Ana içeriğe atla

ggh

13.04.2017 - 16:53

Türkiye’de yapılan çeşitli rekreatif organizasyonlar sayesinde rekreasyon olgusunun gün geçtikçe daha anlaşılabilir hale geldiği görülüyor. Günümüz Türkiye’sinde bunun en güzel örneklerinden biri alışveriş rekreasyonudur. AVM’de gerçekleştirilen rekreatif etkinliklere verilen destek artmış ve ticari amaçlara ulaşabilmek için rekreasyonel aktiviteler bir araç olarak kullanılmaya başlanmıştır. AVM’lerin ve etkinlik firmalarının alışveriş rekreasyonuna vermiş olduğu destek sayesinde hem toplumun hem de AVM işletmelerinin rekreasyonel etkinliklerden faydalanma isteği gün geçtikçe artıyor. Ticari amaçlı alışveriş rekreasyonu organizasyonlarının çeşitlenmesi, yaygınlaşması ve hem etkinlik firmaları hem de AVM’ler arasındaki rekabetin artması, ortaya koyulan rekreatif hizmetin kalitesini de beraberinde getiriyor. Özellikle piyasada kalıcı olabilme, tüketici edinme, tüketici tatmini ve memnuniyetinde hizmet kalitesi, ticari amaçlı rekreatif organizasyon yapan etkinlik firmaları tarafından dikkate alınması gereken önemli bir unsurdur. Bu bağlamda, alışveriş rekreasyonu kapsamında AVM’lerde etkinlik düzenleyen firmaların icra ettikleri etkinliklerin hizmet kalitesinin artırılması sektörün gelişmesine, tüketici beklentilerinin karşılanmasına, uzman personelin yetişmesine, uzman personelin istihdamına ve sektör içerisinde yeni iş alanlarının açılmasına önemli katkılar sağlayacak. 
Alışveriş rekreasyonu kapsamındaki AVM etkinliklerinin temel amaçları ve örnekleri;
1) AVM içerisindeki tüketicilere yeni ürünlerin tanıtılması, 
2) Tüketicilerin daha rahat alışveriş yapabilmesini sağlamak için çocuklarıyla sosyal etkinlik adı altında ilgilenilmesi, 
3) Özel günlerin ya da hafta sonlarının (anneler günü, tiyatro haftası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, sevgililer günü) tüketici odaklı değerlendirilmesi (dans gösterileri, çocuk tiyatroları, yarışmalar, söyleşi, sergi, el sanatları, resim, müzik, spor, tiyatro vb. eğitimler) olarak sıralanabilir. 
Bu sayede, tüketiciler (aileler) AVM içerisine çekilerek alışveriş ortamının oluşması sağlanmaktadır. AVM içerisinde sosyal amaçlı yapılan etkinliklerin birçoğu çocuklar ile ilgilidir. AVM’lerde çocuklar üzerinde bu kadar yoğun durulmasının başlıca sebeplerinde biri aktiviteye katılmak isteyen çocuğun beraberinde ailesini de getirecek olmasıdır. Bir diğeri ise AVM ile ilgili aidiyet duygusunun çocuklara yerleştirilmesidir. Bu sayede AVM’ye yönelik aidiyet duygusu gelişmiş bir çocuğun yetişkin olduktan sonra alışveriş için aynı AVM’yi tercih etmesi olasıdır. 
AVM’ler içerisinde düzenlenen bu tür organizasyonlarda etkinlik firmalarının görevleri etkinlik alt yapısını oluşturmak (amaca yönelik etkinlik projesinin oluşturulması, eğitmen/lider/personel, ulaşım, araç-gereç, vb.),  AVM yönetimi ile birlikte etkinliğin reklamını yapmak ve işbirliği içinde çalışmaktır. Bu görevlerin yerine getirilmesindeki en önemli unsur etkinlik uzmanı personelinin sağlanmasıdır. Bu konuda, rekreasyon alanında uzmanlaşmış kişilerden yararlanılması etkinliğin kalitesi ile doğrudan ilişkilidir. Çünkü, etkinlikler üzerine uzmanlaşmış olan rekreasyon liderlerinin yapacağı aktivite uygulamalarının sonuçları tüketicilerin beklentilerini karşılayabilecektir. AVM’lerdeki birçok etkinliğin uygulanmasında problemler olduğu aşikar. Özellikle yapılan aktivitenin ve tüketicinin genel özelliklerine (aktivite yönetimi, personel iletişimi, becerisi, aidiyeti, liderliği vb. tüketicinin yaşı, cinsiyeti, gelir durumu vb.) vakıf olmayan personel seçimi hem AVM yönetimini hem etkinlik firmasını hem de tüketicileri birebir etkileyerek karşılıklı memnuniyetsizliği ortaya çıkarır. Bu memnuniyetsizliğin ortadan kaldırılması için hizmet kalitesini artıracak olan rekreasyon uzmanlarını dikkate alan organizasyonlara ağırlık verilmesi ve hizmet kalitesini geliştirici önlemlerin ve tekniklerin uygulanması hem AVM’ler hem de etkinlik firmaları için hayati öneme sahiptir. Hizmet kalitesini etkileyecek bir diğer konu ise sektör içerisindeki firmaların acaba hangi tekniği ya da teknikleri kullanabileceğidir. Bu problemi şu şekilde açıklamakta fayda var. AVM içerisindeki bir hizmetin ya da ürünün tutundurma çalışmaları söz konusu ise bu ürünün ya da hizmetin eğlendirerek eğitim uygulamalarından yararlanarak tüketiciye ulaştırılması önemlidir ki bu uygulamalarda üzerinde durulması gereken en önemli şey tüketicinin ürünü ya da hizmeti deneyimlemesini sağlamaktır. Örneğin, AVM’ler içerisinde çocuklar için düzenlenen bir tiyatro oyununun eğiten, öğreten, deneyim sağlayan, güncel teması olan, interaktif özellikler sergileyen, sponsoru/sponsorları olan, ürün promosyonuna destek veren ve gerektiğinde ailelerin çocuklarını emanet edebileceği özelliklere sahip olması gerekir. Böylece, çocuk tiyatrosu ile birlikte çocuklar güncel tema ile ilgili eğitim almış, interaktif yaklaşımla deneyim sağlamış, ürün ya da hizmet tanıtılmış, sponsor firmaların reklamı yapılmış ve çocukların eğlenerek geçirmiş olduğu süre içerisinde aileleri de AVM’nin diğer noktalarında alış veriş yapabilmiş olacaktır. 
 

nb

Yukarı