Ana içeriğe atla

nr

MALLREPORT

Perakendede güven 6 yılın en gerisinde

04.01.2017 - 16:13

TEPAV perakende güven endeksi 2009'dan bu yana en düşük seviyesine indi. Geçtiğimiz yıl 2015 yılına göre iş hacmi de geriledi.

TEPAV perakende güven endeksi (TEPE) 2016 yılını negatif kapattı. Endeks aralık ayında geçen yıla göre azalırken geçen aya göre arttı. Bu arada endeks son çeyrekte, 6 yıldan bu yana en düşük değerini aldı.

TEPAV'dan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu, önümüzdeki 3 ayda tedarikçilerden sipariş, satış ve istihdam beklentileri Kasım 2016’ya göre azaldı.

TEPE’nin 2015 yılı ortalaması -5,4 iken 2016 yılı ortalaması -10,4 puan oldu. 2016 yılı son çeyreği, perakende endeksinin yıl içinde en düşük seviyeyi gördüğü dönem olarak belirlendi.

Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri 2016 yılında, 2015 yılına göre daha kötü performans sergiledi. Beklentilerin 2015 yılı ortalaması 8,9 puan olurken, 2016 yılı ortalaması 1,5 puan oldu. Çeyreklik frekansta incelendiğinde ise, 2016 son çeyreğinin 2015 yılı son çeyreğine göre daha kötü değer aldığı görüldü.

Perakende sektörü için 2016 yılı, 2015 yılına göre iş hacminin daha az olduğu bir yıl oldu. Geçen yıla göre işlerin durumuna dair alt endeks değerinin 2015 yılı ortalaması -27,8 puan olurken, 2016 yılı ortalaması -32,2 puan oldu. Endeks çeyreklik frekansta ele alındığında da, ilgili soruya verilen yanıtların denge değerinin 2016 yılının son çeyreğinin 2015 yılının altında olduğu görüldü.

GÜVEN YILIN SON AYINDA DA NEGATİFTE KALDI
Mevsimsellikten arındırılmış TEPE değerleri aylar itibari ile incelendiğinde, endeks değerlerinin 2016 yılı Ocak, Nisan ve Ağustos ayları dışında 2015 yılının aynı dönemlerine göre daha düşük olduğu görüldü. TEPE’nin 2015 yılı ortalaması -5,4 puan iken, 2016 yılı ortalaması -10,4 puan oldu. Perakende sektörü güveni 2016 yılında 2015 yılına göre ortalamada daha kötü bir performans sergiledi.

Aralık ayında -17,1 puan değerini alan TEPE, bir önceki aya göre 0,5 puan artarken, geçen yılın aynı dönemine göre 19,2 puan azaldı. TEPE değerinin geçen aya göre artmasında, mevcut stok düzeyindeki azalış etkili olurken Aralık 2015’e göre azalmasında hem geçtiğimiz üç ayda işlerin gelişimi hem de önümüzdeki 3 ayda satış beklentisi göstergelerindeki kötüleşme etkili oldu. Böylelikle TEPE 2016 yılını üst üste 11 ay negatif değer alarak tamamladı.

nr

Yukarı