Ana içeriğe atla

yu7676

Artık modern ve özgün konseptler ilgi çekiyor… / The contemporary and genuine concepts are more attractive now…

15.11.2016 - 15:26

Kahve Sokağı Firma Sahibi Süleyman Alacacı: “Önceliğimiz müşteri memnuniyeti olunca, konseptleri en modern ve bize özel şekilde tasarlayıp onları memnun etmeyi amaçlıyoruz” dedi. 

The owner of the Kahve Sokağı company, Mr. Süleyman Alacacı says “As our priority is customer satisfaction we design the concepts with on the cutting edge and genuinely in order to satisfy our customers”. 
 

Değişen müşteriyle birlikte firmalar da gerek konsept gerek ürün bazında değişikliğe gidiyor. Peki, siz müşteriyi anlamak ve ihtiyaçlarını tespit etmek adına neler yapıyorsunuz? 
Kahve Sokağı olarak belli bir konsepte sahibiz. Ancak modern pazarlama yaklaşımını da hiçe saymıyoruz. İşletmelerin, hedef pazarın istek ve gereksinimlerini saptayıp, bütünleşik pazarlama araçlarından yararlanıp, alıcıları tatmin ederek kar sağlama ve diğer örgütsel amaçlara ulaşma temeliyle hareket etmesi gerektiği kanaatindeyim. Kahve Sokağı olarak bizler de bu kanaat çerçevesinde faaliyetlerimizi gerçekleştiriyor, franchisor’ların lokasyonu, şehrin yapısı, kültür öğeleri gibi konuları da göz önünde bulundurarak küçük sürprizler yapıyoruz. Elbette bunlar köklü değişikliler değil... 

Sizce konsept veya ürün değişikliğine gitmek gibi pazarlama ve satış stratejilerinin müşteriyi kazanmada etkisi nedir?  
Biz, müşteri ihtiyaçlarının anlaşılmasını ve müşterinin tatmin edilmesi işlemini işletme faaliyetlerinin merkezine yerleştiriyoruz. Müşteriye sunulan mal veya hizmetin müşterinin beklentisinden fazlasını içermesine ve müşterinin memnun edilmesine odaklanıyoruz. Önceden de bahsettiğimiz gibi konsept konusunda fazla bir değişikliğe gitmiyoruz, ancak ürün konusunda lokasyona göre yöresel lezzetleri menüye ek olarak dahil ediyoruz. Bölgede yaşayan müşterilerin genel profiline göre farklı lezzet ve ürünleri servis ediyoruz.

Yeni nesil mekan konseptleri neler? Bu mekanlarda konsept olarak öne çıkan unsurlar nedir?
Modern ve özgün konseptler artık daha çok ilgi çekiyor ve odak haline gelmiş durumda. Kaliteli hammaddeden yapılmış mobilyalar, özgün objeler; ürün gamında ise hem göze hem de damağa hitap eden mamuller müşterileri işletmeye çekiyor. Bizim konsept anlayışımızda bu doğrultuda… Önceliğimiz müşteri memnuniyeti olunca, bu konseptleri en modern ve bize özel şekilde tasarlayıp onları memnun etmeyi amaçlıyoruz.

 

As the changing profile of customer companies also tend to change their product base. So, what do you do for understanding your customer needs and to satisfy those needs? 
As Kahve Sokağı we don’t have a standard concept. However we don’t neglect the contemporary marketing approach. I consider to determine the needs and requirements of targeted markets and to benefit the integrated marketing instruments and to gain profit through satisfying the buyers on the basis of other organizational targets. Within this scope as Kahve Sokağı conduct our business activities in that way; and we make little surprises through considering the location of our franchisors, characteristics and cultural issues of the cities. Of course these are not fundamental changes…  

What do you think about the effects of marketing and sales strategies such as concept or product changing with regard to gaining customers?   
We locate the activities for understanding the customer needs and satisfaction of customers on the center of our business. We focus on the product and service that is provided to the customer must give value to a customer always more than his/her needs. As I have mentioned before we do not change concepts often, however with regard to products we include the local tastes in the menu by considering the location. We provide differentiated tastes and products by considering the general customer profile every region.   

What are new generation space concepts? What are the leading issued in such venues? 
Contemporary and genuine concepts are more attractive now and they take the center stage. Furniture that is made by quality wood material, genuine objects; with regard to product range the products that are both the mouth and visual pleasing, are more attractive for customers. Our conceptual approach is in that way… As our priority is customer satisfaction, we aim to satisfy them through designing such concepts in most contemporary and our genuineness way…    

,

Yukarı