Ana içeriğe atla

ggh

ÇAYELI BAKIR’DA İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ BIRINCI ÖNCELIK

10.07.2021 - 19:14

Çayeli Bakır İşletmeleri İş Sağlığı ve Güvenliği Şefi Hakan Bülent Yılmaz,  firma olarak yıllık 1.1 milyon ton cevher üretme kapasitesine sahip olduklarını, iş sağlığı ve iş güvenliği adına her bir çalışanın işi durdurma yetkisine sahip olduğunu vurgulayarak, “Çünkü bizim için ‘asıl cevher çalışanlarımızdır” dedi. Yılmaz, acil durumlar için yer altında 36 saat oksijen ve yiyecek ihtiyacını karşılayacak yer altı sığınma istasyonlarının bulunduğunu da vurguladı.

Çayeli Bakır hakkında bize bilgi verir misiniz?

Çayeli Bakır İşletmeleri, Rize’nin Çayeli ilçesinde, 1994’ten bu yana yer altı sektörüne öncülük yaparak örnek uygulamalarla emniyetli üretim operasyonlarını sürdürmektedir. Yılda, 1.1 milyon ton cevher üretme ve işleme kapasitesine sahip olan Çayeli Bakır İşletmeleri, Türkiye’nin bakır madeni üretiminin önemli bir kısmını karşılamaktadır.

Çayeli Bakır İşletmesi olarak iş sağlığı ve iş güvenliği adına nasıl bir çalışma yapıyorsunuz?

İş güvenliği kültürümüz, iki temel uygulama kabiliyetine sahiptir. Birincisi, yönetim taahhüdünün çalışma alanına yansıtılıyor olması; ikincisi, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği (İSG) kararlarına katılımının sağlanmasıdır. Bu iki davranışın içselleştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği kültürümüzün oluşmasını ve sürdürülebilir olmasını sağlamaktadır. Bu kültürün ana karakterini, güvenli üretim anlayışı ve proaktif yaklaşımlar oluşturur. Çalışanlarımız, tehlikeli işi durdurma yetkisine sahiptir. Tehlikeli işi reddetmeyse yükümlülükleri arasında yer alır. Biz, Çayeli Bakır İşletmeleri’nde, tehlikeli olduğunu düşündüğümüz hiçbir işi üretimi durdurma pahasına da olsa yapmayız. Çünkü bizim için; “Asıl Cevherimiz Çalışanlarımızdır.”      

Çalışanlarımıza farkındalıklarını arttırmalarına ve yetkilerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla eğitimler vermekteyiz. Bu eğitimler tehlikeleri fark edebilme, önlem alabilme ve riskleri azaltabilme konularında önemli bir yere sahiptir.

Acil durumlara müdahale amacıyla etkili bir ‘’Acil Durum Önleme, Hazırlık ve Müdahale’’ planımız yer almaktadır. Bu planın uygulanması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi için ise tam donanımlı kalifiye elemanlar ve ekipmanlardan oluşturulmuş; ‘’Maden Kurtarma, Yangınla Mücadele ve İlkyardım/Sağlık Ekipleri’’ hazır bir şekilde bulunmaktadır.

İş sağlığı ve iş güvenliğini sağlama adına, hangi teknolojik imkânları kullanıyorsunuz?

Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, uygulamayı seviyoruz. Üretim ve destek süreçlerinin her aşamasında teknolojik gelişmeler aracılığıyla sistemlerimizin etkinliğinin arttırılması ve geliştirilmesi yönünde cesaretliyiz.

Çalışanlarımızın sisteme katılımını sağlamak üzere ‘’Kaza-Hadise-Tehlike’’ bildirimi için mobil uygulama kullanıyoruz. Yer altı faaliyetlerin takibi için Maden Kontrol Merkezi ile yer altı havalandırma sistemlerini, araç ve personel hareketlerini takip edebiliyoruz. Riskli üretim bölgelerinde, insansız üretim için uzaktan kumanda teknolojisini kullanıyoruz. Yer altı zemin ve tahkimat yer değiştirmeyle birim deformasyonunu ölçebiliyoruz. Acil durumlar için 160 kişi kapasiteli ve 36 saat boyunca çalışanın oksijen ve yiyecek ihtiyacını karşılayacak düzeyde yer altı sığınma istasyonumuz mevcuttur.

Kanunlara ve mevzuatlara uymak iş sağlığı ve güvenliği açısından yeterli mi?

İlgili iş güvenliği ve sağlık mevzuatına uyumu, asgari gereklilik olarak görürüz. Madencilik endüstrisinin en iyi çalışma standartlarına bağlı kalarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sektörel uygulamaları geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmalarını desteklemeyi, şirket için önemli görevlerden biri olarak görüyoruz.

nb

Yukarı