Turgut Tahnal

Genel Yayın Yönetmeni

Erdinç Sözbir

Genel Koordinatör

Elif Özsoy

Haber Müdürü

Mehmet Alphayta

Reklam Müdür Yardımcısı

Doğukan Hemedan

Görsel Yönetmen

Evrim Cediz

Reklam ve Pazarlama Uzmanı

Ümre Bayhan

Reklam ve Pazarlama Uzmanı