlarla beraber çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu konuda geçmişte de çalışmalarımız olup bugün ve gelecekte de devam edecektir.

TAVADA TAVUK

Yukarı