Ana içeriğe atla

nr

BAŞARISIZLIK RİSKİNİ MİNİMİZE EDİYOR/IT MINIMIZES THE RISK OF FAILURE

14.11.2016 - 16:45

Eğlence sektörü, teknolojik gelişmelerin hızı ve sürekli değişen sosyo-kültürel Türkiye yapısıyla birlikte, belli bir know-how birikimini ve uygulama tecrübesini başarılı olmak için zorunlu hale getiriyor. Dünyadaki tüm gelişmeleri takip eden iş ortaklarıyla çalışan ve bu birikimi franchise adaylarına geçiren FunLab, başarısızlık riskini minimize ediyor.

Entertainment sector makes a certain level of know-how background and application experience a must for success together with the speed of technological developments and continuously changing socio-cultural structure of Turkey. Working with business partners that follow up all the developments in the world and instilling this experience in the franchise candidates, FunLab minimizes the risk of failure.
 

FunLab’ın marka kimliğine uygun eğlence merkezleri genelde kapalı alanları kapsıyor ve bir Türkiye gerçeği olarak AVM’ler bu konuda başı çekiyor. AVM’ler ve kiralama firmaları, profesyonel, tecrübeli ve markalaşmış veya bu yolda gelişen firmalara öncelik veriyorlar. Bu bağlamda yatırımcılar bilinirlik ve başarı garantisi kıstaslarını FunLab ile birlikte aşmış oluyorlar.
FunLab’ın franchise giriş bedeli 35 bin USD olmakla beraber sürekli franchise ödemesi yüzde 8... FunLab’ın farklı güçteki yatırımcılar ve farklı büyüklükteki lokasyonlar için 3 farklı modeli mevcut; FunLab Kids, FunLab ve FunLab Plus… Bu modeller yatırım maliyeti ve lokasyon büyüklüğü kıstaslarına göre birbirinden ayrılıyorlar. Ortalama minimum işletme sermayesi 350 bin USD olarak verilebiliyor. 

CİDDİ MALİYET AVANTAJINI FUNLABİLE YAKALAYIN
Hem işletmeci hem de BALO üst marka kimliğiyle, eğlence ünitelerinin distribütörü de olan FunLab,  yatırımcılarına ciddi maliyet avantajı sağlayarak, yüksek maliyetlerin düşürülmesine de katkıda bulunuyor. Öte yandan franchise veren olarak FunLab, farklı bölgelerdeki farklı demografik yapıların ihtiyaçlarını, ürün/hizmet gamı, detaylı lokasyonel bilgileri, franchise alan yatırımcılarından gelen geribildirimlerle şekillendiriyor ve lokal başarı şansını da artırmış oluyor. Bu şekilde FunLab, büyüyerek markalaşma hızına da ivme kazandırmış oluyor. 
 

Entertainment centers suitable to the brand identity of FunLab generally consist of indoor spaces and Malls lead the way in this subject as a reality of Turkey. Malls and leasing companies give priority to the companies that are professional, experiences and branded or companies that are developing in this direction. In that context, the investors are able to surpass the recognition and success guarantee requirements through FunLab.
While the franchise entry cost of FunLab is 35 thousand USD, the continuous franchise payment is 8%... There are 3 different models of FunLab for investors of different powers and locations of different sizes: FunLab Kids, FunLab and FunLab Plus… These models differ from each other based on the investment cost and location size criteria. The average minimum operating cost can be given as 350 thousand USD. 

EARN SIGNIFICANT COST  ADVANTAGE WITH FUNLAB
Being the distributor of entertainment units both as an operator and with the BALO upper brand identity, FunLab provides significant cost advantage to its customers and also contributes to the decrease of high costs. On the other hand, by giving franchise, FunLab shape the needs, product/service range, and detailed locational information of the different demographic structures in different regions with the help of feedbacks coming from the investors receiving franchise and thus increases the local success chance. In this way, FunLab accelerates the branding speed through growing. 

nr

Yukarı