Ana içeriğe atla

nr

21.10.2016 - 12:20

AVM’ler; yaptıkları etkinliklerle çocuk, yetişkin her iki kesime de farklı şekillerde hitap etmeye çalışıyor. Fakat bizim konuşmak istediğimiz konu ise; özelde çocuk etkinlikleri.

AVM’lerin etkinlik ihtiyaçlarından dolayı event şirketlerinin sayısı da doğal olarak giderek artıyor. Hatta zaman zaman “bu piyasada çok para var” sözü üzerine, bu işi yapmaya kalkışan insanlar bile tanıdım ne yazık ki… Burada sorulması gereken en önemli soru şudur: “İşimizi ne kadar ciddiye alıyoruz? Aslında bu sorunun temelinde, İşimizi biliyor muyuz? İşimizin amacı nedir? İşimizin sonucunu öngörebiliyor muyuz?” soruları yatıyor. Gelin bu sorulara birlikte cevap arayalım. 

İşimizi biliyor muyuz? : Ortaya çıkardığımız etkinlik ile ilgili ciddi bir altyapı çalışması hazırlamamız gerekir. Öyle ki; yaptığımız etkinliğin hedef kitlesi ve nedenini, müşterimiz olan AVM yönetimine net bir şekilde ifade edebilmemiz gerekir. Gerek sahne gösterisi gerekse de tematik alan etkinliklerinde, içerik olarak kullandığımız her unsurun (dekor, aksesuar, müzik) bir izahı mutlaka olmalı. Bu şu demek; etkinlik ortaya çıkartılırken, bir drama çatısı hazırlanmalı ve bir hikayesi olmalı. Hepimize lise yıllarında öğretilen ve çoğumuzun dikkate bile almadığı ‘Giriş, Gelişme ve Sonuç’ taslağı. Bu taslağı hazırladığımız takdirde etkinlik ile ilgili birçok soruya cevap verebilmiş olacağız. 

İşimizin amacı nedir? : Gerek tematik alan etkinlikleri gerekse de sahne gösterilerinde ortaya çıkardığımız etkinliğin, bir amaca hizmet etme zorunluluğu olduğunu unutmamalıyız. Çünkü AVM yönetimi bize bu etkinliği sunma imkânı tanırken, ebeveynler de özellikle çocuk etkinliklerinde çocuklarının, AVM adına o etkinlikten bir fayda sağlamalarını bekliyor olacaklar. Ebeveynlerin beklediği bu fayda, kesinlikle somut bir objeden ziyade çocuklarının gelişimine olumlu katkı sağlayacak soyut kazanımlar. Yukarıda da bahsettiğimiz AVM’lerin Sosyo Kültür Merkezleri özelliklerine başka türlü hizmet etmemiz çok mümkün değil. İyi drama çatısı hazırlanmış ve hikâyesi oluşturulmuş etkinliğin amacı, mutlaka vardır ve bu amaç her zaman müşteri memnuniyetini olumlu düzeyde etkileyecektir. 

İşimizin sonucunu öngörebiliyor muyuz? : İşte en önemli soru ve en can alıcı cevaplar burada gizli. AVM’lerin sosyal yaşantıdaki yerlerini düşündüğümüzde, event şirketlerinin tam anlamıyla bir toplum mühendisliği üzerinde faaliyet gösterdikleri aşikar. Bu da ciddi bir sorumluluk demek. İşte bu sorunun özü, bu sorumluluğun bilincinde olup olmadığımız ile ilgili. Etkinliklerde kullandığımız her tür müzik, objeler, söylemler, genel anlamda varsa hikâyesi (ki mutlaka olmalı), çocukların gelişimini olumlu veya olumsuz yönde nasıl etkilediği ile ilgili, uzmanlardan danışmanlık almamız gerekir. Zira etkinlik esnasında çocukları korkutmamız, yüzde bir ihtimal dahi olsa, çocukların herhangi birinde bir travmatik durumuna yol açabileceğini, bu durumun gelecekte toplumda sorunlu bir birey ortaya çıkaracağını unutmamamız gerekir.

Yukarıda sıraladığımız unsurlara riayet etmediğimiz takdirde ortaya sadece “para kazanma” amaçlı ve istikrarsız etkinlikler çıkacaktır. Hiç unutmadığım bir anımı paylaşmadan geçemeyeceğim ki; bir AVM’deki etkinliği izlemek üzere gittiğimde, alana ulaşır ulaşmaz iki velinin konuşmasına şu şekilde tanıklık ettim; “Çocuklara savaşmayı mı öğretiyorlar?”… Bu gerçekten çok üzücü bir durum. Bilmeliyiz ki bu gibi eleştiriler event şirketine değil direkt olarak AVM yönetimine yapılır. Bu da event şirketi olarak bizlerin AVM yönetimine karşı haksızlık ettiğimizi gösterir. Her ne şartla olursa olsun hiçbir event şirketinin buna hakkı yok. Çünkü yapılan o iş karşılığında bir bedel ödeniyor ve emin olun hiçkimse ödediği bedel karşılığında zor duruma düşmek istemez.

Yukarıda da değindiğimiz gibi; AVM’lerin bu etkinlikleri sunma imkanı tanımaları ile event şirketleri tam anlamıyla gelecekteki bir toplumun, temelini atıyorlar… Yukarıdaki detayların tamamı Pedagoji bilimini ilgilendiren unsurlar. Her event şirketinin mutlaka, bir hikâye yazarı, bir Pedagog danışmanı olmalı. Bu detaylar, ortaya çıkan etkinliklerin kalitesini artıracak ve bu kalite de bizleri farklı kılacak. Çünkü AVM’ler farklılık amacıyla etkinlik yaparlar, bu durum da tercih sebebi haline dönüşecek.  

nr

Yukarı