Ana içeriğe atla

nr

MALLREPORT

Yönetim Y kuşağında… / Management in Y generation…

16.11.2016 - 14:38

En yaşlısı 36, en genci 16 yaşında olan Y kuşağı iş hayatında giderek etkin rol almaya, yönetici kademelerine tırmanmaya başladı. Bu nedenle iş hayatının kuralları da Y kuşağının karakteristik özellikleri ve beklentilerine göre yeniden şekilleniyor.
Diğer kuşaklardan oldukça farklı Y kuşak yöneticileri ve onların Z kuşakla ilişkilerini ele aldığımız Kasım sayımızda, Türkiye’nin önemli markalarının Y kuşak yöneticileri ile görüştük. Y kuşak yöneticilerin Z kuşak tüketicilerle daha iyi empati kurabilmesinin sebepleri nelerdir? Yeni kuşak yöneticilerin yönetim anlayışı genel olarak hangi temeller üzerine kurulu? Nasıl bir yönetim anlayışını benimsiyorlar? Şirketler farklı nesiller arasında uyumu yakalamak adına neler yapıyor?... hepsi ve daha fazlasını konunun gerçek öznelerinden öğrenmeye çalıştık. Bize gelen görüşler doğrultusunda belirlediğimiz alt başlıklar ise şu şekilde;

FARKLI NESİLLER ARASINDAKİ UYUM ŞİRKETLERİN ÇIKARLARI İÇİN ÖNEMLİ!
Her bir kuşağın karakterleri, beklentileri, yaşama amacı, iş yapış şekilleri birbirinden farklı... Tüm bu farklılıklara rağmen kurumun başarısı için ortak bir paydada buluşmak, farklılıkların doğru yönetildiği bir yapının oluşturulmasını sağlamak son derece önemli.  X, Y ve Z kuşaklarını tanımak, beklentilerine akıllı yaklaşımlar üretmek ve farklı alanlardaki başarılarını öne çıkararak uyumunu sağlamak şirketlerin yönetmesi gereken bir süreç.

Y KUŞAK YÖNETİCİLERİ Z KUŞAK TÜKETİCİ ARASINDAKİ ORTAK NOKTA: TEKNOLOJİ
Y ve Z kuşaklarını bir araya getiren ortak payda, teknolojinin hayatlarındaki en önemli noktalardan biri olması. Her iki nesil de neredeyse iletişimlerinin tümünü teknolojinin sağladığı olanaklar dahilinde gerçekleştiriyorlar. Bu nedenle özgür ve her şeyin kendilerine özgü olmasını istiyorlar. Arkadaşlarına, ailelerine, bilgilere ve eğlenceye günün her anı ulaşabiliyorlar. Durum böyle olunca Y kuşak yöneticiler, Z kuşak tüketicilere nerede ve nasıl ulaşabilecekleri konusunda empati kurabiliyorlar.

Y KUŞAK YÖNETİCİLERİN ÖZELLİKLERİ 
Yenilikçilik-dinamizm ve esneklik… Yeni kuşak yöneticiler formel kalıplardan eski nesle göre çok daha uzak, bu da yeni nesli daha özgür düşünmeye yönlendiriyor. Hata yapmaktan korkmayan Y kuşak yöneticiler, daha cesur ve inovatif bir tarza sahip… 
Yeni kuşak yöneticilerin yönetim anlayışı açık ve net bir iletişimin temelinde kurulu… Teknolojinin getirdiği bireysellik ve özgür olma isteğiyle yeni nesil yöneticiler belli sınırlarda olsa özgür olmak istiyorlar.
Y kuşağı başarı odaklı,  teknoloji dostu, özgüvenleri yüksek, bireysel, beğenilmek takdir edilmek istenen, sadakat duyguları az, motive edilmeyi seven ve zor beğenen bir kuşak. İdare edilebilirlerse yeni kuşaklardan büyük bir güç ortaya çıkarılabilir. Hiyerarşik yönetimden uzak olmak isteyen Y ve Z kuşağı onları dinleyen, onlara güvenen esnek dinamik ve keyifli bir iş ortamını istiyorlar.
 

Y generation in which the oldest one is 36 years old and the youngest one is 16 years old gradually takes much more efficient roles and climbs up to the management levels in business life. So, the rules of business life are shaped in accordance with the characteristics and expectations of Y generation.
In our November issue in which we handled Y generation directors who are very different from the other generations and their relations with Z generation, we interviewed with Y generation directors from Turkey’s important brands. What are the reasons of better empathy, which Y generation directors have with Z generation directors? On which grounds is the management mentality of new generation directors generally based? What kind of a management mentality do they have? What do the companies do n order to catch the conformity between different generations?... We tried to learn all of them and further details from the real subjects of the issue. Sub headings which we determined in accordance with the remarks we obtained are as the following: 

CONFORMITY BETWEEN DIFFERENT GENERATIONS IS IMPORTANT FOR THE COMPANY’S INTERESTS !
Characteristics, expectations, life purposes and business manners of each generation are different from each other. Despite all these differences, it is of high importance for the success of the company to find a common ground and to enable a structure, which accurately manages those differences.  Recognizing X, Y and Z generations, producing smart approaches towards their expectations and enabling conformity by emphasizing their success in various areas is a process, which is required to be managed by the companies.

COMMON POINT BETWEEN Y GENERATION DIRECTORS AND Z GENERATION DIRECTORS: TECHNOLOGY 
Common ground which brings Y and Z generations together is the fact that technology is one of the most important aspects of their lives. Both generations use technology for almost all of their communication requirements. So, they want everything to be free and unique for themselves. They can reach their friends, families, information and entertainment in any time of the day. In this case, Y generation directors can have an empathy in the issue of where and how they can reach Z generation directors.

CHARACTERISTOCS OF Y GENERATION DIRECTORS 
Innovation, dynamism and flexibility…  New generation directors are very far away from the formal patterns cmpared to the previous generations, which leads them to think much more freely. Y generation directors who are not afraid of making mistakes are much more brave and innovative. 
Mnagement mentality of new generation directors is explicitly based on a clear communication … Because of the desire of individualism and the feeling of being free which are brought by technology, new generation directors want to be free even though there are specific limitations.
Y generation is focused on success. It is an individual and technology - friendly generation having a higher level of self-confidence that wants to be appreciated having a lower level of loyalty. They like being motivated and they are queasy. If they can be managed, there may be a big power arising out of these new generations. Y and Z generations that want to be far away from hierarchical management seek for a flexible, dynamic and enjoyable working environment which gives an ear to them and which trusts in them. 
 

nr

Yukarı