Ana içeriğe atla

nr

MALLREPORT

Y kuşak yöneticiler daha cesur ve inovatif! / Y managers are more courageous and innovative!

16.11.2016 - 13:37

Korkmaz Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Korkmaz: “Yeni kuşak yöneticiler formel kalıplardan eski nesle göre çok daha uzak, bu yeni nesli daha özgür düşünmeye yönlendiriyor” dedi.

“New generation managers are much more away from formal patterns than the older generation and this leads new generation to think more freely,” said Korkmaz Chairman Suleyman Korkmaz.

Farklı nesillerin birçok konuya (hayat, teknoloji, iş…) uyum sağlamaları değişiklik gösterebiliyor.  Peki, iş başarısında bu uyum ne derece önemli oluyor? Uyumu yakalamak adına şirketler neler yapıyor?
Eskiden jenerasyon arası yaş farklılığı 10 yıl iken günümüzde bu süre 4 yıla kadar düşmüş durumda. Bu şu demek oluyor, ileri ki yıllarda bugün doğan kişi ile bugün 4 yaşında olan iki kişinin bile birbirini anlaması ve uyumu daha da zorlaşacak. İş hayatı başarısında tecrübeler, dinamizm ve yenilikçilik çok önemli olduğu için nesiller arası uyum istikrar için çok önemli… Uyumu yakalamak için tecrübeden çok donanıma ve enerjiye önem veriliyor.

Sizce iş dünyasının yeni yöneticileri olan Y kuşak yöneticilerin Z kuşak tüketicilerle daha iyi empati kurabilmesinin sebepleri nelerdir? Mesela, teknolojiye uyumlu olmaları ve ayak uydurmalı bunda etkili midir?
Öncelikle yaş farkının az olması ve benzer sosyo-kültürel çevrelerden etkilenerek yetişmesi… Endüstri Devrimi 4.0 içine doğmuş olmak, gelecek 10 yılın geçtiğimiz 50 yıldan 5 kat daha hızlı geçecek olması ve Y-Z kuşağının teknolojiyle bu hıza yetişmesi diyebiliriz.

Yeni kuşak yöneticilerin yönetim anlayışı genel olarak hangi temeller üzerine kurulu? Nasıl bir yönetim anlayışını benimsiyorlar? Eskiden farklı olarak siz nasıl bir yönetim anlayışı benimsediniz? Sizden sonra neler değişti?
Yenilikçilik-dinamizm ve esneklik… Yeni kuşak yöneticiler formel kalıplardan eski nesle göre çok daha uzak, bu da yeni nesli daha özgür düşünmeye yönlendiriyor. Hata yapmaktan korkmayan Y kuşak yöneticiler daha cesur ve inovatif bir tarza sahip. 
Bizler 3. nesil olarak şirketimizin yönetimindeyiz. Geçmişten farklı olarak yüzümüzü tam anlamıyla perakendeye döndük. Bunu yaparken müşteri yatırımı olarak Z kuşağına odaklandık ve iletişim kanallarımızı çeşitlendirdik. Daha arkadaşça ve tüketiciyle konuşan bir yönetim anlayışı benimsedik.  

 

Different generations adapting to many issues (Life, technology, etc.) vary.  So, how important is this adaptation in business success? What do companies do to have adaptation?
While the age difference between generations used to be 10 years, it has dropped to 4 years now. This is what it means: it will be even harder for two persons, one of whom was born today and the one, who is 4 years today, to understand each other and get along in the future. Since experiences, dynamism and innovation are very important in working life success, harmony between generations is very important for stability… .

What do you think are the reason for Y generation managers, who are the new managers of the business world, to emphatize better with Z generation consumers? For example, do you think their harmony and adaptation with technology are factors in this?
First of all, age difference being low and having being raised, influenced by similar socio cultural environment… We can say having been born in the Industrial Revolution 4.0, the next 10 years will be 5 times faster than the past 50 years and Y-Z generation catching up with this technology quickly.

What is the management concept of new generation managers based on in general? What kind of management concept do they adopt? What kind of management concept did you use to adopt? What have changed after you?
Innovativeness-dynamism and flexibility… New generation managers are much more away from formal patterns than the older generation and this leads new generation to think more freely. Y generation managers, who are not afraid of making mistakes, have a more courageous and innovative style. 
We are managing our company as the third generation. Different than what we did in the past, we have concentrated completely on retail. We focused on the Z generation as customer investment while doing this and diversified our channels of communications. We have adopted a management concept, which is more friendly and which talks to consumers.  

nr

Yukarı