İÇ TALEBİ DARALTMADAN ENFLASYONLA MÜCADELENİN YOLLARINI BULMALIYIZ

Organize perakende için zor bir sürecin başladığını belirten Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, “Eylül ayından itibaren enflasyonla mücadele kampanyası önerimiz oldu. 2018’dekine benzer topyekûn bir kampanya, hem enflasyonu dizginlememizde hem de talebin canlı tutulmasında olumlu katkı sağlayabilir.” dedi.

Parasal sıkılaştırma önlemleri, organize perakende sektöründe etkilerini hissettirmeye başladı. Turizm sezonu başlamış olmasına rağmen sektörün cirosundaki artış hız keserken, ortalama adet satışları geriledi. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD), üyeleri arasında yaptığı Temmuz ayı anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Anketi değerlendiren BMD Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, yılın ilk yarısını genel olarak verimli geçiren perakende sektörü için Temmuz’la birlikte zorlu bir dönemin başladığının işaretlerini aldıklarını söyledi.

Adet satışlarında gerileme başladı

Ekonomiyi soğutmayı hedefleyen parasal sıkılaştırma önlemlerinin ve kredi faizlerinde meydana gelen artışın olumsuz yansımalarını hissetmeye başladıklarını bildiren Öncel; “Haziran ayı ile kıyasladığımızda Temmuz’da üyelerimizin sadece %41’inin adet satışları artarken, %47’si geriledi %12’si aynı kaldı. Turizm sezonuna rağmen cirolardaki artış hızı yavaşladı. Haziran’a göre Temmuz’da üyelerimizin %58’nin cirosunda artış, %38’inde düşüş olduğu, %4’ünün ise aynı kaldığı görülüyor. Sektör özelinde Temmuz’da tatil sezonunun etkisiyle yabancılara satıştaki kısmi artış belki memnuniyet verici ancak geçen yaz sezonundaki adetlere ulaşabildiğimizi söyleyemeyiz. Bizim iç talebi daraltmadan enflasyonla mücadelenin yollarını bulmamız gerekiyor. BMD olarak Eylül ayından itibaren enflasyonla mücadele kampanyası önerimiz oldu. 2018’dekine benzer topyekûn bir kampanya, hem enflasyonu dizginlememizde hem de talebin canlı tutulmasında olumlu katkı sağlayabilir.” ifadelerini kullandı.

İthalata ek verginin yükünü taşımakta zorlanabiliriz

Sinan Öncel, dış ticaret açığı veren sektörlerde ithalat vergilerinin artırılacağı yönündeki haberleri de endişe ile takip ettiklerini bildirdi. Türkiye’de üretim için gerekli birçok kalemde hammadde ve ara malın ithal edildiğini hatırlatan Öncel, sözlerini şöyle noktaladı: “Orta ve uzun vadede hammadde ve ara malda yurt dışına bağımlılığımızı azaltalım; mümkün olanları ülkemizde üretelim. Ancak bugünün şartlarında üretim için ihtiyacımız olan bazı hammadde ve aramalları yurt dışından getirmek zorundayız. Ayrıca bugün perakende sektöründe satışının önemli kısmını turistlere yapan üst segment grubu ithal markalarımız var. Özellikle ayakkabı ve kumaşta neredeyse dünyanın en yüksek gümrük vergilerini ödüyoruz. İthalat üzerinde zaten çok yüksek oranlı referans fiyat uygulamaları da var. İlave her yük o ürün grubundaki firmalar için ağır bir darbe olur. İç pazarın daralma eğilimine girdiği, finansmana erişimin zorlaştığı dönemde bir de ek vergi yükünü taşımakta zorlanırız. Pandemiden sonra markalarımız gerek yeni mağaza gerekse eticaret konusunda önemli yatırımlar yaptılar. Çoğunluğu genç olmak üzere 450 bine yakın insanımızı istihdam ediyoruz. Biz tıpkı pandemide olduğu gibi bu dönemi de istihdamımızı koruyarak geçirmek istiyoruz. Ekonomi yönetiminin de bu konuyu dikkate alacağına inanıyoruz.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir