Ana içeriğe atla

ggh

07.09.2021 - 11:40

1995-2010 yılları arasında doğanların oluşturduğu grup, “Z Jenerasyonu” olarak tanımlanıyor. " Genellikle bir kuşak önceki kuşaktaki eksikliği gidermeye, boşluğu doldurmaya, fazlalıkları törpülemeye geliyor. Toplumsal dengede böyle sağlanıyor.

Z kuşağındaki gençler, sadece “ne” alacağına değil, “nereden” alacağına da önem veriyor. “Anlam” peşinde ama “hızlıca yükselmek ve daha çok para” talep ediyor. Şirketler, 1995-2010 yılları arasında doğan, giderek büyük bir tüketici ve çalışan nüfusuna dönüşen yeni kuşak için büyük bir çalışma yapıyor, bütün politikalarını baştan aşağı gözden geçiriyor. Amaçları, 2020 sonu itibarıyla dünyanın yaklaşık üçte birini (yüzde 32) oluşturan bu güçlü tüketici grubunu yakalamak, yaratıcı ve fark yaratan niteliğe sahip yetenekleri bünyelerine çekebilmek…

Z Kuşağı’nın marka ‘sadakati’ oldukça düşük. Hoşuna gitmeyen bir yorum ya da uygulamayla karşılaştığında kolaylıkla farklı bir markadan alışveriş yapabiliyor. 

Z Jenerasyonunda %83'lük kesim  performanslarını artırmak için yeni beceriler öğrenmek isterken,  %73 oranındaki bir kesimde ilgilendikleri konular hakkında yeni beceriler öğrenmek istiyor. Yapılan araştırmalarda gençler hem günlük yaşamda hem de iş yaşamında daha fazla samimiyet ve netlik beklediğini; Daha çok sorguladığını, zor beğendiğini, kolay vazgeçebildiğini ve yüksek beklentilere sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Araştırmalarda gençlerin çok büyük bölümü, şirketlerin çevre ve toplum yararı gözetmeleri gerektiğine inandığını söylüyor. Daha önemlisi, şirketlere bir misyon yüklüyorlar. Kısacası, şirketlerin bir aksiyon almasını istiyorlar. Gençler, her anlamda dahil olacakları ya da dokunacakları markaları artık kendileri seçiyor.

Kendilerinden önceki kuşaklardan keskin çizgilerle ayrılan Z Kuşağı hakkında bilmemiz gerekenler;

 • X’in Şüpheciliği ve Bireyselliğini Taşıyor
 • Finansal Odaklıdır
 • Girişimcidir
 • Sürekli Bağlantıdadır
 • İnsani Etkileşimi Artırıyor
 • Bağımsız Çalışmayı Tercih Ediyor
 • Değişimi Kucaklıyor
 • Z Kuşağı Söz Hakkı İstiyor
 • Gençler aldığı eğitimle ilgili bir meslekte çalışmak istiyor
 • İdeal işin ilk koşulu: “tatmin edici maaş”
 • Hızlı yükselme, daha çok maaş ve yan hak” talepleri söz konusu
 • Z Kuşağı toplumsal cinsiyet eşitliğini önemsiyor
 • Yaptıkları işte bir anlam arıyorlar
 • Dijital, global, sosyal, mobil ve görsel olarak tanımlanıyor
 • Belirgin şekilde daha hırslılar
 • Merakları tatmin edildiği sürece şirketinize bağlı kalırlar
 • Yöneticilerden ‘kolaylaştırıcı rehber’ olmasını bekliyorlar
 • Bir liderin, takım arkadaşlarını güçlendiren, girişimci ruhu destekleyen ve sorumluluk alan bir kişi olmasını bekliyorlar.
 • Gelişim fırsatları, samimi çalışma ortamı ve iş-özel yaşam dengesi arıyorlar. Çeşitlilik ve kapsayıcılığa sürekli dikkat çekiyorlar.
 • Çok sorgulayıcı… Benzerleri arasında incelemeler yapıyor ve karar verirken maksimum faydaya odaklanıyor
 • Modanın kurallarını yeniden yazan, sorgulayan, kendilerine dayatılan trendlere uymak yerine, kendi gerçeklerini yaratan; sadece giyinmek adına giyinmeyen ve kişiliğini hangi kıyafetlerle temsil ettiğine önem veriyorlar
 • Online kanalların da gelişmesiyle, ruju denemek için mağazaya gitmek yerine, sanal ortamda deneyimi tercih edebiliyor
 • Dikkat süresi 8 saniye
 • Diğer kuşaklardan 'direnme, itiraz etme biçimleri' farklı. Sessiz bir güçleri var
 • Hızlı ve analitik düşünme yetisine sahiptir. Ancak, bu yetilerini kullanma becerileri bireycidir, ekip çalışmasına yanaşmazlar. Özgüvenleri yüksektir, ebeveynlerinin kendilerine farklı baktığı düşüncesi de bu özgüveni yükseltir.

Z kuşağı mal ve hizmetlerin tüketimi ile ilgili bilgilere erişmek, satın alma alternatifleri aramak veya satın alımlar yapmak ve arkadaşlarla etkileşim kurmak için çoğunlukla mobil cihazlar kullanmaktadır. Sosyal ağ kullanımının mobil hale gelmesi ile oluşan mekân ve zaman bağımsızlığı, akıllı telefon kullanımı üzerinde bir bağımlılık yaratmıştır. Dolayısı ile bu kuşağın üyelerini hedefleyen marka ve firmaların mobil ve sosyal medyayı birbirine entegre edecek stratejiler geliştirmesi gerekmektedir. Z kuşağı üyeleri müşteri olarak memnun kalmadıkları bir ürün hakkındaki düşüncelerini sosyal medya aracılığıyla dile getirmektedirler. Bu bireyler birer tüketici olarak beklentilerini ifade ederlerken, aynı zamanda satın aldıkları ürünleri kendilerine özgü bir biçimde yeniden şekillendirmektedirler. Dolayısıyla tüketimi, yalnızca satın alma olarak görmedikleri, sorguladıkları ve alternatifler oluşturdukları görülmektedir. Z kuşağı üretim-tüketim olgusuna, yaratıcılığa ve bilinçli satın almaya önceki kuşaklara göre daha fazla önem veren bir kuşak olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu kuşak tek bir yanlışta sizden vazgeçebiliyor. Bu yüzden onlara nasıl ulaşacağınızı iyi analiz etmek gerekiyor. Doğru içerikle doğru kanaldan iletişim yürütmek ve iletişim çalışmalarını birincil öncelik yapmak çok önemli. Bu kuşağın ortalama odaklanma süresi 8 saniye. Yani yaptığınız işi onlara anlatmak için vaktiniz çok dar. Bu süreyi değerlendirmek için de çok iyi bir iletişim stratejisi kurmanız gerekiyor.

Bir  ekipte tecrübeli  yöneticinin liderliğinde her kuşaktan insana ihtiyaç var! X kuşağının deneyimli yöneticileri ve Y kuşağının genç profesyonellerinden sonra “Z kuşağı” da iş hayatına atılıyor. Z kuşağı internetsiz bir hayatı bilmiyor, akıllı telefonlarla büyüdüler, tabletle uyuyorlar. Ama bunların hiçbiri tecrübenin yerine geçemiyor.

Z kuşağı ne istiyor? "Eşitlik, adalet, hakkaniyet, özgürlük. Sadakate göre değil, liyakate göre geleceğin inşaa edilmesini hayal ediyorlar. 

Türkiye nüfusunun yüzde 30'u Z kuşağı. Bir başka deyişle ülkemizde 25 milyondan fazla 20 yaş ve altında birey var. Sadece öğrenme biçimleri itibariyle değil, mesajlarını iletme formu olarak da görselliği seviyorlar. Tek bir kimlikle tanımlanmayı reddediyorlar, diyaloğa açık ve gerçekçiler. Z kuşağı kendini tek bir yolla tanımlıyor: Belirgin bir şekilde dahil edilme yanlısı, daha az çatışma yanlısı ve hayatı pragmatik yaşıyor.

nb

Yukarı