Ana içeriğe atla

ggh

GÜVENLİK METODOLOJİSİ İLE SECURITAS RAKİPLERİNDEN AYRILIYOR

06.09.2021 - 17:03

Securitas, güvenlik şirketi olarak İsveç’te kuruldu. Bu hikâye, kıtalararasında üç kırmızı noktayı taşıyan, yüz binlerce güvenlik görevlisine sahip, sektöründe dünya lideri Securitas’a kadar uzandı.

Securitas ne amaçla kuruldu, faaliyetlerinizden bahseder misiniz?

Securitas olarak dünyanın en büyük güvenlik şirketlerinden biriyiz.  Halen 48 ülkede 355 bin den fazla çalışanımızla hizmet veriyoruz. Türkiye’de ise 73 ilde 20 bin çalışanımız ile 1100’ün üzerinde projede çalışıyoruz. Endüstriyel tesislerden perakendeye, havacılıktan turizme, enerjiden alışveriş merkezlerine kadar 26 sektöre özel güvenlik çözümleri sunuyoruz.  Dünyamızın daha güvenli hale gelmesine yardımcı oluyoruz” mottomuzla faaliyetlerimize devam ediyoruz. Teknoloji ve insana yaptığımız yatırımlarımızı arttırarak sürdürmeyi planlıyoruz.

Dijital dönüşüm çağında Securitas teknolojiyi ve bilgiyi ne şekilde kullanıyor?

Dünyada pandeminin de itici gücüyle tüm sektörlerde olduğu gibi güvenlik sektöründe de bir değişim ve dönüşüm söz konusu. Geleneksel güvenlik yaklaşımından entegre güvenlik çözümlerine doğru bir geçiş daha da hızlandı. Securitas da hem dünyada hem de Türkiye’de güvenlik sektöründeki bu değişime, entegre güvenlik çözümleriyle liderlik ediyor. 

Biz Securitas olarak teknolojiyi bir araç olarak görüyoruz; hizmetimizi daha kaliteli ve proaktif sunabilmek için kullandığımız bir araç. Kullandığımız güvenlik teknolojileri için gerekli yatırım bedelini aylık hizmet bedelimiz içerisine dahil ederek, müşterilerimizin yatırım bütçeleri yerine operasyon bütçelerinden güvenlik ile ilgili tüm harcamaları yapmalarını sağlıyoruz. Daha uzun süreli sözleşmeler ile hem hizmetin devamlılığını sağlıyor hem de maliyetini düşürüyoruz. Sahada güvenlik görevlilerimizin yaptığı işlerin birçoğunu güvenlik teknolojileri kullanarak Securitas Uzaktan İzleme Merkezi’nde görev yapan operatörler ile uzaktan yapabildiğimiz için, geleneksel yaklaşıma göre daha az güvenlik görevlisi istihdam ederek müşterimize maliyet faydası sağlıyoruz.

Güvenlik sektöründe Türkiye pazarında yeriniz nedir? Sizi rakiplerinizden ayıran özellikleriniz nelerdir?

Güvenlik hizmetlerinin kurgulanmasında kullandığımız ana yapı taşlarından biri olan “Securitas Güvenlik Metodolojisi” bizi rakiplerimizden ayıran önemli özelliklerden birisi diyebiliriz. Bu metodoloji özetle, hizmette optimizasyonun sağlanabilmesi için yapılacakları adım adım tarif ediyor.

Güvenlik senaryosunun tüm açılarıyla ele alındığı bu metodolojinin odak noktasında sürdürülebilirlik ve teknoloji entegrasyonu yer alıyor.

Securitas, Güvenlik Metodolojisi’nden de yola çıkarak henüz yatırım aşamasında başladığı planlamayı,  işletmenin faaliyete geçmesiyle birlikte her aşamadaki risklerin dikkate alarak değişken bir güvenlik yapılanması ile gerçekleştiriyor. Örneğin bir AVM inşaatının ilerleyen safhaları ile birlikte oluşabilecek farklı risklere karşı dinamik güvenlik çözümlerinin oluşturulması son derece önemlidir. Sonrasında ilk açılış anındaki risklerin minimize edilmesine imkan veren çözümler, işletmenin ilerleyen süreçleri boyunca oluşan yeni risklere göre etkin olarak devam ettirilmelidir.

Securitas olarak tüm güvenlik çözümlerine bütünleşik olarak yaklaşmaktayız. “Öncelikle muhtemel riskleri ve bunlara karşı alınması gereken önemleri belirliyoruz. Entegre Güvenlik Çözümleri olarak adlandırdığımız modelimiz ile daha güçlü ve daha uzun süreli iş birlikteliklerini sağlıyoruz.

 

İleriye dönük plan ve yatırımlarınız nelerdir? Güvenlik sektörünün gelişimini nasıl değerlendirirsiniz?

Güvenlik her dönem ihtiyaç duyulan son derece hassas ve kritik bir sektör.  İçinden geçtiğimiz çalkantılı dönemin negatif etkileri olsa da büyümeye devam edeceğini düşünüyoruz. Ayrıca emek yoğun bir sektör olarak yaratılan istihdam potansiyeli ile de son derece önemli bir işimiz var.  Riskleri doğru analiz etmek ve müşteriye anahtar teslim çözümler sunmak her geçen gün daha da önem kazanıyor.  Gelecekte, sektörde, teknolojik gelişmelere paralel olarak büyük değişimler bekliyoruz.  Özellikle data, görüntü ve transfer hızının artması bu süreci daha da destekliyor. Teknoloji kullanımı, sektörün kalıcı oyuncuları için belirleyici olacak.  Klasik güvenlik görevlilerinden teknoloji kullanan, analiz edip, raporlayan bir çalışan profiline doğru bir dönüşüm yaşayacağız.

nb

Yukarı