Ana içeriğe atla

nr

MALLREPORT

İş başarısında uyum önemli! / Harmony is important in business success!

16.11.2016 - 13:50

“İş başarısında uyumun önemli olduğunu düşünüyorum” diyen Hotiç Ceo’su Alihan Hotiç, “X kuşağının deneyimi, Y kuşağının farklı bakış açıları Z kuşağının teknolojik performansı birleştirildiğinde güzel bir sinerji ortaya çıkıyor” dedi. 

Alihan Hotiç, Hotiç’s Ceo, stated “I think harmony is important in business success” said “A good synergy emerges as the experience of the X generation, the different aspects of the Y generation and the technological performance of the Z generation are combined ”.

Farklı nesillerin birçok konuya uyum sağlamaları değişiklik gösterebiliyor.  Peki, iş başarısında bu uyum ne derece önemli oluyor? Uyumu yakalamak adına şirketler neler yapıyor?
İş başarısında uyumun önemli olduğunu düşünüyorum. Örneğin X kuşağının deneyimi, Y kuşağının farklı bakış açıları Z kuşağının teknolojik performansı birleştirildiğinde güzel bir sinerji ortaya çıkıyor. Her kuşak birbirinin özelliğini bilir ve ona göre anlayış geliştirirse uyum içinde yaşamak mümkün olabilir.

Sizce iş dünyasının yeni yöneticileri olan Y kuşak yöneticilerin Z kuşak tüketicilerle daha iyi empati kurabilmesinin sebepleri nelerdir? Mesela, teknolojiye uyumlu olmaları ve ayak uydurmalı bunda etkili midir?
Kesinlikle etkilidir. Y kuşağı teknolojiyle büyüyen, Z kuşağı teknolojiyle doğan kuşaklar olduğundan Y kuşağının empati kurmalarının kolay olabileceğini düşünüyorum. Z kuşağı pratik zekalar, dünyayı değiştirmek istiyorlar ve teknolojiye bağımlılar… 

Yeni kuşak yöneticilerin yönetim anlayışı genel olarak hangi temeller üzerine kurulu? Nasıl bir yönetim anlayışını benimsiyorlar?
Y kuşağı başarı odaklı,  teknoloji dostu, özgüvenleri yüksek, bireysel, beğenilmek takdir edilmek isteyen, sadakat duyguları az, motive edilmeyi seven ve zor beğenen bir kuşak. İdare edilebilirlerse yeni kuşaklardan büyük bir güç ortaya çıkarılabilir. Hiyerarşik yönetimden uzak olmak isteyen Y ve Z kuşağı onları dinleyen, onlara güvenen esnek dinamik ve keyifli bir iş ortamını istiyorlar.

Peki, sizden sonra neler değişti?
Bölümler arasında homojen bir dağılım oluşturarak X kuşağının sadakati ve yüksek motivasyonunu, Y / Z kuşağının enerjisi ile birleştirerek dinamik, güvenilir, herkesin düşüncesini özgürce anlatabildiği,  açık iletişim kurabildiği, demokratik bir yönetim anlayışı oluşturduk.

 

The adaptation of different generations to many issues may vary. Then, how important is this adaptation in business success? What are the companies doing to catch the harmony? 
I think harmony is important in business success. A good synergy emerges as the experience of the X generation, the different aspects of the Y generation and the technological performance of the Z generation are combined. If every generation knows each other’s characteristics and develops an approach according to it, it may be possible to live in harmony.

What do you think the reasons are for that Y generation managers who are new directors of the business world can make better empathy with Z generation consumers? For example, does it have effect that they are technologically compatible and adapt?
It does absolutely have effect. Since Y generation grew up with technology, Z generation was borned with technology; I think that it is easy for Y generation to be able to make empathy. Z generation has a practical intelligence, they want to change the world and they are addicted to technology… 

On which basis in general is management approach of new generation managers is formed? What kind of management approach do they adopt?
Y generation is a generation, which is success-oriented, technology-friendly, high self-confidence, individual, requires to be liked and appreciated, less loyal, likes to be motivated and hard to like anything. If they can be managed, a great deal of power can be revealed from the new generations. Y and Z generation, who want to be away from hierarchical management requests a work environment that listens and trusts them, are flexible, dynamic and enjoyable.

Well, What did changed after you?
We have created a management approach, which is dynamic, reliable, everyone can freely expresses their thoughts, communicates clearly and democratic by creating a homogeneous distribution between departments and combining loyalty and high motivation of X generation with the energy of Y/Z generation.

nr

Yukarı