Ana içeriğe atla

ggh

MALLREPORT

İnovasyona dört elle sarılmalı…

18.01.2018 - 14:18

Sürdürülebilir karlı büyümelerle kalıcı olmak için şirketlerin inovasyona dört elle sarılması gerektiğini dile getiren MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, müşterilerin sadece akıllarındaki bir ürünü almaya geldikleri bir adres olmanın ötesine geçerek, onları tüm dijital gelişmelerden, yeni teknolojilerden, dünyadaki inovasyonlardan haberdar eden bir deneyim merkezi olmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Mağazalara inovasyon alanları kuruldu; drone, VR, Hooverboard ve inovasyon bölümleri yaratıldı.

Yapılan pek çok araştırmaya göre inovasyon artık sektör veya bölge ayırt etmeksizin tüm şirketler için organik büyümede temel itici güç… Ekonomik canlanmayı sağlayan inovasyonun şirketlerin büyümesindeki etkileri neler?
İnovasyonun etkileri, sürekli ve sürdürülebilir büyümeyi hedef koyan tüm şirket ve ülkelerde ortak noktaları oluşturuyor. McKinsey’nin raporuna göre, yöneticilerin yüzde 84’ü inovasyonu büyüme stratejilerinin en önemli parçalarından biri olarak görüyor.
OECD raporlarında ise inovasyon bir ülkenin kalkınmasında da önemli rol üstleniyor. Özellikle Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkeler için katma değerli hizmet ve yüksek karlılık önem taşıyor. Bunu gerçekleştirmenin yolu ise inovasyondan geçiyor.
Rekabet ve bilgi alışverişinin bu denli hızlandığı günümüz dünyasında, yükselen müşteri beklentilerinin karşılanması için katma değerli hizmetler belirleyici rol oynuyor. Bu hizmetlere sahip olmak ise şirketlerin girişimci ruhlarını sürdürerek yeniliklere açık olmasını ve sürekli kendini geliştirmesini gerektiriyor.

İnovasyonla şirketler nasıl fark ya da farklar yaratabilir? Sürdürülebilir büyümede inovasyonun önemi nedir? 
Perakende sektörü bazı geleneksel alışkanlıkların olduğu, öte yandan, tüketici davranışlarının çok hızlı şekilde değiştiği bir sektör. Rekabetçi ve dönüşen perakende dünyasında fark yaratarak, sürdürülebilir karlı büyümelerle kalıcı olmak için şirketlerin inovasyona dört elle sarılmaları gerekiyor. 
MediaMarkt olarak inovasyon odağımızı tüketicilerimizin istediği tüm kanallardan aynı deneyimi elde etmelerini sağlayan omni-channel (çok kanallılık) yaklaşımına koyduk.   Böylece günümüzün çeşitlenen teknolojik cihazlarına ve müşteri temas noktalarına uyum sağlamış olduk. Bu gelişme doğrudan ciromuzda artışı beraberinde getirirken, çok kanallı perakende stratejisinin temelinde yer alan e-ticaret gelirlerimiz her geçen gün toplam gelirlerimizdeki payını artırıyor.
İnovasyon, müşteri memnuniyetini de doğrudan etkilediği için şirketlerin büyümesine katkı sağlıyor. Mesela, Z kuşağı ve millenials diye tanımladığımız nesil artık normal raf sisteminin ötesine geçerek alışverişlerini tamamlamak istiyorlar. Rafta bulamadığı bir ürün için geri dönmektense, bunun için bir çözüm arayan kullanıcılar için oluşturduğumuz sonsuz raf sistemleri sayesinde tüketiciler dijital ekranları kullanarak mağaza içerisinde istedikleri ürünü sipariş edebiliyorlar. Böylece müşteri memnuniyeti artıyor ve perakende için önemli metriklerden biri olan satış kaçırma riski azalıyor.

Şirketiniz inovasyona ne kadar önem veriyor? Bu alandaki çalışmalarınız neler?
MediaMarkt olarak tüketiciyle buluştuğumuz ilk günden bu yana dijital teknolojileri mağazalarımıza ve hizmetlerimize başarıyla entegre ediyor, yüksek teknoloji ürünlerine odaklanıp, ürün gamımızı inovatif ürünlerle çeşitlendiriyoruz. Hem iş süreçlerimizde hem de tüketiciye ulaştığımız her noktada operasyonel konuların dijitalleşmesine ve katma değerli işlere daha fazla odaklanmak açısından dijitalleşme ve IT odaklı yatırımlarımıza ağırlık veriyoruz. Böylece, MediaMarkt markası tüketicide de dijitalleşen dünyaya kendini adapte eden, yeniliklerin ve inovatif ürünlerin ilk adresi olarak konumlandı.
Müşterilerimizin sadece akıllarındaki bir ürünü almaya geldikleri bir adres olmanın ötesine geçmeyi, onları tüm dijital gelişmelerden, yeni teknolojilerden, dünyadaki inovasyonlardan haberdar eden bir deneyim merkezi olmayı hedefliyoruz.
Bu amaçla, dünyada perakende alanında uygulanabilecek her türlü yeniliği takip ediyor ve tüketicilerimizin beklentilerini karşılayanları hemen müşterilerimize sunmak üzere hayata geçiriyoruz. Mağazalarımıza inovasyon alanları kurduk, drone, VR, Hooverboard ve inovasyon bölümleri yarattık; müşterilerimize mağazalarımızda inovatif ürünleri deneme imkanı sunuyoruz. Tüm fiyatların aynı anda güncellenmesi ve çevreci yaklaşımımız doğrultusunda 4 milyon Euro’luk yatırımla raflarımıza dijital etiketler ekledik. Önümüzdeki dönemde de bu alandaki yatırımlarımıza devam edeceğiz.

İnovasyon kavramı sizce Türkiye’de yeterli derecede oturdu mu yoksa bu konuda alacağımız daha çok yol mu var? 
Türkiye’de inovasyonu teşvik etmek için yapılan çalışmaların sayısı giderek artıyor. Öte yandan, sürdürülebilir olması için biraz daha yolumuz olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye’nin uzun vadeli ihtiyaçlara çözüm getiren daha fazla üretime aktarılabilir inovasyona ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bunun için de bu alanda yapılacak yatırım ve teşviklerin artırılması gerekiyor. İlerleyen dönemlerde gelişmeleri hep birlikte takip edeceğiz.

Son olarak aile şirketlerinin son zamanlarda tabularını kırarak, yenilenmeye yönelik yeni kararlar alıp, yönetim ve diğer iş süreçlerini genç kuşaklara bırakması hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Özellikle teknoloji yoğun sektörlerde genç yöneticilerin sayısı giderek artış gösteriyor. Uluslararası ve kurumsal firmalar, yaratıcı, teknolojik anlamda donanımlı, dinamik ve ne istediğini bilen gençleri iş hayatının odağında yer almaları için teşvik ediyorlar. Giderek artan eğitim olanaklarıyla tüm dünyayı yakından takip eden ve global düşünebilen genç yöneticilerin ülkemizdeki iş hayatının işleyişini olumlu yönde değiştireceğine inanıyorum.
 

nb

Yukarı