Ana içeriğe atla

nr

KasapDöner’den Kadın Girişimciye Destek / Support for Female Entrepreneurs from KasapDoner

15.11.2016 - 14:38

“KasapDöner franchise bedelimiz 50 bin dolar olmasına rağmen bu bedeli kadın girişimcilerden yüzde 50 indirimli alıyoruz” diyen KasapDöner Genel Müdürü Bahar Özürün, “ Ayrıca şubelerde kadın personel sayısının yüzde 50’den fazla olması halinde mal alımında da yüzde 5 indirim sağlıyoruz” dedi.

“Although our KasapDoner franchise fee is 50 thousand dollars, we receive this fee with a  50 per cent discount from female enterprises,” said KasapDoner General Manager Bahar Ozurun and added: “ In addition, we also give 5 per cent discount for purchasing goods, in the case of the number of female employees in the branches being over 50 per cent,” she said.

Özellikle kadın girişimcilere yönelik sunmuş olduğunuz pek çok avantaj söz konusu… Kısaca bunlardan ve franchise koşullarınızdan bahseder misiniz?
KasapDöner olarak kadın girişimci ve personele büyük önem veriyoruz. Bu nedenle kadın adını döner sektörüne tam anlamıyla yerleştirmeyi hedefliyoruz. KasapDöner franchise bedelimiz 50 bin dolar olmasına rağmen bu bedeli kadın girişimcilerden yüzde 50 indirimli alıyoruz. Ayrıca şubelerde kadın personel sayısının yüzde 50’den fazla olması halinde mal alımında da yüzde 5 indirim sağlıyoruz. Tüm girişimcilerimize açılış, eğitim, işletme gibi süreçlerde ihtiyaç duydukları konularda destek veren operasyon ekibimiz zaten bulunuyor. Bunun yanında isteyen kadın girişimcilerimize özel olarak restoran yönetimi eğitimi verip, tüm bilgi birikimimizi kendileri ile paylaşıyoruz. Yakın zamanda KasapDöner şubelerinde kadın döner ustası ve kadın motor kurye de göreceksiniz. Bu yönde çalışmalarımız sürüyor.

Verilen yanlış franchising, büyüme yolunda nasıl engeller oluşturuyor? 
Bazı markalar daha çok şube adedine ulaşmak için franchise verirken seçici davranmıyorlar. Biz buna “franchising vermek için franchising vermek” diyoruz. Bu tip şubeler maalesef açıldıktan sonra hızla kapanıyor. Bu durum da markanın prestijini ve tüketici tercihini olumsuz etkilediği için büyümeyi durdurduğu gibi küçülmeye de neden olabiliyor. Genel olarak franchising sistemine ve markalı gıda zincirlerine duyulan güveni korumak için gerekli ön çalışma ve fizibilite analizleri yapılmadan franchise verilmemesi gereğine inanıyoruz.

Doğru bayilik vermek için neler yapılmalı, nelere dikkat edilmeli? Doğru bayilik vermek için hangi aşamalara ihtiyaç var?
KasapDöner olarak biz, bize gelen bir franchise başvurusunu ön incelemeye aldığımızda ilk önce başvuran kişinin kişisel durumuna bakıyoruz. Franchise sistemini benimseme, marka değerlerini sahiplenme ve koruma konusunda uyumlu çalışılabilecek bir aday olup olmadığını değerlendiriyoruz.  Ardından şube açmak istediği konumu inceliyoruz. Bölgeye özel dikkate alınması gereken faktörlerin incelenmesi, genel bir fizibilite çalışması yapılması ve restoranın fiziki şartlarının KasapDöner konseptine uygunluğunun saptanması için ilgili birimlerimizi görevlendiriyoruz. Tüm bunlardan çıkan sonuç olumlu ise sisteme alıyor, eğer olumsuz koşul ya da koşullar varsa aday ne kadar isterse istesin lokasyonu onaylamıyor, kendisine daha doğru bir lokasyon bulup öneriyoruz.

KasapDöner her geçen süre zarfında şube sayısını artırıyor. Peki, 2017’ye yönelik yeni şube yatırımlarınız olacak mı? Ayrıca şube sayıları dışında KasapDöner’in 2017 yılı için plan ve projeleri neler?
KasapDöner olarak bir iddiamız var: Döneri dünya markası yapmak istiyoruz. Üstelik Türkiye’ye ait bir dünya markası yapmak istiyoruz. Bu nedenle de 2017 yılında Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir gibi Anadolu metropollerinin yanında Amerika ve Körfez Ülkeleri başta olmak üzere yurt dışı yatırımlara ağırlık vereceğiz. Halen 45 olan şube sayımızı da 2017 sonunda 80’e yükseltmeyi hedefliyoruz. Yeni vereceğimiz franchise şubelerin yarısının kadın girişimcilerden oluşması en büyük hedefimiz. Ayrıca firmamız bünyesinde bulunan İkiSatır markalı ızgara ve köfte konseptimizi yeterli büyüklükteki lokasyonlarda KasapDöner markamız ile birlikte hizmet verecek şekilde kurguluyoruz. Böylece dönerdeki başarımızın en önemli nedeni olan etteki uzmanlığımızı diğer et çeşitlerinde de müşterimize sunabileceğiz. 

 

There are many advantages, you offer especailly for female entrepreneurs… Can you tell us briefly about these and your franchise conditions?
Women entrepreneurs are very important for us, as KasapDoner. Therefore, we aim to place the name of woman in the doner sector entirely. Although our KasapDoner franchise fee is 50 thousand dollars, we receive this fee with a 50 per cent discount from female enterprises. In addition, we also give 5 per cent discount for purchasing goods, in the case of the number of female employees in the branches being over 50 per cent. We have an operations team, which provides support for all our entrepreneurs for such processes as opening, training and operation. In addition, we provide special restaurant training for our female entrepreneurs and share all our knowledge with them. You will see female doner masters and female delivery persons at KasapDoner branches. Our work is in progress for these.

What kind of obstacles does franchising, which has been given, create for growth? 
Some brands do not act selectively, while giving franchises to reach a higher number of branches. We call this “giving franchises to give franchises” diyoruz. Unfortunately, this kind of branches close quickly after opening. Since this affects reputation of a brand and preference of consumers negatively and stops growth, it might also cause downsizing. We believe that franchise should not be given before the necessary preliminary work and feasibility analyses are conducted in order to protect the trust for the franchising system and brand food chains in general.

What should be done to give correct franchise and what should be considered? What stages are needed to give correct franchise?
When we, as KasapDoner, start the preliminary evaluation of a franchise application, we consider the personal status of the person, who made the application. We evaluate whether the person can work harmoniously regarding adopting franchise system and adopting and  protecting brand values.  After that, we evaluate the location, where he/she wants to open the branch. We appoint our relevant teams to examine the factors to be taken into consideration, to make a general feasibility study and to determine whether the physical conditions of the restaurant suits KasapDoner concept. If the result of all these is positive, we take it in the system and if there are negative conditions, we do not approve the location no matter how much the candidate wants and we find and suggest him/her a more correct location.

KasapDoner increases the number of its branches all the time. Are you going to have new branch investments in 2017? In addition, what are the plans and projects of KasapDoner  for 2017, other than number of branches?
We, as KasapDoner, have an ambition: We want to make doner a world brand. Moreover, we want to make it a world brand, which belongs to Turkey. Therefore, we will place emphasis on investments abroad, especially in America and the Gulf Countries in addition to such Anatolian metropolises as Ankara, Izmir, Bursa and Eskisehir in 2017. We aim to increase the number of our branches, which is currently 45, to 80 by the end of 2017. Our greatest objective is half of our franchise branches consisting of female entrepreneurs. In addition, we are setting our IkiSatir brand grill and meatball concept in our company to offer service at locations, which are sufficiently large, with our KasapDoner brand. Thus, we will also be able to offer our expertise in meat, which is the most important reason for our success in doner, for other types of meat, to our customers. 

nr

Yukarı