Ana içeriğe atla

TAVADA TAVUK

13.02.2020 - 15:02

Günümüzde uluslararası toplum, ülkelerin gelişmişliğini yenilenebilir enerji kullanımı ve enerji verimliliğinde yakaladığı standarda göre değerlendirip, ölçü kabul etmektedir. Bunun temel sebebi dünyanın ve insanın kaderi, üretimle tüketim arasında geçen yaşam sürecinde insanın yok ettiği doğal dengeyi yeniden tesis etme kaygısından kaynaklanmaktadır.Temiz ve yenilenebilir enerji modern insanın çok moda bir tabirle doğa dostu olma çabasından çok gerçekte pratikte bir var olma gerçeğidir. Hızlı üretimin gerektiği hızlı tüketim karmaşasında insanın var olan kaynakları en verimli şekilde kullanması, insanoğlunun dünya macerasına küçük de olsa önemli bir katkıdır. 100 yıl önce mal ve hizmet sunmak üzere kullanılan kaynakları bir gün sonunun gelebileceği, hoyratça kullanılan fosil yakıtların doğal hayatın başına bela olacağını tahayyül bile    edemezdi. İnsan yeni yüzyıla azalan besin kaynakları, kirlenen doğa ve tükenme noktasına ulaşan enerji kaynaklarının verdiği endişelerle girdi ve hızlı sürede çevre bilinci yüksek evrensel bir kamuoyu oluşturmayı başardı. Günümüzden binlerce yıl önce kurulan ilkel pazarların tarihsel gelişimi ile bugün geldiği noktayı anlamak, insanın bu değişimdeki temel kaygılarını da gösteren önemli bir ölçüttür. Türlü olumsuzlukları ile geleneksel pazarlar artık konfor öncelikli birçok avantajın bir arada sunulduğu AVM’lere dönüşümünü büyük oranda tamamlamış olsa bile,  değişim yeni yüzyılın ihtiyaçlarına göre teknoloji ve kaynakları en iyi şekilde kullanma yönünde devam ediyor. 
‘Doğa Dostu Olmak’ cümlesinin ilk seslendirildiği yıllara dönersek, geçmişte bu kavramın içinin ne kadar boş olduğunu bugün yapılan işlerle karşılaştırarak görebiliriz. Günümüzde AVM yatırımlarında ‘yeşil, çevreci, doğa dostu gibi’ kavramların projenizin teori ve pratiğinde tam olarak karşılık bulması gerekiyor. Enerji verimliliğini artırarak diğer bir yandan da tasarruf sağlayan güncel teknolojileri projeye dahil etmek önemli. Kısa bir süre öncesine kadar binanın mimarisi, yapı elemanları, tercih edilen izolasyon teknikleri, iklimlendirme, mekanik ve makine teknolojileri, aydınlatma elemanları, yağmur sularının depolanması ve kullanımı gibi alt alta sıralandığında uzun bir listeyi uygulamak ve hayata geçirmek önemliydi. Ancak bugün, enerjisini     üretebilen, hatta ürettiğini fazlasını satarak diğer maliyetleri düşürebilen örnek projelerin ortaya çıkışı ile değişim başka bir yöne doğru evrildi. “Türkiye’de Alışverişin Merkezi” olma sloganı ile yola çıkan KUMSmall Factory AVM, enerji verimliliği konusunda yatırımcısına önemli bir avantaj sunuyor. Türkiye’nin ve Avrupa’nın En Büyük Karma AVM Projesi KUMSmall Factory, güneş panelleri ve doğal gaz ile elektrik üreten ‘trijenerasyon’ sistemi ile kendi enerjisini üretecek ve ürettiği enerjiyi tasarruflu bir şekilde kullanacak. Trijenerasyon ile yeni nesil AVM yatırımları yüzde 90’a varan enerji verimliliğinden faydalanır, yatırımın geri dönüşü ise en fazla 5 yıl gibi kısa bir sürede gerçekleşmektedir. Başka bir açıdan ise doğaya yapılan yatırımın dönüş süresinin, sistemin devreye alınması ile başladığını unutmamak lazım.

TAVADA TAVUK

Yukarı