Ana içeriğe atla

yu7676

MALLREPORT

Eğitim her şeyi çözebilir…

12.05.2017 - 18:17

CEZANIN DEĞİL EĞİTİMİN ÖNEMİNE İNANDIKLARINI VE MARKALARIN EĞİTİM SÜRECİNE DESTEK VERMELERİ GEREKTİĞİNİ DİLE GETİREN DOGO STORE KURUCUSU VE CEO’SU GÖKHAN PEKSARI, “DENETLEME YAPMAK YERİNE EN UFAK İŞLEMDE DAHİ SATIŞ BELGESİ İSTEYEN BİLİNÇLİ BİREYLER KAYIT DIŞI EKONOMİYİ ÖNLEYECEKTİR” DEDİ.

Her şeyden önce organize perakende için ciddi bir haksız rekabet ortamı yaratan ve devlet açısından da doğrudan vergi kaybı anlamına gelen kayıtdışı ekonomi sorunun önüne geçmek adına gerek markalar, gerek dernekler gerekse devlet nezdinde neler yapılabilir?
Cezanın değil eğitimin önemine inanan bir kişi olarak, ülke insanına verginin kutsal olduğunu, ödenen her verginin aslında hizmet olarak vatandaşa geri döneceğine olan inancı kuvvetlendirmek lazım. Markaların da bu eğitim sürecine destek vermesi gerektiğine inanıyorum. Denetleme yapmak yerine en ufak işlemde dahi satış belgesi isteyen bilinçli bireyler kayıt dışı ekonomiyi önleyecektir.

Bu sorunu oluşturan etmenler sizce neler? 
Büyük ölçüde esnaf ve tacir yapımızın, yurt dışından gelen uygun fiyat ve kaliteli markalarla rekabete hazır yakalanmadığını düşünüyorum. Tabii ki kötü niyetli çoğunluğu da gözardı edemeyiz. 

Kayıtdışı ekonomiye yönelik cezai yaptırımlar yeterli mi? Yetersizse ne gibi yaptırımlar uygulanabilir?
Elbette yeterli değil ve hiçbir zaman da yeterli olmayacaktır. Kayıtdışı ekonomi de dahil tüm kötü huylarından insanlar, aileden başlayan bir eğitimle kurtulabilirler. Vergi kaçırmanın, yalan söylemekten bir farkı olmadığını düşünüyorum. Medeniyet benim gözümde ıssız bir noktada dahi kırmızı ışığı beklemektir. Devlet en temelde kırmızı ışıkta bekleyecek bireyler yetiştirebilirse, kayıt dışı ekonomiden de kurtulacaktır.

Peki, bu denli haksız rekabet karşısında ayakta kalabilmek adına neler yapıyor, nasıl mücadele ediyorsunuz? 
İnovasyon ve Ar-Ge’ye inanan bir firma olarak olabildiğince rakiplerimizin ve piyasa koşullarının önüne geçebileceğimiz yeni projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Ulaştığımız ihracat rakamlarının da bu anlamda bize yardımcı olduğunu düşünüyorum.
 

,

Yukarı