Ana içeriğe atla

nr

ABD’nin “En İyi İşveren”i Türk girişimci / “Best Employer” in the USA is a Turkish entrepreneur

15.11.2016 - 14:26

ABD gıda pazarının en büyük oyuncularından biri haline gelen Chobani, bu kez iş yeri kültürü ile örnek gösterilen şirketler arasına girdi. 

Having become one of the largest players in the US food market, Chobani is now among the companies, which is shown as an example with its workplace culture.

Türkiyeli girişimci Hamdi Ulukaya’nın kurduğu ABD merkezli yoğurt devi Chobani, alanında küresel otorite olan bağımsız Great Place to Work organizasyonundan sertifika almaya hak kazandı. Topluma ve çalışanlarına destek olmayı kuruluş ilkeleri arasında gören Chobani, aynı zamanda yeni ücretli doğum izni politikasını da müjdeledi.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 93’Ü CHOBANİ’DE ÇALIŞMAKTAN GURUR DUYUYOR
Yapılan işten duyulan gurur, güven, kurum kültürü ve iş güvenliği gibi çok çeşitli kriterlerin değerlendirildiği Great Place to Work araştırması sonucunda Chobani, şirket çalışanları tarafından yüzde 85 gibi yüksek bir oranla “En İyi İşveren” olarak gösterildi. Araştırmaya katılan Chobani çalışanlarının yüzde 93’ü “Başkalarına burada çalıştığımı söylemekten gurur duyuyorum” dedi.  

HEM ANNEYE HEM BABAYA 6 HAFTA ÜCRETLİ DOĞUM İZNİ
Chobani, “En İyi İşveren” sertifikası haberini duyururken aynı zamanda çalışanlarına yeni bir müjde verdi. Yılbaşından itibaren fabrika çalışanlarından tepe yöneticilere kadar tüm Chobani personeli, Amerikan yasalarınca zorunlu tutulmayan ücretli doğum izninden faydalanacak. 6 haftalık ücretli izin hakkı, annelerin yanı sıra babalar için de geçerli olacak. İzin politikası, yalnız yeni bebek sahibi olan anne-babaları değil evlat edinenleri ve koruyucu aile olarak çocuk bakımı üstlenenleri de kapsayacak. 
 

Yoghurt giant Chobani, founded by Turkish Hamdi Ulukaya, received a certificate from Great Place to Work organization. Considering supporting the society and its employees among the principles of the company, Chobani also announced the good news of its new paid maternity leave policy.

93 PER CENT OF EMPLOYEES ARE PROUD TO WORK AT CHOBANI
As a result of Great Place to Work research, which evaluates various criteria, such as pride  from the work performed, trust, corporate culture and work safety, Chobani was shown as the “Best Employer” by 85 per cent of its employees, which is a high percentage. “I am  proud to tell others that I am proud to work here,” said 93 Per cent of Chobani employees, who participated in the research.  

6 MONTH PAID MATERNITY LEAVE FOR BOTH MOTHER AND FATHER
Chobani also gave the good news to its employees, while announcing the “Best employer Certificate” news. All Chobani personnel, from factory workers to top executives, will make use of paid maternity leave, which is not mandatory by American laws,from the new year’s day onwards. 6 Week paid leave will be also for fathers, in addition to mothers. Leave policy will not only encompass mothers and fathers, who have new babies but also those, who adopt children and who undertake child care as foster parents. 

nr

Yukarı