Ana içeriğe atla

ggh

FİRMALARA A’DAN Z’YE DİJİTAL DÖNÜŞÜM REHBERLİĞİ YAPIYORUZ

07.04.2021 - 14:43

Logo Dijital Genel Müdürü Süheyla Özgül ile dijital dönüşüm danışmanlığı hakkında konuştuk. Dijital dönüşümün bir teknoloji satın alma değil dijital kültür dönüşümü olduğunu belirten Özgül, “Dijital dönüşüm sürecinin iyi bir danışman firma önderliğinde yürütülmesi önemli. Biz, Logo Dijital Dönüşüm Hizmetleri olarak firmalara A’dan Z’ye dijital dönüşüm rehberliği yapıyoruz.” dedi.

Pandemi, her firma için dijital dönüşümü zorunlu kıldı. Dijital dönüşümün sağladığı avantajlardan bahsedebilir misiniz?

Dijital dönüşümün ne kadar gerekli olduğunu biz firmalara anlatmaya çalışırken, COVİD 19 pandemisi başladı ve teknoloji firmalarının uzun zamandır hep beraber yapamadığını bu salgın adeta tek başına gerçekleştirdi. Dijital dönüşüm, sadece ana odağında insanın olduğu teknoloji dönüşümü değil, iş yapma şeklinin dönüşümüdür ve önemli olan dijital dönüşüme nasıl hazırlandığınızdır. Hazırlık aşaması olmadan panikle dönüşüm çalışması yapmak, dönüşmemekten daha zararlıdır.

Dijital dönüşümün başarıya etkisi kârlılık, farklılaşma ve hız olarak karşımıza çıkıyor. Şirketler dijital dönüşüm ile; müşteri beklentilerini daha iyi karşılayarak yenilikçi ürün ve hizmetler sunmayı ve böylece rekabette farklılaşmayı; iş süreçlerini iyileştirmeyi; maliyetlerini düşürüp gelirlerini artırmayı sağlamayı hedefler. Logo Yazılım Dijital Dönüşüm Hizmetleri olarak müşterilerimize uygun danışmanlık hizmetleri sunarak onların dijital dönüşümünü de sağlayacağımız çözümler sunuyoruz.

76

Dijital dönüşüm sadece teknolojik yatırımlar olarak mı görülmeli? Firmalar, dijital dönüşüm konusunda nelere dikkat etmeli?

Şirketlerin dijital dönüşümü nasıl tanımladığı önemli, sadece teknolojik dönüşüm değil iş yapma şeklinin dönüşümü olduğu, odağında insanın bulunduğu ve sürekli adaptasyon gerektiren bir süreç olduğu unutulmamalı. Dijital dönüşüm nesnelerin interneti, bulut bilişim, büyük veri ve analitik, robotik süreç otomasyonu gibi Endüstri 4.0 teknolojileri üretim sektörünü yeniden yapılandırıyor. Kurumlar her türlü iş süreçlerini elektronik ortama taşımak için yatırım yaparken, ihtiyaçlarını doğru analiz edecek ve yenilikçi iş çözümleri sunacak bir desteğe ihtiyaç duyuyor. Dijital dönüşüm sürecinin iyi bir danışman firma önderliğinde yürütülmesi de önemli. Biz, Logo Dijital Dönüşüm Hizmetleri olarak firmalara A’dan Z’ye dijital dönüşüm rehberliği yapıyoruz.                                                                                    

Peki, dijital dönüşüm danışmanlığı hizmeti firmalara dijitalleşme sürecinde nasıl bir katkı sağlıyor?

Dijital dönüşüm danışmanlığı, sürecin bir bütün olarak görülmesini, gerçek ihtiyacın saptanmasını ve gerekli entegre çözümlerin bir arada sunulmasını sağlıyor, hız ve zaman kazandırıyor.  Müşterimizle el ele omuz omuza dijitalleşme yolunda yürüyor ve onları olabilecek en iyi sonuca ulaştırıyoruz. İhtiyaçlarını ürünlerimizle karşılıyoruz, gerekirse özel yazılım geliştiriyoruz. Türkiye’de dijitalleşme konusunda sahada en çok karşılaştığımız zorluklar arasında; firmaların danışmanlık almadan süreci yönetmeye çalışmaları, yönetimin değişime yeterince inanmaması, çalışanların değişime olan direnci, yeni yetkinlikleri benimseyememesi, süreçlerin tarifsiz olması ve siber tehditler bulunuyor. Bu bağlamda dijital dönüşümün bir teknoloji satın alma değil dijital kültür dönüşümü olduğunu anlamak birçok zorluğun aşılmasındaki en temel noktalardan biri.

Logo yazılım olarak dijital danışmanlık ve destek hizmetleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Dijital dönüşüm danışmanlığı çalışmaları ile uçtan uca çözümler sunularak ekosistemler geliştirildik. e-arşiv, e-fatura, e-defter e-irsaliye içeren ERP başta olmak üzere; insan kaynakları, iş akışı platformu, B2B, CRM, Bütçe, proje yönetimi, inşaat çözümleri, müstahsil çözümleri, depo çözümleri, veri toplama, banka entegrasyon çözümleri, iş zekası, iş ve işçi sağlığı güvenlik çözümleri ve özel yazılım geliştirme hizmetleriyle müşterilerin dijital dönüşüm yolculuğuna rehberlik ediyoruz. Dijital dönüşüm konusuna ilgi duyan kişilere daha kolay erişmeyi sağlamak için dijitaldonusum.com web sitesi hayata geçirildi.

Şirketlerin entegrasyon ve süreç verimini artırabilmek için RPA (Robotic Process Automation) konusunda geliştirme ve destek faaliyeti yürütüyoruz.

ÇOK ULUSLU ORTAK PROJELERDE YER ALIYORUZ

Ayrıca ERP alanına özel Bulut Bilişim Altyapısı olan Logo PaaS ile dijitalleşmeyi ve buluta geçişi destekliyoruz. Büyüyen verinin işlenebilmesi ve anlamlandırılabilmesi için logo.us kapsamında makine öğrenmesi destekli ERP/Analitik süreçlerini gerçekleştiriyoruz. Türkçe doğal dil işleme desteği ve akıllı ajanlar ile hem kendi kurumsal süreçlerimizi hem de paydaşlarımızın süreçlerini makine öğrenmesi destekli hale getiriyoruz.

Bugün Dijital Dönüşüm Hizmetleri Birimi, Türkiye ve Hindistan’daki ekiplerle iş birliği yaparak çok uluslu ortak projelerde yer alan; müşterilerine dijital dönüşüm rehberliği yapan, Logo ürünlerinin sahada en iyi uygulamalarını gerçekleştirerek büyük ve başarılı projelere imza atan çevik bir organizasyon olarak Logo Grubun içinde önemli bir rol üstlenmiş durumda. 

Müşterilerinizin özel ihtiyaçlarını belirlerken nasıl bir yol izliyorsunuz? Proje sonrası hangi destek hizmetlerini sunuyorsunuz?

Logo Dijital Dönüşüm Hizmetleri olarak firmalara A’dan Z’ye dijital dönüşüm rehberliği yapıyoruz. Geçtiğimiz aylarda geçekleştirdiğimiz DOST (Dijital Olgunluk Seviye Tespit) anketini tüm sektöre fayda yaratmak için ücretsiz olarak sitemiz üzerinden herkesin erişimine sunduk. Anket firmaların kendilerini dijitalleşme yolunda nerede olduklarını fark etmelerini sağlıyor. Dijital ihtiyaçlarını ortaya çıkartarak entegre bir çözüm oluşturmak için de istedikleri takdirde danışmanlık hizmeti teklifi sunuyoruz. İhtiyaçları doğrultusunda müşterimize uygun entegre çalışacak çözümler oluşturuyoruz. Sunduğumuz çözüm sadece Logo Yazılım ürünlerinden oluşmayabiliyor. Firmanın dijital dönüşümünü başarıyla tamamlamak ana hedefimiz.

Dijital dönüşüm yolculuğuna birlikte başladığımız firmalar ile projeler fazlar halinde sürüyor. Hayata geçen projenin sonrasında destek hizmetlerimizle hizmet vermeye devam ediyoruz.

Rakamlar ile ifade etmek gerekirse, Türkiye’de şirketlerin dijitalleşmesi hangi aşamada?

TÜBİSAD’ın yayınladığı Türkiye Dijital Dönüşüm Endeksi, firmaların dijital dönüşümü açısından olgunluk seviyesini ölçüyor ve dünyadaki diğer ülkelerle karşılaştırıyor. 2010-2020 yılındaki son araştırmaya göre Türkiye’deki firmaların dijital dönüşüm endeksi sayısı 5 üzerinden 3.06, 2019 yılında da 2.94’idi. 100 ila 500 çalışanı olan 14 bin 250 civarındaki firma ile yapılan MTS’in Nisan 2020 araştırmasında ise bu işletmelerin yüzde 63’ünün önümüzdeki sene IT bütçesi olarak 250 bin lira ve altı rakam ayırdığını görüyoruz.

Logo olarak bu gerçeği kabul ederek hareket ediyoruz, çözümlerimizi bu doğrultuda geliştiriyoruz ve firmalara bu gerçekler ile yaklaşıyoruz. Alacak çok yolumuz olsa da süreç içerisinde görüyoruz ki bu iş ortaklığına açık ve bizimle yol almak isteyen de çok fazla firma var.

nb

Yukarı