Ana içeriğe atla

nr

DÜNYADA ELDE ETTİĞİMİZ BAŞARIYI ÜLKEMİZDEKİ AVM’LER İLE DE PAYLAŞMAK İSTİYORUZ / WE WANT TO SHARE THE SUCCESS WE ACHIEVED IN THE WORLD WITH SHOPPING MALLS IN OUR COUNTRY TOO

15.11.2016 - 16:47

Teknoloji ve mühendisliği en üst seviyede kullanarak “dinamik hareket teknolojileri ve kontrolü” alanında faaliyet gösteren AMEGA, eğlence sektörüne yönelik kendi ürettiği ürünler ile bugün 6 kıta ve 24 ülkede varlığını sürdürüyor.

AMEGA, which operates in the field of “dynamic motion technologies and control” by using technology and engineering at the top level, resides in 6 continents and 24 countries today with its own products for the entertainment industry.
 

EĞLENCE SEKTÖRÜ AVM'LER İÇİN CİDDİ BİR DESTEKÇİ VE  KÂR KAPISI
“Türkiye’de eğlence sektörü, teknolojideki gelişimin de etkisiyle son dönemde önemli mesafeler kat etti. Bu ilerlemede AVM’lerin de rolü büyük” açıklamasında bulunan AMEGA Yönetici Ortağı Hakan Yıldırıcı, “Aynı şekilde eğlence sektörü de AVM'ler için ciddi bir destekçi ve kar kapısı haline gelmiş durumda. Dolayısıyla iki önemli sektörün daha çok yakınlaşmaları ve birlikte daha yaratıcı projelere imza atmaları gerekiyor. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki ülkemiz eğlence sektörünün dünya ölçeğinde bir konuma ulaşabilmesi için öncelikle kurumsal bakış açısı, doğru insan kaynağı ve teknolojiyi birlikte kullanacak, hatta kendi teknolojisini üretecek bilgi ve donanımda sağlam aktörlere ihtiyacı var. Özellikle dünya klasmanında boy gösterebilmek için bu unsurlar çok önemli. Bizim AMEGA olarak sektördeki en önemli avantajlarımızın başında sahip olduğumuz bu unsurlar geliyor. Bunun karşılığını ise özellikle global pazarda alıyoruz. Şu an dünya üzerinde 6 kıta ve 20’yi aşkın ülkede AMEGA’nın ürettiği ürünler bulunuyor” dedi. 

YENİ KONSEPT VE AÇILIMLARA YER VERİLMELİ
“AVM’ler eğlence sektörünün en önemli katalizörlerinden. Ancak ticaretinin yüzde 80’inini global pazarda gerçekleştiren bir firma olarak şunu söyleyebiliriz ki AVM’ler sahip oldukları potansiyelin yanında, bu pazardan alabilecekleri payın çok azıyla yetiniyor. Oysaki burada gelişime çok açık ve hızlı geri dönüşe sahip önemli bir gelir kapısı var.” şeklinde konuşan Yıldırıcı, “Bunun için yapılması gereken ise öncelikli olarak sınırlı kalıpların dışına çıkılarak, farklılık ve çeşitlilik için fırsat tanınması, sektördeki doğru aktörler ile bir araya gelerek yeni konsept ve açılımlara yer verilmesi. Biz AMEGA olarak dünyanın dört bir yanındaki onlarca AVM’ye Türkiye’de ürettiğimiz ürünlerimizi gönderiyor ve çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Aynı başarıyı kendi ülkemizdeki AVM’ler ile de paylaşmak en büyük istek ve hedeflerimizden…” açıklamasında bulundu.

 

ENTERTAINMENT SECTOR IS A SERIOUS SUPPORTER AND PROFIT GATE FOR SHOPPING MALLS
Hakan Yıldırıcı, AMEGA Managing Partner, made the statement “Entertainment sector in Turkey has recently passed major distances with also the influence of the development in technology. In this advancement, shopping malls also play a big role” said “In the same way the entertainment sector has also become a serious supporter and a profit gate for shopping malls. Therefore, two important sectors should become closer and  sign more creative projects together. However, it should also be noted that in order our country’s entertainment industry to reach a position on the world scale, it is needed firstly institutional point of view, right human resource and solid actors with knowledge and qualifications to use technology together and will even produce its own technology. These elements are very important especially for world class display. These elements we have come at the beginning of our most important advantages in the sector as AMEGA. We get in return of this especially in the global marketplace. Currently, AMEGA’s products are available in 6 continents and over 20 countries around the world”. 

NEW CONCEPT AND EVOLUTIONS SHOULD BE PLACED
Yıldırıcı who said “Shopping malls are among the most important catalysts of the entertainment industry. However,  as a company that makes 80 percent of its trade in global markets we can say that besides the potential that shopping malls have, the share they can afford from this market is not enough. However, there is a significant revenue gate here which is very open to development and has a quick return.” made the statement “What to do for this is primarily to give opportunity for difference and diversity by moving out of limited patterns, to include new concepts and evolutions by coming together with the right actors in the sector. We, as AMEGA, send the products we produce in Turkey to dozens of shopping centers around the world and we are getting very nice feecbacks. To share the same success also with the shopping malls in our own country is one of our biggest wishes and goals …” 

nr

Yukarı