Ana içeriğe atla

ggh

06.10.2017 - 16:51

Bir bireye ya da bir şirkete en fazla zarar veren şey anlık yaşamaktır. Herkesin bir hedefi, bu hedefe ulaşmak için stratejisi olmalıdır. Stratejik düşünmek için öncelikle kendimizi iyi tanımalıyız ve gerçekten ne yapmak istediğimize karar vermeliyiz. 
Bireyler stratejik düşünmezse ne yaparsa yapsın işlerin başarıyla sonuçlanması tesadüflere kalacaktır ve işlerin aksama ihtimali yüksektir. Stratejik düşünmek, analitik, sonuç odaklı, duyguların ötesinde bir bakış ortaya koymaktır. Stratejik düşünemeyenler, ne gibi problemlerle karşılaşacaklarını bilemeyip, gerekli çözümleri bulamayacaklardır. Her şirket, sürekli kendisini yenilemek ve rekabete karşı hazır olmak durumundadır. Durumu analiz etmek, gelecekte neler olabileceğini kestirmeye çalışmak ve değişik senaryolara karşı önlemler almak zorundadır!
Batıda şirketlerin yüzde 50’sinin Türkiye’de ise yüzde 20’sinin yönetim kurulunda bağımsız üye görev yapıyor. Yönetim kurulları, iç denetimi artırmak, skandalları önlemek ve verimliliği sağlamak için ‘bağımsız üye’lere yer veriyorlar. Şirket yönetim kurulunu oluşturmadan ya da var olan kurulda değişiklik yapmadan önce şu sorular sorulmalıdır:
a) Stratejik anlamda başarmak istediğimiz nedir? En büyük zorluğumuz nerededir?
b) Strateji yöneticimiz kimdir (var mıdır) ve şirkete kim yön verecek?
c) Gelecek yıl şirketimiz ne yöne gidecek ve karşılaşacağımız zorluklar neler olacak?
Yönetim kurullarının en önemli sorunlarından biri de kurul üyelerinin yeterince zaman ayıramamasıdır. Bu nedenle alışveriş merkezinin başına genel müdür veya alışveriş merkezi müdürü unvanları ile atanan profesyonele, sorumluluklarla birlikte hedeflerin tutturulması için ciddi yetkiler de verilmelidir. 
Alışveriş merkezinin her aşamasında planlama yapılarak ilerlenmesi hayati önem taşır. Bu bölümde alışveriş merkezlerinde kullanılan plan örneklerinden bazılarına kısaca değineceğim. 

Hareket Planı
Açılış öncesinde hareket planına ihtiyaç vardır. Bu hareket planının başlıkları ise şunlardır: Kiralama, operasyon, teknik, mali ve idari işler ile genel işlerden oluşmaktadır.
İşletme Planı (iç yönetmelik)
-Alışveriş merkezinin çalışma koşullarının saptanması.
-Alışveriş merkezinde yer alan işletmelerin faaliyetlerine ilişkin koşulların saptanması.
-İşletme planının uygulanması ve müeyyidelerin belirlenmesi.

İş Planı 
İş planı stratejik bir plandır ve amacı ekipte kimlerin, ne zaman ve neler yapacağının planlanmasıdır.
Geçen Yılın İş Planı (Değerlendirme)
-Genel bilgiler 
-Nüfus ve ekonomik veriler 
-Kiralama 
-Gerçekleşen pazarlama faaliyetleri 
-Rekabet analizi
-Ziyaretçi sayıları ve analizi 
-Taktikler

Pazarlama Planı 
-Açılış Öncesi Etkinlikler (Teaser)
-Açılış lansmanı. Burada amaç, açılışı bir araç olarak kullanarak imaj yaratmaya, hedef kitleyi merkeze çekmeye yönelik PR çalışmaları yapılmasıdır.
-Açılış sonrasında yapılan etkinlikler ise yıllık pazarlama planı çerçevesinde özel gün ve haftalara bağlı kalarak veya kalmayarak organize edilen etkinliklerden oluşmaktadır.
 
Kriz Planı
Alışveriş merkezinde meydana gelecek kriz durumunda (yangın, sabotaj, bomba, terör, deprem, hırsızlık, yanlış çıkan bir haber vs.)
- Kimin nasıl hareket edeceği, kişilerin görev ve sorumluluklarının yazıldığı;
- Kimlerin basın, itfaiye vb. kurum ve kişilerle konuşması gerektiği;
-Lüzum görüldüğü takdirde merkezin (ziyaretçi ve mağaza çalışanlarının) tahliyesinin nasıl gerçekleştirileceği;
-Kriz durumunda kullanılacak malzemelerin (örn: yangın tüpü) nerede olduğunu da gösteren kat planlarının da yer aldığı plandır kriz planı.
YENİ HEDEFLERİN GÜCÜNE İNANIN VE HEDEFLERİ BELİRLERKEN PLANLARI DA GÖZ ARDI ETMEYİN...

nb

Yukarı