Turgut Tahnal - Genel Yayın Yönetmeni

Erdinç Sözbir - Genel Koordinatör

Elif Özsoy - Haber Müdürü

Mehmet Alphayta - Reklam Müdür Yardımcısı

Doğukan Hemedan - Görsel Yönetmen

Evrim Cediz - Reklam ve Pazarlama Uzmanı

Ümre Bayhan - Reklam ve Pazarlama Uzmanı