Ana içeriğe atla

nr

MALLREPORT

P&G, perakendedeki değişimi nasıl yorumluyor? / How does P&G evaluate the change in retail?

16.11.2016 - 11:15

Gıda Perakendecileri Derneği tarafından düzenlenen “GPD-Ortak Gelişim Kongresi”nde konuşan P&G Türkiye&Kafkaslar Satış Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Celal Artüz, P&G'nin tüketici trendlerini nasıl takip ettiğini ve inovasyonla değişime nasıl yön verdiğini perakende dünyasıyla paylaştı.  

Having spoken at “GPD – Common Development Congress” held by Food Retailers’ Association (GPD), P&G Turkey & Caucuses Sales Director and Member of the Board of Directors Celal Artüz shared with the retail world how P&G followed the consumer trends and how it shaped the change through innovation. 

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “GPD-Ortak Gelişim Kongresi” geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gerçekleşti. Kongrenin “Yeni Nesil Müşteriyi Anlamak” oturumunda konuşan P&G Türkiye&Kafkaslar Satış Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Celal Artüz, Ariel, Prima, Head&Shoulders gibi hızlı tüketim sektörünün önde gelen markalarını bünyesinde toplayan bir şirket olarak yeni nesil tüketicileri anlamak için gerçekleştirdikleri çalışmaları ve inovatif ürünlerle sektöre nasıl yön verdiklerini anlattı.
Şehirleşmenin ve teknolojideki gelişimin perakendedeki değişimde oldukça etkili olduğuna dikkat çeken Celal Artüz, “Şehirleşmenin getirdiği hızlı tempo ve yoğunluk nedeniyle perakendede tüketici artık evine uzak hipermarketlere gidecek zamanı bulamıyor. Kadınların iş yaşamına katılımının artması ile alışverişe ayrılan zaman da azalıyor. Uzun aralıklarla toplu alımlar azalırken, bunun yerini günlük, sık ve yakın mağazalardan alışveriş almaya başladı. Büyüklüğü bin metrekarenin altında olan mağazaların sayısının giderek artıyor olması bunun önemli bir göstergesi” dedi. 
Artüz, “Gelişen teknoloji de satın alma süreçlerinin kısalmasını sağladı. Türkiye’de insanların yüzde 61’inin internet erişimi var ve sosyal medyada oldukça etkinler. İnsanlar günde ortalama 4,5 saatlerini ekran başında geçiriyorlar. Bu sayede alışverişçiler artık daha kolay karşılaştırma yapıp, satın alma kararlarını her yerde verebiliyorlar. Bu aynı zamanda e-ticaret kullanımlarını artıyor” açıklamasında bulundu. 

HARCAMA GÜCÜ Y KUŞAĞINA GEÇİYOR 
Yeni nesil perakendede tüketiciyi anlamanın, şehirleşmenin ve teknolojinin dünyasında yetişen Y kuşağını anlamaktan geçtiğini dile getiren Artüz, hali hazırda 2 milyara yaklaşan nüfusu ile dünyada en kalabalık neslin Y kuşağı olduğunu belirterek şöyle devam etti: “2014 yılında dünyadaki toplam işgücünün yüzde 36’sını Y kuşağı oluşturdu. 2020 yılında bu rakamın yüzde 46’ya ulaşması bekleniyor. P&G Global olarak Amerika’da yaptığımız bir araştırma, Y kuşağının harcama gücünün 2020 yılında 'Baby Boomers' olarak ifade edilen 50-60’larındaki neslin harcama gücünü geçeceğini ortaya koyuyor. Demografik olarak baktığımızda Türkiye de Y kuşağının oldukça güçlü olduğu bir ülke. Türkiye nüfusunun ortalama yaşı 30 iken, Avrupa’da bu rakam 41’lerde. Y kuşağı dediğimiz 15-30 yaş arası gençler, Türkiye nüfusunun yüzde 25’ini oluşturuyor. Bu gençlerin yüzde 39’u üniversite öğrencisi ve bu oranın 5 yıl sonra yüzde 50 olması bekleniyor. Dolayısıyla bu kuşağın ne istediği perakendeciler için giderek daha büyük önem kazanıyor.”

“TÜRK TÜKETİCİSİ İYİ BİR İNOVASYONU ASLA KARŞILIKSIZ BIRAKMIYOR”
P&G olarak “tüketici patrondur” anlayışıyla hareket eden bir şirket olarak tüketicileri doğru anlayabilmek için her yıl 5 milyondan fazla kişi ile görüştüklerini ve 15 binden fazla araştırma gerçekleştirdiklerini belirten Celal Artüz, perakendede ve tüketici alışkanlıklarında yaşanan değişimi nasıl yakaladıklarını şöyle anlattı: “Değişimle başa çıkmak için değil ama değişime ayak uydurmak ve hatta bazen ona yön vermek için çalışıyoruz. Bunun yolu da inovasyondan geçiyor. Eğer fayda getiren başarılı bir inovasyona imza atıyorsanız, bunun tüketici tarafında güçlü bir etki yaratabildiğini en iyi bilen şirketlerden biriyiz.” 
Türk tüketicisinin iyi bir inovasyonu asla karşılıksız bırakmadığını sözlerine ekleyen Artüz, buna örnek olarak Gillette Oynar Başlıklı Traş Bıçağı (Flexball) ürünlerini gösterdi. 

 

“GPD – Common Development Congress”, held for the 3rd time by Food Retailers’ Association (GPD), took place in Istanbul a few days ago. Speaking at the Conference’s session called “Understanding New Generation Customer”, P&G Turkey & Caucuses Sales Director and Member of the Board of Directors Celal Artüz shared the projects they run so as to understand the new generation consumers as a company that gathered the leading brands of the fast consumption sector such as Ariel, Priam and Head&Shoulders as well as sharing how they gave direction to the sector via innovative products.
Underlining the significant impact of urbanization and change in technology over the retail, Celal Artüz said: “Due to the fast tempo and intensity brought by urbanization, the consumer within retail cannot find the time to go the hypermarkets far away from home. The time spared for shopping decreases as the participation of women into business life increases. While mass purchase with long periods decrease, these started to be replaced by daily and more frequent shopping from nearby stores. The fact that the number of stores with a size smaller than one thousand square meters is an important indicator of this”. 
Artüz explained: “The developing technology provided shorter purchasing times. 61 percent of Turkey’s population has an access to internet and they are quite active on social media. People spend approximately 4.5 hours of their time before the screens daily. Thanks to this, shoppers can make easier comparisons and can make their purchasing decisions anywhere. This also increases the use of e-commerce. 

SPENDING POWER MOVES TOWARDS Y GENERATION 
Stating that being able to understand the new generation retail consumers necessitates understanding Y generation that grew up in the world of urbanization and technology, Artüz continued: “36% of the total workforce of the world in 2014 was of Y generation. This figure is expected to reach 46% by 2020. A research we conducted in America as P&G Global presents that the spending power of Y generation will surpass the spending power of the generation in their 50s-60s defined as “Baby Boomers” by 2020. Looking at it demographically, Turkey is also a country in which Y generation is quite strong. While the average age of Turkey’s population is 30, this number is around 41 in Europe. Youth aged between the ages 15 – 30 we call as Y generation make up 25 percent of Turkey’s population. 39% of these people are university students and 5 years later this rate is expected to reach 50%. Therefore, understanding what this generation wants gains more significance for retailers”

“TURKISH CONSUMER ALWAYS REWARDS A GOOD INNOVATION”
Stating that as a company that acts with the understanding of “consumer is the boss”, they interview more than 5 million people each year and they conduct more than 15 thousand research so as to understand the consumers correctly as P&G, Celal Artüz explained how they caught up with the changes that occurred in retail and consumer habits: “We work not to overcome the change but to caught up with the change and even to give direction to it. This is possible through innovation. We are among the companies that know that if you create a successful innovation that is beneficial, this has a great impacts on the consumers’ side”. 
Stating that Turkish consumers always rewards a good innovation, Artüz showed Gillette Shaving Razor with Flexball products as an example to this. 

nr

Yukarı