Ana içeriğe atla

TAVADA TAVUK

KADINLAR ARTIK ÇOK DAHA CESUR

20.08.2019 - 10:06

GÜNÜMÜZDE SORUMLULUK VE RİSK ALAN KADINLARIN, BÜTÜN SEKTÖRLERDE YER ALDIKLARINI SÖYLEYEN HOTELYA KURUCU ORTAĞI VE GENEL MÜDÜRÜ YÜKSEK MİMAR ZÜMRÜT DOYRAN, “KADINLARIN YENİLİKÇİ BAKIŞ AÇILARI, VİZYONLARI VE BEKLENTİLERİ FARKLI ANALİZ ETMELERİ, PERAKENDE SEKTÖRÜNDE ERKEKLERE ORANLA FARK YARATILMASINA KATKI SAĞLIYOR.” İFADELERİNDE BULUNDU.

Zümrüt Hanım, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 
YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümü mezunuyum. Sonrasında İTÜ’de yüksek lisansımı tamamladım. İş hayatıma ilk olarak, ithal bir mobilya markasının temsilcisi olan firmada, proje satış departmanında başladım. Daha sonrasında mimarlığı satışla birlikte harmanlayarak kullanmaya karar verdim ve bu deneyim ikinci işimde beni yöneticiliğe taşıdı. Edinmiş olduğum yöneticilik deneyimimden sonra kendi mimarlık ofisimi kurdum ve tasarım&uygulama alanında çalışmalarıma devam ettim ama özellikle dekorasyon ile birlikte mobilya hep işin içindeydi. Hotelya’yı ise 2010 yılında iyi bir müşterisi olduğum Kolsan firması sahibi Erdoğan Döner ile ortak olarak kurduk. Şu an Hotelya kurucu ortağı ve genel müdürü olarak profesyonel hayatıma devam ediyorum. 

Şirketiniz kadın istihdamına gereken önemi gösteriyor mu? 
Son yıllarda hem kadınların iş hayatına katılmasında hem de kadın yönetici kademesinde ciddi oranda artış olduğunu gözlemliyoruz. Kadınların iş gücüne katılımı, cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesinin yanı sıra ekonomik büyümenin de önemli bir unsuru oluyor.
Hotelya olarak biz de hem beyaz yakada hem de mavi yakada kadın istihdamına çok önem veriyoruz. Her departmanımızda, üretim de dâhil olmak üzere kadın çalışanlarımız bulunuyor. Şu an beyaz yaka grubunda kadın çalışan oranımız yüzde 85 civarında. İşimizin önemli bir kısmını da üretim oluşturuyor. Mobilya üretiminde genel olarak erkekler daha yoğun olarak çalışıyor. Ancak üretimin kadın işgücü ile yapılabilecek olan kısımlarında kadın işgücü kullanmaya çalışıyoruz. Üretimde ise kadın çalışan oranı yüzde 10 seviyesinde.

Kadınların bakış açısının üretim, satış ve pazarlama anlamında perakende sektörüne nasıl etkileri oluyor?
Öncelikle şunu söylemeliyim ki kadınlar artık çok daha cesur. Günümüzde sorumluluk ve risk alan kadınların, bütün sektörlerde yer aldıklarını görüyoruz. Kadın etkisi, son yıllarda yaşanan değişimlere paralel olarak perakende sektöründe de hissediliyor. Kadınların yenilikçi bakış açıları, vizyonları ve beklentileri farklı analiz etmeleri, perakende sektöründe erkeklere oranla fark yaratılmasına katkı sağlıyor. Çalışma hayatına kadınların kabul edilmesi erkeklere oranla çok geç olduğundan dolayı kadınların hedeflerine ulaşmak için daha fazla çaba göstermesine sebep oluyor.  Kadınların, önlerine çıkan engelleri aşma motivasyonuna sahip olmaları, iş hayatı için bir avantaj oluşturuyor. 

Kadın istihdamının artırılması ile Türkiye’nin ekonomik seyrini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ekonominin en önemli kaldıraçlarından birisinin kadın istihdamı olduğunu düşünüyorum. Kadın ve erkek eşitliğine yapılan her yatırım aynı zamanda ekonomik kalkınma anlamına geliyor. Ayrıca kadın istihdamının ve şirketlerin yönetim organlarındaki kadın varlığının artırılmasının çok faklı getirileri bulunuyor. Kadınlar; farklı fikir, bakış açısı ve tarzların bir araya gelmesini sağlayarak, şirketlerde performansın artmasına katkı sunuyor. Kadınların sahip oldukları empati kurma, duygusal zeka, başkalarıyla iş birliği yapma, müzakereye ve hizmet anlayışına açık olma gibi özellikler, şirketler için yeni fırsatların doğmasına yardımcı oluyor ve bu da beraberinde ekonomik kalkınma için avantaj yaratıyor. 

TAVADA TAVUK

Yukarı